title

جنین شناسی انسان از دیدگاه قرآن

سقا, محسن ، اقوامی تهرانی, آزاده ، گل محمدی, محمد قاسم ، نجف زاده, نوروز ، نیاپور, علی (1390) جنین شناسی انسان از دیدگاه قرآن. در: همایش قرآن پژوهی و طب (انسان سالم), 22 آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
379kB

خلاصه فارسی

در سراسر قرآن بیاناتی وجود دارد که به تولیدمثل و تکوین انسان اشاره می نماید. تنها همین اواخر معانی علمی بعضی از این آیه ها به طور کامل درك شده است و تأخیر طولانی در تفسیر صحیح این آیه ها به دلیل عدم آگاهی از اطلاعات علمی بوده است.عظمت اعجاز قرآن تا بدان حد است که حتی بزرگترین جنین شناسان دنیا را مجبور نموده است تا در برابر بزرگی قرآن زبان به ستایش بگشایند. مباحثی همچون زوجیت در عالم خلقت، لقاح و تولید مثل، ماهیت مایع منی و نحوه تکوین جنین در رحم مادر که از آن به قرار مکین تعبیر شده است با دقت خاصی در قرآن مورد بحث قرار گرفته است. تعبیراتی مانند نطفه، علقه، مضغه، عظام و لحم اشارات دقیق و منظمی به سیر مراحل تکوین جنین در قرآن دارد که هر کدام از این مراحل از منظر جنین شناسی کاملا" قابل بررسی و تامل است. خلقت جنین انسان در ظلمات سه گانه نیز اشاره اي است به وجود جدار شکم، رحم مادر و پرده کوریوآمنیوتیک دربر گیرنده جنین که سبب حفاظت جنین در حال تکوین می گردد. این مقاله در جهت تنویر اصحاب علم در زمینه چگونگی تطابق آیات قرآن با اطلاعات علمی به دست آمده در حوزه جنین شناسی و بررسی دیدگاههاي برخی از معروفترین جنین شناسان دنیا در این رابطه تهیه و فراهم گردیده است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محسن سقا
کلید واژه ها:اعجاز قرآن، خلقت جنین، رحم مادر
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :2761
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :23 آبان 1390 07:52
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 14:04

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...