title

ایده ای نوین در درمان عفونت های دستگاه تناسلی با هدف ارتقاء سلامت جسمی زنان

جعفرزاده, حمیده ، ایوان بقاء, ریحانه ، حسن زاده, داود ، سروش برحقی, محمد حسین ، سیاح ملی, منیژه ، محمد پور اصل, اصغر (1389) ایده ای نوین در درمان عفونت های دستگاه تناسلی با هدف ارتقاء سلامت جسمی زنان. در: اولین همایش ملی سلامت شهر, 4-5 اردیبهشت 1389, تهران - مرکز همایش های رازی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
430kB

خلاصه فارسی

واژینوز باکتریال نوعی عدم تعادل در اکوسیستم طبیعی واژن است که به علت رشد بیش از حد باکتریهای بی هوازی و همراهی آنان با کاهش لاکتوباسیل ها بوجود می آید. واژینوز باکتریال خطر بیماریهای التهابی لگن ،عفونت های کاف واژن ، متعاقب هیسترکتومی، غیر طبیعی بودن سیتولوژی سرویکس و زایمان پره ترم را افزایش می دهد. امروزه مقاومت به آنتی بیوتیک ها، سبب افزایش علاقه به درمانهای غیر آنتی بیوتیکی شده است. دو روش غیر آنتی بیوتیکی درمان واژینوزباکتریال عبارتنداز: 1- درمانهای پروبیوتیکی: فراهم کردن باکتری ها به عنوان مکمل جهت اصلاح لاکتوباسیل در زنان 2- اصلاح با درمانهای اسیدی مانند ژل با فر . هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر شیاف واژینال لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس یا قرص واژینال مترونیدازول در درمان واژینوباکتریال انجام شد . مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی و دو سوکور بود که در مراکز درمانی سرپایی عمومی و خصوصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1387 انجام شد. از تعداد 300 بیمار، 40 بیمار به صورت تصادفی در دو گروه شیاف لاکتوباسیل و گروه قرص واژینال مترونیدازول قرار گرفتند. یافته ها: طبق یافته های این پژوهش میزان بهبود در گروه مترونیدازول، 100% و در گروه لاکتوباسیل 75% مشخص شد(017/0=P). بحث و نتیجه گیری: با توجه به این مطالعه و روند درمان پروبیوتیکی واژینوزباکتریال که برای اولین بار در ایران انجام شده است، امید است بر پایه نتایج این تحقیق و تاثیر پروبیوتیک ها بر بهبودی بیماری و کاهش عودهای مکرر، مطالعات وسیع تری صورت پذیرد تا این روش درمان جایگزین با آنتی بیوتیک ها گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :حمیده جعفرزاده
کلید واژه ها:واژینوزباکتریال - شیاف لاکتوباسیل - قرص واژینال مترونیدازول
موضوعات :WP بیماریهای زنان
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2374
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :02 خرداد 1390 08:02
آخرین تغییر :03 اسفند 1391 10:59

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...