title

فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم :فارماکولوژی داروهای بیحس کننده موضعی

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم :فارماکولوژی داروهای بیحس کننده موضعی. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
309kB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB

خلاصه فارسی

فارماکولوژی داروهای بیحس کننده موضعی بعد از اتمام اين جلسه دانشجو قادر است كه به سوالات زير جواب دهد طبقه بندي داروهاي بيحس كنند موضعي را آورده و مثالي براي هر گروه نام ببرد مكانيسم عمل داروهاي بيحس كننده موضعي را بيان كند اصطلاحاي وابسته به حالت و وابسته به استفاده را شرح دهد ارتباط بين pH ،pKa و درصد فرم يونيزه و غير يونيزه و احتمال جذب و عمل دارو را دكر كند فاكتورهاي عمده مرتبط با حساسيت فيبر هاي عصبي به اثر بيحس كننده موضعي را نام برده و مختصراً شرح دهد عوارض جانبي عمده تركبيات بيحس كننده موضعي را نام ببرد تركيبات هوشبر عمومی در اين جلسه دانشجو قادر خواهد بود تا كليات تركيبات هوشبر عمومي را بيان كرده و به سوالات زير جواب دهد تركيبات هوشبر استنشاقي را نام برده و ويژگي هاي فارماكوكينتيكي و فارماكودينامي آنها را بيان كند مفهوم اصطلاحاتي نظير " ضريب پخش گاز:خون" و " حداقل غلظت آلوئولي هوشبر" را شرح دهد مكانيسم عمل و هدف مولكولي تركيبات هوشبر استنشاقي را بيان كند اين مطلب را كه چگونه ضريب پخش گاز:خون مي تواند بر سرعت القاء بيهوشي و برگشت از بيهوشي تاثير بگذارد را توصيف كند تركيبات هوشبر تزريقي را نام برده و ويژگي هاي فارماكوكينيتك و دينامي آنها را بيان كندنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - داروهای بیحس کننده - بیهوشی
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3647
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 12:18
آخرین تغییر :21 آبان 1391 13:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...