title

یوگا درمانی در مامایی

ایمانی, شهین ، ایوان بقاء, ریحانه (1382) یوگا درمانی در مامایی. در: اولین همایش سراسری جایگاه حرفه مامایی در جامعه, 29 و 30 مهر ماه 1382, تالار علامه طباطبایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

خلاصه فارسی

مقدمه: یوگا از ریشه سانسکریت yug به معنای پیوستن گرفته شده است. این کلمه بیانگر پیوستن ماهیت فروتر به ماهیت برتر است به شیوه ای که به ماهیت برتر امکان هدایت فروتر را بدهد. بر طبق یوگا وقتی جسم بیمار می شود که ذهن بیمار باشد یوگا روش رسیدن به سلامتی کامل و حفظ هماهنگی فیزیولوژیک بدن در کنار نیل به کمال ذهنی به همراه پیشرفت معنوی در نتیجه کنترل کامل بر خود تلقی می شود. این روش درمانی در درمان بسیاری از بیماریها موفق بوده است و امروزه نیز به عنوان روشی نوین در درمان بیماریهای زنان از جمله دیسمنوره؛ آمنوره؛ سیستوسل؛ رکتوسل؛ و نازایی به کار گرفته شده است و روش جراحی را در درمان این بیماریها به حداقل رسانده است. ورزشهای یوگا با نگرش بر این موضوع که بیماری جسم معلول بیماری روح است با از بین بردن منفی نگری روحی و تغییر نگرش فرد به زندگی؛ افزایش ایمان؛ صفا؛ و مثبت نگری سبب بهبود روحی فرد می شوند که نهایتاً به بهبود جسمی فرد منجر می شود. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که به منظور بررسی نقش ماما در روشهای نوین زایمان و درمان بیماریهای زنان انجام شده است. مقالات از سایتهای مختلف پزشکی فارسی و انگلیسی؛ مجلات و کتب مربوط به یوگا درمانی از سال 1980 به بعد با آیتم های ماما و یوگا درمانی، ماما و طب نوین انتخاب شده اند. بحث و نتیجه گیری: با بررسی این مقالات مشخص شد که تیم درمان بعد از آموزشهای لازم و تعلیم یک کادر ماهر از ماماها؛ به انتقال این آموزشها در طی مراقبتهای دوران زایمان به مادران اقدام نموده است. نتایج این آموزشها حاکی از افزایش روحیه و اعتماد به نفس زنان در طی دوران بارداری و زایمان بود. در درمان سایر بیماریهای زنان نیز ورزشهای یوگا بسیار مؤثر واقع شده بود. در متن مقاله سعی شده؛ با معرفی ورزشهای به کار رفته ؛ معرفی و بحث پیرامون افراد بهبود یافته در ضمن آشنایی با این روش درمانی جایگاه ماما را در طب نوین یوگا درمانی مشخص سازیم.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :شهین ایمانی
کلید واژه ها:یوگا - یوگا درمانی - طب نوین
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2340
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :22 اردبهشت 1390 07:35
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 13:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...