title

فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم :آدرنوکورتیکوستروئیدها و آنتاگونیست های آدرنوکوریتکال

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم :آدرنوکورتیکوستروئیدها و آنتاگونیست های آدرنوکوریتکال. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
542kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=6

خلاصه فارسی

درنوکورتیکوستروئیدها و آنتاگونیست های آدرنوکوریتکال در اين جلسه دانشجو با مرور بر فيزيولوژي هورمون هاي آدرنال و فيزپاتولوژي درگير در بيماريها و يادگيري فارماكولوژي آنها مي تواند به سوالات زير جواب دهد. گلوكوكورتيكوئيدهاي طبيعي موجود را نام برده و مكانيسم و عملكرد آنها را شرح دهد گلوكوكورتيكوئيدهاي صناعي را نام برده و تفاوت آنها با انواع طبيعي را توصيف كند عملكرد مينرالوكورتيكوئيدها را ذكر كرده و تفاوت نوع صناعي با انواع طبيعي را بيان كند انديكاسيون مصرف گلوگوكورتيكوئيد ها در درمان بيماريهاي آدرنال و غير آدرنال را بيان كند هورمون های جنسی و آنتاگونیست ها بعد از اتمام اين جلسه دانشجو بايد بتواند به سوالات زير پاسخ دهد تغييرات هورموني در سيكل قاعدگي را شرح دهد استروژن ها و پروژسترون هاي مهم را نام برده و مكانيسم عمل؛فارماكوكينتيك و فارماكودينامي و سميت آنها را بيان كند فوايد و مضرات هورمون هاي ضد بارداري را نام ببريد فوايد و مضرات هورمون هاي مورد مصرف در درمان جايگزيني يائسگي را ذكر كند كاربرد هورمون هاي جنسي و آنتاگونيست هاي آنها در درمان سرطان در زنان و مردان را بيان كند اثرات سمي استفاده از استروئيدهاي آنابوليك در ور ش را توضيح دهد داروهاي با ويژگي تعديل كننده انتخابي بر روي گيرنده هاي استروژني (SERM) را نام برده و توضيحي در مورد آنها ارائه دهد.نوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - آدرنوکورتیکوستروئیدها - آنتاگونیست های آدرنوکوریتکال
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3652
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 12:52
آخرین تغییر :21 آبان 1391 13:48

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...