title

جداسازی سومایت و نوتوکورد از جنین جوجه و اندازه گیری رتینوئیدهای تولید شده در سومایت به دنبال هم کشتی با نوتوکورد به روش HPLC

سقا, محسن ، گل محمدی, محمد قاسم ، بهلولی, شهاب ، نجف زاده, نوروز (1388) جداسازی سومایت و نوتوکورد از جنین جوجه و اندازه گیری رتینوئیدهای تولید شده در سومایت به دنبال هم کشتی با نوتوکورد به روش HPLC. [ طرح تحقیقاتی]

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

در آزمایشگاههای تحقیقات سلولی وجود یک مدل حیوانی مانند مگس سرکه، وزغ آمریکایی Xenopus laevis، جوجه و موش جهت انجام مطالعات in vivo و in vitro لازم و ضروری است. این مدلهای حیوانی در گذشته در جنین شناسی تجربی (experimental embryology) مورد استفاده قرار می گرفتند ولی امروزه از آنها در بسیاری از علوم همانند ایمونولوژی، ژنتیک، سرطان شناسی و بیولوژی سلولی نیز استفاده می شود. سادگی کار با جنین جوجه و امکان بررسی نحوه تکوین ارگانهای آن در محیط آزمایشگاهی سبب می شود که از بافتهای آن بتوان در مطالعات هم کشتی با سا سایر بافتها و یا سلولها از جمله سلولهای بنیادی استفاده کرد و بدین طریق با هدایت تمایز در این سلولها به تقلید از آنچه که در بدن اتفاق می افتد در شرایط آزمایشگاهی پرداخت. برای مثال بررسیهای صورت گرفته بر روی سومایتهای جنین جوجه نشان می دهد که این بافتها از خود رتینوئید ترشح می کنند که در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی مانند تمایز سلولی و مرفوژنز نقش دارد و فاکتور مهمی در تمایز نورونی محسوب می شود. لذا وجود آنها در محیط کشت سلولهای بنیادی می تواند در تخصص یابی عصبی این سلولها نقش مهمی ایفا کند و تمایز نورون حرکتی را در حضور Shh مترشحه از نوتوکورد افزایش دهد. لذا در این مطالعه سعی بر این است ضمن راه اندازی تکنیک کار با جنین جوجه با فهمیدن این نکته که آیا نوتوکورد می تواند همانند بدن در محيط آزمايشگاهي نيز سبب افزایش بقاي سلولهاي سومايتي و نيز ترشح رتینوئید از آنها گردد از حضور توام نوتوکورد و سومایت به عنوان منابع ترشح کننده Shh و رتینوئید در تولید نورون حرکتی از سلولهای بنیادی در مطالعات آینده بهره جست.

عنوان انگليسي

Islolation of chick embryonic somites and notochord and HPLC –based measurement of retinoids synthesizing by somites upon co-culture with notochord


نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :محسن سقا
همکار طرح :محمد قاسم گل محمدی
همکار طرح :شهاب بهلولی
همکار طرح :نوروز نجف زاده
تاریخ اتمام :1 شهریور 1389
اطلاعات اضافی :گزارش نهایی این طرح بصورت مقاله ارائه شده است
کلید واژه ها:سومایت ، نوتوکورد ، جنین جوجه ، رتینوئید
کلید واژه ها (انگلیسی):Somite , Notochord , Chick embryo , Retinoid
موضوعات :QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :2978
ارائه شده توسط : دکتر محسن سقا
ارائه شده در تاریخ :14 دی 1390 07:39
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 11:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد