title

فارماکولوژی پزشکی قسمت اول : گیرنده دارویی و فارماکودینامی

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت اول : گیرنده دارویی و فارماکودینامی. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=4

خلاصه فارسی

گیرنده دارویی و فارماکودینامی بعد از پایان یافتن این جلسه دانشجو باید قادر باشد که: مفاهیم مربوط به گیرنده را ذکر کند ارتباط کمی بین پاسخ دارویی و غلظت دارو را شرح دهد انواع لیگاند ها را نام برده و در مورد آنها توضیح دهد مکانیسم های انتقال پیام را نام برده و برای هر کدام مثال بیاورد قادر به توضیح هر یک از روش های انتقال پیام باشد بتواند ارتباط بین دوز دارو و پاسخ بالینی را شرح دهد منحنی دوز - پاسخ بسته ای را توصیف کند موارد مداخله کننده در پاسخ دهی به دارو در اشخاص مختلف را نام ببردنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - گیرنده دارویی - فارماکودینامی
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3658
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 13:45
آخرین تغییر :07 آبان 1391 13:37

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...