title

تاثیر آوای قرآن بر درد بیماران

حسینی آهق, میر محمد ، ایوان بقاء, ریحانه (1390) تاثیر آوای قرآن بر درد بیماران. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
377kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: درد تجربه نا خوشایند حسی عاطفی است که در اثر یک صدمه بافتی ایجاد می گردد و رایج ترین علت مراجعه افراد به مراکز بهداشتی درمانی می باشد. امروزه به دلیل عوارض جانبی اغلب داروهای مسکن و مخدر و نیز خطر وابستگی و اعتیاد، استفاده از روشهای غیر دارویی جهت تسکین درد بیماران بیشتر مطرح می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آوای قرآن بر درد بیماران انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه مروری با روش کتابخانه ای و گرد آوری مطالب با مراجعه به کتب، مجلات، پایاننامه ها و سایت های معتبر اینترنتی انجام شده است. یافته ها: نتایج تعدادی از مطالعات تحقیقی انجام شده در ارتباط با تاثیر استماع آوای قرآن بر درد نشان داد که استماع صوت قرآن درد بیماران به دنبال عمل جراحی شکم، مادران بعد از سزارین و بیماران سرطانی و همچنین نیاز آنان به مسکن را کاهش داده بود. نتیجه گیری: از تجزیه و تحلیل یافته های این مطالعات به این نتیجه رسیدیم که آوای قرآن در کاهش درد بیماران موثر بوده و به این ترتیب کلام الهی در مورد شفا بخشی قرآن بیشتر آشکار می گردد. لذا بهتر است در کنار استفاده از روشهای دارویی و گاهی در غیاب آنها از استماع آوای قرآن برای تخفیف درد بیماران استفاده گردد. هر چند هنوز مطالعات بیشتری باید در زمینه های مختلف صورت گیرد تا سایر جنبه های اعجاز قرآن نیز آشکار گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :میر محمد حسینی آهق
کلید واژه ها:آوای قرآن - درد جسمی - بیمار
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :2758
ارائه شده توسط : آقای محمد حسینی آهق
ارائه شده در تاریخ :23 آبان 1390 07:40
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 12:42

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...