title

پذیرش و انجام ماستکتومی در زنان مبتلا به سرطان پستان

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، معصومی, عاطفه ، دینداربوسجین, سجاد (1390) پذیرش و انجام ماستکتومی در زنان مبتلا به سرطان پستان. در: کنگره علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19 آبان 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
130kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف:سرطان پستان با 22/6 در صد شایعترین سرطان در زنان ایرانی است و 81 درصد جراحی ها برای درمان آن در ایران از نوع ماستکتومی می باشد. هدف از اين مطالعه تبيين و ارزيابي واكنش هاي بعد از ماستکتومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مي باشد.. روش کار:این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوی است. 20نفر از زنانی که به دنبال تشخیص سرطان پستان تحت جراحی ماستکتومی قرار گرفته بودند به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند و داده ها با مصاحبه نيمه ساختار چهره به چهره و گروه متمركز جمع آوري گرديد. محتوي مصاحبه ها نسخه برداري و با روش تحليل محتوي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته ها:دراين مطالعه مدت زمان سپری شده بعد از ماستکتومی در بیماران 4 ماه تا 15 سال و میانگین مدت در گیری با بیماری 2/5 سال و بیماران با دامنه سنی 33-71 سال بودند.عوامل موثر بر پذیرش و انجام ماستکتومی شامل مواردی چون،حمایت اطرافیان، شامل حمایت همسر، حمایت فرزندان، نوع شخصیت فرد بیمار و توصیه های پزشک می باشد.از دیگر عوامل پذیرش ماستکتومی و جود بیماری در اطرافیان و سطح تحصیلات بیمار می باشد.در این میان از مسائل و دغدغه های مهم زنان جهت پذیرش انجام ماستکتومی مسئله همسر و حمایت او می باشد. حمایت مناسب و قاطع مردان از همسرانشان می تواند این بیماران را در پذیرش سریع بیماری و انجام ماستکتومی یاری رساند و بی اغراق می توان گفت یکی ار مهمترین عوامل موثر بر پذیرش ماستکتومی در زنان پشتیبانی همسرانشان می باشد . بحث و نتیجه گیری:طبق نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر حمایت اطرافیان به ویژه همسر از بیمار به عنوان یک عامل مهم در ادامة پروسه درمان و سازگاری مناسب با ماستکتومی می باشد. و اما در این میان راهنمایی پزشکان همراه با ایجاد آرامش در بیماران است که خود اثرات بسیاری در بیمار و خانوادة بیمار دارد و هم، همراه با پذیرش ماستکتومی می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
کلید واژه ها:پذیرش ، ماستکتومی ، سرطان پستان
موضوعات :WM روانپزشکی
WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :2994
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :05 بهمن 1390 14:44
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 07:42

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...