title

فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : سولفانامید ها -تری متوپریم - فلوروکنیولون ها

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : سولفانامید ها -تری متوپریم - فلوروکنیولون ها. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
342kB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
156kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=6

خلاصه فارسی

سولفانامید ها -تری متوپریم - فلوروکنیولون ها پس از اتمام این جلسه دانشجو می تواند به سوالات زیر جواب دهد بیان کند که چطور ترکیباتی مانند سولفانامید ها و تری متوپریم سنتز اسید فولیک در باکتری را متاثر می کنند و مقاومت میکروبی به چه روشی بر علیه ترکیبات ضد فولات رخ می دهد کاربرد بالینی این ترکیبات به تنهایی و در ترکیب با هم را ذکر کرده و خصوصیات فارماکوکینتیکی و سمیت آنها را نام ببرد شرح دهد که ترکیبات فلوروکینولون به چه روشی بر روی باکتری ها عمل می کنند و مکانیسم احتمالی مقاومت میکروبی بر علیه این ترکیبات کدام است کاربرد های بالینی فلوروکینولون ها را نام برده و خصوصیات فارماکوکینتیکی و اثرات ناخواسته آنها را توضیح دهد ترکیبات ضد مایکوباکتریوم در پایان این جلسه دانشجو قادر خواهد بود که پاسخی مناسب به سوال های زیر ارایه دهد پنچ مشکل اصلی درگیر در شیمی درمانی عفونت های مایکوباکتریوم را بیان کند ویژگی های فارماکودینامیکی و فارماکوکینتیکی ریفامپین و ایزونیازید را شرح دهد اثرات جانبی اتامبوتول، پیرازینامید و استرپتومایسین را نام ببرد پروتکل های استاندارد درمان توبرکولوز مخفی و توبرکلوز ریوی را ذکر کند داروهای مورد مصرف در درمان جذام و بیماریهای مرتبط با مایکوباکتریوم اویوم کمپلکس را تعیین کندنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - سولفانامید ها - تری متوپریم - فلوروکنیولون ها
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3655
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 13:05
آخرین تغییر :21 آبان 1391 14:02

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...