title

شناسایی عوامل خطر ساز و یافته های بالینی گاردنرلا واژینالیس : ضامن سلامت زنان

ایوان بقاء, ریحانه ، سروش برحقی, محمد تقی ، باباپور, جلیل ، فتحی, سپیده (1386) شناسایی عوامل خطر ساز و یافته های بالینی گاردنرلا واژینالیس : ضامن سلامت زنان. در: همایش سراسری ارتقاء سلامت خانواده, 1-3 آبان 1386, دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
162kB

خلاصه فارسی

مقدمه : واژینیت گاردنرلایی شایع ترین واژینوز باکتریال در سنین باروری است. زنان مبتلا به واژینوز در معرض خطر زایمان زودرس ، ناباروری لوله ای، بیماری التهابی لگن و آندومتریت های بعد از اعمال جراحی، پارگی زودرس پرده های جنینی و عفونت محل زخم پس از سزارین می باشند. وفور مراجعات و عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه عوامل خطر ساز و بررسی یافته های بالینی همراه این عفونت های ، تحقیق حاضر را به ثمر رساند. مواد و روش ها : هزار نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی – درمانی تبریز بطور تصادفی در این مطالعه توصیفی – تحلیلی وارد شدند . ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر پرسش نامه ای مربوط مشخصات فردی – اجتماعی و باروری ، نشانه های فعلی ، قبلی و سابقه درمان نشانه ها ، بهداشت فردی و مقاربت و نیز مشاهدات پژوهشگر و نتایج بررسی های آزمایشگاهی و کشت بود. برای هر فرد سه نمونه از ترشحات واژن و سرویکش برداشته و پس از مشاهده مستقیم میکروسکپی ، جهت رنگ آمیزی گرم و کشت به آزمایشگاه ارسال شد . از معیار Amsel برای تشخیص ابتلا به واژینوز باکتریال استفاده گردید . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی ( نسبتها ، درصدها و جداول توزیع فراوانی ) و آزمون های مجذور کای ، t مستقل و بوسیله نرم افزار آماری (14) SPSS استفاده شد. یافته ها : 2/9% افراد تحت مطالعه مبتلا به واژینوز باکتریال ناشی از گاردنر لاواژینالیس بودند که این ابتلا با مشخصات فردی – اجتماعی آنان رابطه نداشت . تعداد زایمان ، تعداد سقط ، استفاده از IUD ، نحوه رعایت بهداشت فردی و بهداشت مقاربت و مدت مصرف آنتی بیوتیک ( منفی ) جز عوامل خطر ابتلا به واژینوز بودند . ارتباط معنی داری بین برخی از یافته های آزمایشگاهی نطظیر نتیجه کشت گاردنر لاواژینالیس ، وجود کلوسل و نتیجه تست ویف با واژینوز باکتریال وجود داشت . طبق آزمون رگرسیون لوجستیک تعداد زایمان طبیعی و سقط ، PH واژن ، بهداشت مقاربت ، تحصیلات فرد و شغل همسر او جزو عوامل پیشگیری کننده ابتلاء بودند. بحث و نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش تشخیص و انجام اقدامات درمانی زنان صرفا با توجه به نشانه های عفونت اقدام صحیح و بجایی نبوده و پیشنهاد می شود از آزمایشات تشخیصی در کنار مشاهده و معاینه مددجو استفاده گردد و این کار به ویژه قبل از جاگذاری IUD توسط مراقبین لحاظ گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
کلید واژه ها:واژینوز باکتریال - گاردنر لاواژینالیس - عوامل خطر ساز - یافته های بالینی
موضوعات :WP بیماریهای زنان
WQ مامایی
QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2222
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :09 فروردین 1390 10:48
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 11:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...