title

فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
398kB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
603kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=6

خلاصه فارسی

هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز بعد از اتمام این دوره دانشجو قادر خواهد بود که به سوالات زیر جواب دهد هورمون های آزاد کنننده مترشحه از هیپوتالاموس را فهرست کند هورمون های هیپوفیز قدامی و اثرات آنها را بیان کند هورمون های هیپوفیز خلفی را ذکر کرده و اثرات آنها را شرح دهد داروهای را که بعنوان جانشینی برای هورمون های هیپوفیزی و هیپوتالاموسی مطرح هستند را بیان کرده و توصیفی از آنها ارائه کند داروهای مورد مصرف برای درمان آگرومگالی و هیپرپرولاکتینمی را نام ببرد داروهای تیروئیدی و ضد تیروئیدی در پایان این بخش دانشجو می تواند به سوالات زیر پاسخ مناسب بدهد داروهای اصلی مورد استفاده برای درمان هیپوتیروئیدی را نام ببرد داروهای اصلی مورد استفاده در درمان هیپرتیروئیدی را نام برده و توضیحی در مورد مکانیسم عمل و مدت اثر آنها ارائه دهد با رسم یک دیاگرام بتواند مراحل ستنر هورمون های تیروئیدی را نشان داده و محل مداخله داروهای ضد تیروئیدی را مشخص کند اثرات سمی عمده ترکیبات ضد تیروئیدی و تیروکسین را نام ببردنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز - داروهای تیروئیدی و ضد تیروئیدی
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3651
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 12:48
آخرین تغییر :21 آبان 1391 13:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...