title

فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم: مقدمه اي بر فارماكوژي سيستم عصبي مركزي

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم: مقدمه اي بر فارماكوژي سيستم عصبي مركزي. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید
972kB
[img] اسلاید
584kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=6

خلاصه فارسی

مقدمه اي بر فارماكوژي سيستم عصبي مركزي در اين جلسه دانشجو با كليات سيستم عصبي مركزي آشنا شده و بعد از اتمام كلاس قادر خواهد بود تا به سوالات زير جواب دهد. تفاوت بين كانال هاي يوني وابسته به ولتاژ و ليگاند را توضيح دهد معيار هاي قبول يك ماده شيميايي بعنوان ميانجي عصبي را فهرست كند انواع نوروترانيسميترهاي مهاري و تحريكي را تشخيص دهد مسيرهاي عمل دارو در طول فيبر عصبي و سيناپس را بيان كرده و مكانيسم دارو در آن محل را شرح دهد مثالي از داروهاي كه در محل هاي مختلف مسير عصبي عمل مي كنند را نام ببرد داروهاي خواب آور و آرام بخش در اين دوره دانشجو بايد بتواند توضيح كلي از فارماكولوژي داروهاي خواب آور و آرام بخش ارائه كند و قادر باشد به سوالات زير جواب دهد بايد بتواند طبقه بندي داروهاي اين گروه را ذكر كرده و مثالي از هر كدام بياورد فارماكوكينتيك عمده داروهاي اين گروه را ذكر كند مكانيسم عمل داروهاي گروه باربيتورات ها؛ بنزوديازپين ها و بوسپيرون را بيان كند عملكرد فارماكوديناميكي داروهاي خواب آور و آرام بخش را از ديدگاه عوارض جانبي و كاربرد ذكر كند ويژگيهاي منحصر بفرد هر داروها همچون زولپيدم؛ زالاپلون و زولپيدم را توصيف كند علائم مصرف بيش از حد داروهاي خواب آور را ذكر كرده و راههاي كنترل آن را بيان كند شرحي از وابستگي فيزيكي و روش هاي كنترل آن ارائه دهدنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:سیستم عصبی - فارماکولوژی -داروهای خواب آور - داروهای آرام بخش
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3646
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 12:08
آخرین تغییر :21 آبان 1391 13:25

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...