title

فارماکولوژی پزشکی قسمت اول : ایکازانوییدها و گشاد کننده های برونش و داروهای مورد استفاده در آسم

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت اول : ایکازانوییدها و گشاد کننده های برونش و داروهای مورد استفاده در آسم. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
295kB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
962kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=4

خلاصه فارسی

قسمت اول-ایکازانوییدها بعد از اتمام این فصل دانشجو قادر خواهد بود که به سوالات زیر پاسخ هند اثرات عمده پروستاگلاندین ها و لکوترین های را فهرست کند محل های اصلی سنتز و اثر ترمبوگزان و پروستاسایکین در سیستم عروقی را بیان کند فهرستی از آنتاگونیست های لکوترینی و پروستاگلاندینی را ارایه کرده و هدف های آنزیمی یا گیرنده آنها را ذکر کند اثرات متفاوت آسپرین بر روی سنتز پروستاگلاندین ها و سنتز لکوترین ها را توضیح دهد دیاگرام کلی سنتز ایکازانوئید ها را ترسیم کند نقش تغذیه در اثرات و سنتز ایکازانوئید ها را شرح دهد کاربرد بالینی اصلی آنالوگ های پروستاگلاندینی را با ذکر مثال بیان کند. قسمت دوم- گشاد کننده های برونش و داروهای مورد استفاده در آسم در انتهای این فصل دانشجو می تواند به سوالات زیر پاسخ دهد: استراتژی درمان آسم را توصیف کند فهرست و طبقه بندی داروهای مهم مورد استفاده در آسم را بیان کند مکانیسم عمل گروه های دارویی ذکر شده را توضیح دهد عوارض جانبی عمده داروهای مورد استفاده در آسم را نام ببردنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - ایکازانوییدها - آسم
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3661
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1391 08:06
آخرین تغییر :08 آبان 1391 13:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...