title

نقش نماز بر ابعاد سلامت جسمانی و روانی انسان

نظری, رباب ، ایوان بقاء, ریحانه ، خالقی, شهناز (1387) نقش نماز بر ابعاد سلامت جسمانی و روانی انسان. در: باورهای دینی و دانشگاه , 30 آذر 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده پرستاری مامایی اردبیل- تالار نوعی اقدم.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
125kB

خلاصه فارسی

مقدمه:امروزه بر همگان روشن است كه تأمين نيازهاي رواني- جسمانی و عاطفي در گرو معنويت و دين نهفته است. وقوف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز، در برابر خداوند متعال به او نيرويى معنوى مى بخشد كه حس صفاى روحى و آرامش قلبى، امنيت روانى و سلامت جسمی و روانى را در او پديد مى آورد. روش کار: مطالعه حاضر یک روش مروری بر کتب و مقالات موجود در کتابخانه و سایت های علمی معتبر می باشد. یافته ها: نتايج تحقيقات فراوان نشان مي دهد كه انجام اعمال و فرايض ديني از جمله نماز با تحريك احساسات معنوي در كاهش تنش ها و تأملات روزمره و تأمين سلامت و بهداشت رواني افراد مؤثر است. نتايج يك مطالعه تحقيقي كه به بررسي رابطه راهبردهاي مقابله اي مذهبي، اعتقاد ديني و توكل با تنيدگي در خانواده هاي كارمندان دانشگاه تهران انجام شد، نشان دادکه خانواده ها تمايل به توكل به خدا براي مقابله با تنيدگي به عنوان راهبرد مقابله اي دارند. نتايج مطالعه پارگامنت نشان داد که دين نقش مهمي در رويارويي با تنيدگي هاي روزمره دارد و مي تواند اثرات بحران هاي شديد زندگي را تعديل كند. از نظر وي افراد متدين براي مقابله با تنيدگي به خوبي از دين و فرايض ديني استفاده مي كنند. امروزه بسياري از روان شناسان نیز دريافته اند كه دعا، نماز و داشتن يك ايمان محكم به دين، اضطراب، افسردگي، نگراني، تشويق و ترس را كه زمينه ساز بسياري از بيماري هاست برطرف مي كند: «الابذكر الله تطمئن القلوب». آرامش روان و سلامت رواني در نتیجه روي گرداني كامل از مشكلات زندگي و نينديشيدن به آن در ميان نماز مي باشد و همان نتيجه اي كه به دنبال يك روان درماني مؤثر و موفق به دست مي آيد از نماز، نيز حاصل مي شود. بحث و نتیجه گیری: نماز تنها غذای روح انسان نبوده بلکه جسم انسانها را نیز تقویت می کند. به عقیده کارشناسان تاثیر حركات موزون و قیام و قعود و ركوع و سجود منظم نماز بر تقویت و بهبود عملکرد اعضاء و جوارح مختلف غیر قابل انکار است و هم چنین موجب كاهش شدت فشارهاي عصبي روزانه و تنيدگي ها و تنش هايي كه بسياري از مردم دچار آن هستندمي شود. و از طریق دعا و نیایش نیروی محدود خویش را با توسل به منبع نامحدودی چون قدرت خداوند افزایش می‌دهد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :رباب نظری
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
کلید واژه ها:نماز - سلامت
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2365
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :29 اردبهشت 1390 07:57
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 12:26

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...