title

بررسی آموزش و مراقبت دریافت داشته مادران در زمینه مراقبتهای دوران بارداری و پس ازآن

ایمانی, شهین ، صراطی نوری, زهره ، ایوان بقاء, ریحانه (1380) بررسی آموزش و مراقبت دریافت داشته مادران در زمینه مراقبتهای دوران بارداری و پس ازآن. در: نهمین سمینار سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور, خرداد ماه 1380, تالار معلم تبریز.

[img]
پیش نمایش
متنی - تصویر روی جلد
696kB
[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
669kB

خلاصه فارسی

مقدمه: آگاهی حق همه است به خصوص مادرانی که بار سنگین تولد و تربیت افراد جامعه را به دوش می کشند. بی شک مادران سالم و آگاه پی ریز جامعه ای با شعور خواهند بود. این امر دریافت مراقبت و آموزش صحیح در دوران بارداری و بعد از آن از سوی مراقبین را می طلبد. مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیقی است که به منظور تعیین آموزش و مراقبت دریافت داشته مادران در زمینه مراقبتهای دوران بارداری و پس از آن انجام شده است. نمونه های این پژوهش را 100 نفر از مادران تازه زایمان کرده به روش واژینال یا سزارین در بیمارستان طالقانی تبریز تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که به طریق مصاحبه تکمیل شد. نتایج: یافته ها نشان دادند که اکثریت نمونه ها در محدوده سنی 24-19سال (42%)، خانه دار (84%)، دارای تحصیلات ابتدایی (45%)، سابقه یک مورد حاملگی (39%) و زایمان (41%) و دارای یک فرزند زنده (40%)بودند.زایمان 67% آنها به طریق واژینال و 33% زایمان به طریق سزارین بود. یافته ها در ارتباط با آموزش و مراقبت حاکی از آن بود که تنها 27% نمونه ها کنترل حاملگی را از انتهای سه ماهه اول بارداری شروع کرده و 28% مصرف قرص آهن و اسید فولیک را از همان زمان داشتند که 44% قرصها را درست مصرف نمی کردند. در هر مراجعه از اغلب مادران کنترل وزن (94%)، فشارخون (90%) و صدای قلب جنین (70%) به عمل می آمد ولی اکثزیت آنان (77%) کنترل اندازه رحم رادر هر مراجعه نداشتند. در زمینه اهمیت فاصله گذاری بین فرزندان (67%)، ورزشهای دوران بارداری و پس از آن (87%)، بهداشت دوران نفاسی (95%)، معاینات پستان (93%) به مادران آموزش داده نشده بود. در زمینه اهمیت شیر دهی (67%) و عوامل خطرساز دوران بارداری (71%)، تغذیه دوران بارداری (70%) مادران آموزش لازم را دیده بودند. بحث: با توجه به نتایج مشاهده می شود که علی رغم تاکید زیادی که در مورد ارتقاء سلامتی مادران و کودکان می شود، هنوز ارائه خدمات دوران بارداری و پس از آن در حد کاملا" مطلوب و رضایت بخشی نمی باشد. لذا پیشنهاد می شود گامهای موثرتری در این ارتباط از سوی مسئولین و مراقبین برداشته شود که خود مستلزم ایجاد تحول در ارائه خدمات مامائی می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :شهین ایمانی
کلید واژه ها:آموزش - مراقبت - مادر باردار
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2373
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :01 خرداد 1390 08:10
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 13:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...