title

فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم :آگونيست ها و آنتاگونيست هاي اپيوئيدي

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم :آگونيست ها و آنتاگونيست هاي اپيوئيدي. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
2MB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=6

خلاصه فارسی

آگونيست ها و آنتاگونيست هاي اپيوئيدي بعد از اتمام اين جلسه دانشجو قادر است كه به سوالات زير جواب دهد سه نوع گيرنده اپيوئيدي را نام برده و دو مكانيسم يوني كه فعال مي شود را توضيح دهد آگونيست هاي عمده اپيوئيدي را نام برده و آنها را بر اساس قدرت ايجاد بي دردي رديف كرده و بتواند ويژگيهاي فارماكوكينتيك و فارماكودينامي آنها را بيان كند علائم اصلي و درمان مصرف دوز بالاي اپيوئيدها و قطع مصرف را بيان كند اثرات جانبي كوتاه و طولاني مدت مصرف داروهاي ضد درد اپيوئيدي را توضيح دهد تركيبات آنتاگونيست گيرنده اپيوئيدي را نام ببرد تركيبات آگونيست-آنتاگونيست را نام ببرد تركيبات اپيوئيدي مورد مصرف براي درمان اسهال و سرفه را نام ببرد تركيبات با پتانسيل مصرف سوء در پايان اين جلسه دانشجو مي تواند به سوال هاي زير جواب دهد تركيبات عمده اي كه مي تواند سوء مصرف پيدا كند را نام ببرد علائم و نشانه هاي مصرف دوز بالا و قطع مصرف محرك هاي سيستم عصبي، اپيوئيدها و تركيبات خواب آور-آرام بخش (به همراه اتانول) را توضيح دهد اصول كلي درمان و كنترل مسموميت با تركيبات شايع سوء مصرف را شرح دهد علل اصلي مرگ ناشي مصرف تركيبات سوء مصرف را بيان كندنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - مصرف سوء - آگونيست ها - آنتاگونيست هاي اپيوئيدي
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3650
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 12:43
آخرین تغییر :21 آبان 1391 13:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...