title

بررسی آگاهی دانشجویان در مورد اختلالات خلقی پس از زایمان

ایوان بقاء, ریحانه ، محمد علیزاده چرندابی, سکینه (1379) بررسی آگاهی دانشجویان در مورد اختلالات خلقی پس از زایمان. در: همایش سراسری تازه های پرستاری در اختلالات خلقی از پیشگیری تا نوتوانی, 18-19 آبان 1379, دانشکده پرستاری و مامایی تبریز- تالار علامه طبا طبا یی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
11MB

خلاصه فارسی

چکیده: دورة بارداری و بخصوص دوران پس از زایمان به عنوان زمان عمدة سازگاریهای فیزیکی، درون فردی، خانوادگی و روانی – اجتماعی در زندگی یک زن به شمار می رود و زنان بیش از هر زمان دیگری مستعد ابتلا به بحرانهای احساسی و خلقی می باشند. از آنجایی که این اختلالات می توانند عواقب زیانباری برای مادر و نوزاد داشته باشند باید هر چه سریعتر غربالگری شده و تحت درمان قرار گیرند. مسلم است که میزان آگاهی مراقبین در کیفیت این کار و اصولاً در داشتن انگیزه برای انجام آن نقش بسزایی دارد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که نمونه های آن را 100 نفر از دانشجویان ترم دوم کارشناسی ناپیوسته و ترم ششم کارشناسی پیوسته شبانه و ترم چهارم و هشتم کارشناسی پیوسته مامایی دانشکدة پرستاری و مامایی تبریز تشکیل می داد. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. پرسشنامه خود تنظیم شده ابزار گردآوری داده ها را تشکیل می داد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS/win و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشانگر 5% آگاهی ضعیف، 59% متوسط و 31% خوب بود. دانشجویان ترم دوم ناپیوسته شبانه بیشترین نمره را کسب کردند. با توجه به این نتیجه، به نظر رسید که احتمالاً تکرار دروس دورة کاردانی در دورة کارشناسی و گذراندن طرح در افزایش نمرات این گروه تأثیر داشته است. در کل پژوهشگران با عنایت به سایر بحثهای کلی در متن مقاله به نتیجه رسیدند که بهتر است دانشجویان مامایی علاوه بر آموزش تئوری، بطور بالینی و مکرر در ارتباط با اختلالات پس از زایمان آموزش داده شوند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی کلاسی)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
کلید واژه ها:افسردگی پس از زایمان – حمایت اجتماعی – عوامل مستعد کننده
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2363
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :29 اردبهشت 1390 07:46
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 13:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...