title

جایگاه بهداشت روانی در آیات قرآن

گلمغانی, صغری ، محمدنیا, علیرضا ، گلمغانی, ملکه (1390) جایگاه بهداشت روانی در آیات قرآن. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
472kB

خلاصه فارسی

مقدمه : در قرآن كريم آيات بسياري وجود دارد كه فطرت وجودي انسان و حالات گوناگون روان او را متذكر شده علل و عوامل انحراف و بيماري ها و همچنين راه هاي تهذيب و تربيت و درمان روان انسان را نشان داده است. به طوریکه مي توانيم به كمك حقايقي كه در قرآن درباره انسان و صفات و حالات رواني او آمده است، به ترسيم چهره اي درست از شخصيت انساني راهنمايي شويم و نيز انگيزه هاي اصلي محرك رفتار انسان و عواملي را كه در هماهنگ كردن شخصيت و تكامل و ايجاد بهداشت رواني او تاثير به سزايي دارند، بشناسيم. روش کار: در اين پژوهش، جایگاه بهداشت رواني در قرآن با استفاده از روش تحليل محتوا و کتابخانه اي مورد بررسي قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان می دهد، انگيزه دينداري يك انگيزه رواني است كه ريشه فطري در سرشت انسان دارد؛ در اعماق انسان انگيزه اي است كه احساس مي كند نيازمند آفريدگار و پناه بردن به او است. بحث و نتیجه گیری : قرآن کریم با وجود اینکه کتاب روانشناسی نمی باشد اما راهکارهاي شناختي و رفتاري مناسبي براي تأمين بهداشت رواني انسان ارائه کرده است، که ما بایستی با ژرف نگری پیام هایش را دریافت نموده و بدان عمل نماییم. شناخت هر چه بيشتر تاثيرات قرآن در بهداشت رواني انسان ها و ایمان به خدا مي تواند ما را در شناخت بهتر قرآن و استفاده بيشتر از محضر آن در درمان بيماريهاي رواني كمك كند و راههاي جديدي را در استفاده از وحي الهي بر ما بگشايد، که این امر موجب تامین بهداشت روانی فرد می گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :صغری گلمغانی
نویسنده :علیرضا محمدنیا
نویسنده :ملکه گلمغانی
کلید واژه ها:قرآن ، بیمار ، بهداشت روان
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فناوري اطلاعات سلامت
کد شناسایی :2835
ارائه شده توسط : مهندس علیرضا محمدنیا
ارائه شده در تاریخ :02 آذر 1390 08:23
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 13:58

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...