title

بررسی نقش عوامل و رفتار های فرهنگی در سلامت بیماران سوخته

فولادی, نسرین ، صادقی, همایون ، روشنی, زهره ، آدشیرین پور, الهام (1389) بررسی نقش عوامل و رفتار های فرهنگی در سلامت بیماران سوخته. در: همایش سراسری سبک زندگی و ارتقاء سلامت, 10-12 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
30kB

خلاصه فارسی

حوادث و صدمات یکی از مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشد. در بین صدمات ، سوختگی ها بیش از یک درصد بار بیماریها را به خود اختصاص می دهند و بیش از 95 در صد مرگ های مربوط به سوختگی در کشور های با درآمد پایین و متوسط اتفاق می افتد. برای برنامه ریزی برنامه های درمانی در بیماران سوخته آگاهی از اعتقادات فرهنگی و درمانهای سنتی استفاده شده توسط مردم لازم می باشد.مطالعه حاضر به بررسی درمانهای سنتی استفاده شده توسط بیماران سوخته و خانواده هایشان می پردازد. روش کار: روش بحث گروهی به عنوان روشی که می تواند اطلاعات مناسبی را در این زمینه جمع آوری نماید در مطالعه حاضراستفاده گردید.در این مطالعه سه جلسه بحث گروهی توسط محقق انجام گردید.هر جلسه شامل 8-10 نفرو طول مدت هر جلسه 2 ساعت بود. اطلاعات از طریق طرح سوالات باز جمع آوری گردید واطلاعات ضبط شده جلسات بحث گروهی بعد از هرجلسه تحت آنالیز قرار گرفت . یافته ها: آنالیز اطلاعات حاصل از بحث گروهی در رابطه با نحوه برخورد با بیمار سوخته و استفاده از درمانهای سنتی در کنترل سوختگی ها در سه طبقه کلی شامل_ نقش اعتقادات فرهنگی بر نحوه برخورد با بیمار سوخته __ مواد مورد استفاده سنتی برای کنترل و درمان سوختگی _علل استفاده و عدم استفاده از درمانهای سنتی دسته بندی گردید. نتیجه گیری: در اکثر شرکت کنندگان استفاده از درمان سنتی بلافاصله پس از سوختگی رایج بوده و بیماران قبل از مراجعه به مر کز در مانی جهت کاهش میزان صدمات از مواد مختلف استفاده می نمایند، این مسئله می تواند نشانگر تاثیر آموزش های غیر رسمی در کنترل سوختگی بر مردم باشد و نیز نشاندهنده ضعف ارگانهای موثر در آموزش مردم در مورد نحوه کنترل درست سوختگی باشد

عنوان انگليسي

survey role of cultural behaviours in burn patients


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
نویسنده :همایون صادقی
نویسنده :زهره روشنی
نویسنده :الهام آدشیرین پور
کلید واژه ها:سوختگی ، اعتقادات فرهنگی ، درمانهای سنتی
کلید واژه ها (انگلیسی):burn , cultural belief , traditional treatment
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :2317
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :19 اردبهشت 1390 08:18
آخرین تغییر :28 فروردین 1392 08:50

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...