title

فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : نسخه نویسی منطقی

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : نسخه نویسی منطقی. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
2MB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
274kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=6

خلاصه فارسی

نسخه نویسی منطقی در این جلسه دانشجو با اصول منطقی نسخه نویسی و هنچنین با اجزا یک نسخه استاندارد آشنا می شود و قادر می شود که به سوالات زیر جواب دهد مراحل مخنلف نسخه نویسی را با ذکر یک مثال بیان کند اجزا مهم نسخه را نام ببرد انواع خطاهای معمول در نسخه نویسی را با مثال شرح دهد علل مختلف ناسازگاری و شکست درمان دارویی را نام برده و روش های تقلیل آن را بیان کند اشکال دارویی در این قسمت دانشجو با انواع اشکال دارویی آشنا می شود و می تواند تفاوت بین انواع اشکال دارویی را بیان کند در پایان نیز دانشجو قادر است که به سوالات زیر جواب دهد انواع اشکال دارویی را رایج را نام برده و مثال های برای آنها بیاورد انواع قرص را نام برده و تقاوت های را شرح دهد انواع کپسول را نام برده و تفاوت آنها را بیان کند طبقه بندی اشکال داوریی بر اساس حالت فیزیکی را بیان کند انواع اشکال دراویی استریل را نام برده و تقاوت بین آمپول و ویال را اشاره کند سیستم های نوین دارو رسانی را نام برده و برای هرکدام مثال بیاوردنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - اشکال دارویی - نسخه نویسی
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3657
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 13:40
آخرین تغییر :21 آبان 1391 13:56

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...