title

فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : داروهای آنتی سایکوتیک

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : داروهای آنتی سایکوتیک. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=6

خلاصه فارسی

داروهای آنتی سایکوتیک بعد از اتمام این جلسه دانشجو می تواند به سوالات زیر جواب دهد فرضیه دوپامینی اسکیزوفرنی را توضیح دهد چهار گیرنده ای که توسط داروهای آنتی سایکوتیک بلوک می شوند را نام ببرد ارتباط بین بلوک گیرنده با فارماکودینامی داورهای آنتی سایکوتیک قدیمی و جدید را شرح دهد سمیت های تایید شده ترکیباتی مانند کلرپرومازین، کلوزاپین، هالوپریدول، تیوریدازین و زیپرازیدون را نام ببرد دیسکینزی تاخیری و سندرم نورولپتیک بدخیم را شرح دهد ویژگیهای خاص لیتم را بیان کرده، عوارض جانبی و سمیت آن را بیان کند. داروهای ضد افسردگی در انتهای این بخش دانشجو قادر است به سوالات زیر جواب دهد مکانیسم احتمالی و خصوصیات ترکیبات ضد افسردگی سه حلقه ای را بیان کند اثرات سمی در مصرف طولانی مدت و دوز بالای ضد افسردگی های سه حلقه ای را نام ببرید ترکیبات ضد افسردگی نسل دوم و سوم را فهرست کرده و خصوصیات آنها را ذکر کند کاربردهای بالینی و اثرات سمی ترکیبات مهارکننده آنزیم مونو آمین اکسیداز را بیان کند ترکیبات مهار کننده انتخابی باز جذب سروتونین را نام برده و خصوصیات کلی آنها را توضیح دهد تداخلات دارویی عمده مطرح در بین داورهای ضد افسردگی را نام ببردنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - داروهای آنتی سایکوتیک - افسردگی
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3649
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 12:29
آخرین تغییر :21 آبان 1391 14:04

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...