title

بررسي علل بستري كودكان زير 2 سال در بخش داخلي بيمارستان بوعلي اردبيل

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، نوری, محمد ، دینداربوسجین, سجاد ، شكراللهی, محسن ، اسفندیاری, فاطمه ، پاكروان, معصومه ، امیریان, رقیه (1390) بررسي علل بستري كودكان زير 2 سال در بخش داخلي بيمارستان بوعلي اردبيل. در: سومين كنگره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با محوريت زيست پزشكی, 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
944kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://src.arums.ac.ir/index-11.html

خلاصه فارسی

مقدمه: كودكان زير 2 سال در معرض طيف وسيعي از بيماريهاي عفوني و غير عفوني قرار دارند كه منجر به بستري شدن آنها در بيمارستان مي شود كه اين تحقيق با هدف بررسي علل بستري كودكان زير 2 سال در بخش داخلي بيمارستان بوعلي اردبيل انجام شد. مواد و روش ها: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي – مقطعي مي باشد كه نمونه گيري با روش سرشماري و با بررسي پرونده هاي كليه كودكان 1-24 ماه بستري در بخش داخلي از اول دي ماه تا پايان اسفند انجام شد و اطلاعات جمع اوري شده از طريق spss16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته ها: نتايج حاصل از مطاله نشان مي دهد كه در زمان مطالعه 390 كودك زير 2 سال در با ميانگين سني 6/5+1/10 ماه در بخش داخلي بستري بودند كه ميانگين روزهاي بستري آنها 5/2+3/5 روز مي باشد . از نظر اطلاعات دموگرافيك 7/58% نمونه ها دختر، 3/41% پسر و محل سكونت 3/63% نمونه ها شهر و 7/36% روستا بوده و نوع تغذيه در 7/87% نمونه ها شير مادر و 3/12% شير خشك مي باشد. از نظر علت بستري : گاستروآنتريت با 7/37% و پنوموني با 5/18% ، ديسترس تنفسي و آسم 4/6% و تشنج ناشي از تب با 7/14% تشنج با 8/3% و سپسيس 3/3% بيشترين دليل بستري اين كودكان بود. بحث و نتیجه گیری: نتايج حاصل از پ‍ژوهش نشان مي دهد كه بيماريهاي عفوني گوارشي و تنفسي بيشترين علت بستري در كودكان زير 2 سال در بخش داخلي كودكان مي باشد كه اين يافته ها با نتايج ساير مطالعات انجام شده همخواني دارد و از آنجا كه تيم پرستاري نقش عمده اي در درمان و مراقبت صحيح و نيز پيشگيري از اين بيماريها دارد، لازم است برنامه هاي آموزشي منظم براي پرسنل پرستاري جهت ارتقاء عملكرد آنها در اين زمينه برگزار شود و نيز آموزش به والدين به عنوان يك اصل دربرنامه مراقبتي از اين كودكان در نظر گرفته شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :ایراندخت اللهیاری
نویسنده مسئول :نسرین صمدی
کلید واژه ها:علل بستری- کودکان زیر 2 سال - پرستاری
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3250
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :20 فروردین 1391 07:39
آخرین تغییر :29 بهمن 1391 10:26

ویرایش های موجود این سند

  • بررسي علل بستري كودكان زير 2 سال در بخش داخلي بيمارستان بوعلي اردبيل. (deposited 20 فروردین 1391 07:39) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...