title

جنبه های اخلاقی حقوق سلامت مادر و نوزاد

شهباززادگان, سمیرا (1389) جنبه های اخلاقی حقوق سلامت مادر و نوزاد. در: سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی و حقوق بیماران, 5-3 اسفند ماه 1389, جزیره کیش.

[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
2MB
[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
1MB
[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://iranmedicallaw.com/

خلاصه فارسی

هر کس دارای حقوقی برای زندگی مطلوب و سلامت خود و خانواده اش می باشد در ايران نیز بر اساس منشور حقوق بشر و مسولیت های زنان، مادران دارای حق باروري، بارداري، تنظيم و كنترل آن هستند. بارداری ایمن و تولد نوزاد سالم بدون تهدید زندگی مادر و جنین از حقوق مادران و نوزادان است. گرچه عوامل مرگ و میر مادران و نوزادان و راه های مبارزه با آن شناخته شده اند اما متاسفانه هنوز هم مرگ و میر زنان همچنان ادامه دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی منابع در خصوص جنبه های اخلاقی حقوق سلامت مادران و نوزادان انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه با کلید واژه هایEthics, Rights, Motherhood newborn health و کلمات مشابه در موتورهای جستجوگر اطلاعات بدست آمده و مطالعه در خصوص بررسی جنبه های اخلاقی حقوق سلامت مادران و نوزاد در مقالات خارجی و داخلی انجام گرفت. یافته ها: نخستین اصل فلسفه اخلاق در مورد حقوق زنان بشردوستی است جایی که مراقبت¬های زایمان سالم در اختیار نیست باید برنامه های حمایتی توسط دولت یا موسسات خصوصی تامین شود. دومین اصل فلسفه اخلاقی در زمینه حقوق زنان و سلامت مادران انصاف است. قانون سوم فلسفه اخلاق در مورد سلامت مادران سودگرایی است. مرگ یک مادر یک تراژدی نه تنها برای او بلکه برای خانواده اش و در مقیاس بزرگتر برای جامعه است. ناتوانی های ناشی از زایمان ناسالم مانند فیستول های زایمانی عواقب اخلاقی و اجتماعی ایجاد می نماید. بنابراین حقوق سلامت مادری باید در سرمایه گذاری مناسب در نظر گرفته شود. اصل چهارم اخلاقی در سلامت مادران مصلحت گرایی است. نتیجه گیری: اصول بشردوستی، انصاف، سودگرایی و مصلحت گرایی فلسفه اخلاقی به اخلاق مربوط است نه به قانون ولی از آنجایی که این اصول عین عدالت هستند آنها را می توان قانون در نظر گرفت. اخلاق می تواند جامعه را در مسیرهایی به حرکت درآورد تا قوانین را تغییر داده و به سمت ارتقائ حقوق زنان برای سلامت مادران و نوزادان سوق دهد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سمیرا شهباززادگان
کلید واژه ها:اخلاق ; حقوق ; سلامت مادر و نوزاد
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.50 اخلاق پزشکی
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2438
ارائه شده توسط : دکتر سمیرا شهباززادگان
ارائه شده در تاریخ :19 آبان 1390 08:54
آخرین تغییر :25 شهریور 1391 09:25

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...