title

بررسي ريسك انتقال بيماريهاي با منشاء خوني در آرايشگران زن شهر اردبيل

حضرتی, صادق ، علیزاده ونه آبادی, رقیه ، زارع, ریحانه ، پیری دوگاهه, هادی ، رحیم زاده, سهیلا (1390) بررسي ريسك انتقال بيماريهاي با منشاء خوني در آرايشگران زن شهر اردبيل. در: هفتمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی كار , 15-13ارديبهشت ماه 1390, قزوين, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
195kB

خلاصه فارسی

در اين مطالعه توصیفی مقطعي، به منظور بررسي ريسك انتقال بيماريهاي مسري ، شاخصهاي مرتبط با سلامت محيط كار و کیفیت گندزدایی ابزار كار در 96 آرايشگاه زنانه اردبيل در سال 1388 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه فقط 5.2% آرايشگاههاي زنانه صرفا" از كيت شخصي براي اصلاح مشتريان اسفاده مي نمايند. 100 در صد آرايشگاهها به نوعي از ماده گندزداي شيميايي براي ضدعفوني ابزار كار استفاده مي نمايند و ليكن در 56 درصد از آرايشگاهها ميكروتن كه استفاده از آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي توصيه شده است بكار برده مي شود. نمونه هاي كشت ميكروبي ابزار كار در آرايشگاههاي مورد مطالعه در 64.6 درصد موارد مثبت بوده و 53 درصد از كشت ميكروبي مثبت، تست کاتالاز مثبت داشتند که بيانگر وجود باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محيط كشت مي باشد. رشد باكتري در نمونه هاي تهيه شده در آرايشگاههايي كه روش استاندارد گندزدايي را مراعات ميكردند، به شكل معني داري كمتر از آنهايي است كه روش غلط گندزدايي ابزار كار در آنها مشاهده شد (p<0.0001). تحصيلات ديپلم و بالاتر (p=0.009) و سن بالاي 30 سال آرايشگران (p=0.091) از جمله فاكتورهاي موثر بر كيفيت گندزدايي تعيين گرديد. جهت تامين و ارتقاء سطح سلامت آرايشگران زنانه و مراجعين به آرايشگاهها و كاهش ريسك انتقال بيماريهاي با منشاء خوني، نظارت مستمر بر شرايط محيط كار ، آموزش شاغلين و گندزذايي صحيح ابزار كار ضروري مي باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی کلاسی)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :صادق حضرتی
کلید واژه ها:آرايشگاه زنانه ، گندزدايي ، اردبيل
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 400 بهداشت حرفه ای
WA بهداشت عمومي > WA 400 بهداشت حرفه ای
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :2322
ارائه شده توسط : دکتر صادق حضرتی
ارائه شده در تاریخ :08 خرداد 1390 07:38
آخرین تغییر :29 بهمن 1391 10:22

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...