title

نقش قران كريم در انجام زايمان بي درد

مصطفی زاده, فریده ، اسدزاده, فيروزه ، رستم نژاد, معصومه (1390) نقش قران كريم در انجام زايمان بي درد. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
457kB

خلاصه فارسی

مقدمه:يكي از روشهاي درماني غير دارويي موسيقي درماني ميباشد و قران كريم به علت دارا بودن اهنگ موزون و دلنشين بعنوان يك موسيقي عرفاني بشمار ميرود.مطالعات متعددي در ايران و ساير كشورها نشان داده كه اواي دلنشين قران كريم باعث كاهش درد در بيماران ميشود . يكي از روش ها ي كاهش درد زايمان تأثير موسيقي و آواي قرآن بر روي مادران باردار ميباشد که اين روش با بازدهي زيادي همراه بوده و نتايج نشان دهنده تاثير مثبت اواي قران در كاهش درد در مادان باردار بوده است .با توجه به اهميت توجه به امر زايمان بيدرد و كاهش ميزان سزارين مطالعه مروري فوق با هدف بررسي تاثير اواي قران كريم بر روي درد زايمان انجام سده كه نتايج مطالعات انجام شده در اصل مقاله موجود ميباشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فریده مصطفی زاده
کلید واژه ها:قران - درد - زايمان
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2768
ارائه شده توسط : خانم فریده مصطفی زاده
ارائه شده در تاریخ :07 آذر 1390 09:51
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...