title

آتش درفرهنگ های ایران و جهان

سرامی, قدمعلی ، عقیلی, سهیلا (1390) آتش درفرهنگ های ایران و جهان. در: اولین همایش حرارت شاخصی از هوشمندی جهان, 90/9/7, دانشگاه تهران IBB.

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

177kB
[img]
پیش نمایش
PDF - نسخه چاپ شده
645kB

خلاصه فارسی

آتش یکی از عناصر چهارگانه‌ی مقدس در ایران باستان است که مورد توجه ویژه ای بوده و از آن با آیین ،آداب و مراسم خاصی نگهداری می‌ شده است همچنین در بیش تر ادیان باستان همچون بودا، یهود، مسیح و هندو از تقدس برخوردار بوده است، و ایزد آتش و روشنایی را به جهت اینکه جنبه ی مینوئی و مقدس دارد ارج می نهادند مانند ایزد آذر در ایران ، آگنی در نزد هندوان ، هستیا در یونان و وستا و تسئووانگ نزد رومیان و چینیان .آتش اشاره به فروغ اندیشه و روشنایی دل و تابش های روانی در ائین مزدیسنی دارد که با آیین و مراسم خاصی در آتشکده‌ها از آن نگهداری می‌شده است. بنا به باور مردمان در فرهنگ ایران باستان، آتش مردمان پاک را نمی‌سوزاند و داوری با آتش برای سنجش راست از دروغ از همین باور سرچشمه می گیرد. سوزاندن لاشه و يا انداختن مردار در آتش گناهي بس بزرگ محسوب مي شد. و سوگند خوردن در برابر آتش هم بسيار مهم به شمار مي رفت .اهمیت و ارزش آتش در نزد مردمان جهان موجب برگزاری آیین‌ها، نیایش‌ها و جشن‌های زیادی شده است . آتش علاوه بر نقش مذهبی خود در ایران باستان، كاربردهای ارتباطی نیز داشته است. نه تنها در گذشته های دور هم اکنون نیز در اغلب ادیان و فرهنگ های جهان این توجه و احترام به آتش را می بینییم مانند روشن کردن شمع در غالب مراسم جشن و سرور ، عزاداری ، مراسم مذهبی و... در این مقاله به بازنمون اهمیت آتش در بین اقوام و ادیان باستانی (با تاکید بر اعتقادات ایران باستان) پرداخته ایم.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :قدمعلی سرامی
کلید واژه ها:آتش ، اقوام ایرانی ، دین زرتشتی ، آتشکده
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني
کد شناسایی :2944
ارائه شده توسط : خانم سهیلا عقیلی
ارائه شده در تاریخ :08 دی 1390 10:22
آخرین تغییر :25 شهریور 1391 13:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...