title

میزان رضایت جنسی بعد از وازکتومی و عوامل موثر بر آن در مردان وازکتومی شده

حمیدزاده اربابی, یوسف ، مردی, افروز ، فولادی, نسرین (1390) میزان رضایت جنسی بعد از وازکتومی و عوامل موثر بر آن در مردان وازکتومی شده. در: پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی, 6-5 آبان 1390, تهران بیمارستان امام خمینی (ره).

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
154kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.fshrc.ir

خلاصه فارسی

زمینه مساله: با توجه به رشد سریع جمعیت، فعالیتهای همه جانبه ای جهت یافتن روشهای مناسب پیشگیری از بارداری در سراسر جهان صورت گرفته است. از میان روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری، روش بستن لوله ها ( وازکتومی) را می توان نام برد که علی رغم مزایای آن، آمار استفاده از آن به طور چشم گیری کم است، لذا توجه مردان و دخالت دادن آنان در استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری به منظور کنترل جمعیت و ارتقاء سلامت باروری از اهمیت ویژه ای برخور دار است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت جنسی مردان از عمل بعد از وازکتومی اجرا گردید. روش: طرح پژوهشی حاضر، ترکیبی از یک مطالعه کیفی و کمی بود که روی مردان وازکتومی شده سالهای قبل از 85 شهرستان اردبیل انجام گردید. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و پس از آنالیز محتوای با استفاده از نتایج حاصل از مطالعه کیفی، پرسشنامه کمی تهیه و پس از تکمیل توسط افراد وازکتومی شده به روش نمونه گیری در دسترس از 101 نفر بدست آمد و با استفاده از برنامه SPSS با آمار توصیفی و تحلیلی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سنی افراد وازکتومی شده68/45 سال، میانگین تحصیلات 6/9 کلاس، و میانگین سن ازدواج 19/24 سالگی بود. 87% ساکن شهر، 98% مردان شاغل و 78% دارای منزل شخصی بودند.در 95 % موارد ازدواج اول شان بوده است. بین سن و تحصیلات و محل زندگی افراد با رضایت جنسی بعد از وازکتومی ارتباط معناداری وجود داشت. بین میزان رضایت جنسی قبل و بعد از عمل تفاوتی مشاهده نشد. رضایتمندی مهمترین تجربه احساس شده آنها بود و همچنین توصیه به دیگران نیز توسط آنان انجام می گرفت. نتیجه گیری: در کل میزان رضایت به خدمات دریافتی از مرحله انتخاب تا عمل و بعد از عمل بستگی داشت. رضایتمندی مهم ترین تجربه احساس شده آن ها بود و همچنین توصیه به دیگران نیز توسط آن ها انجام می گرفت.

عنوان انگليسي

Factors affecting sexual satisfaction and sexual satisfaction after vasectomy in men by vasectomy


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها:رضایت جنسی ، وازکتومی ، سن ازدواج
کلید واژه ها (انگلیسی):mariage age , vasectomy , sexual satisfaction
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :2734
ارائه شده توسط : آقای یوسف حمیدزاده اربابی
ارائه شده در تاریخ :05 آذر 1390 08:50
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...