title

فارماکولوژی پزشکی قسمت اول : داروهای مورد استفاده در هیپرلیپدمی و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت اول : داروهای مورد استفاده در هیپرلیپدمی و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
801kB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=4

خلاصه فارسی

قسمت اول-داروهای مورد استفاده در هیپرلیپدمی در پایان این جلسه دانشجو قادر خواهد بود که به سوالات زیر پاسخ دهد نقش پیشنهادی لیپوپروتئین ها در تشکیل پلاک اترواسکلروتیک را بیان کند کنترل تغذیه ای هیپرلیپدمی را توضیح دهد فهرست پنج کلاس اصلی مورد استفاده در درمان هیپرلیپدمی را توضیح داده و برای هریک از طبفه ها مکانیسم عمل، اثر روی غلظت لیپید های سرم و عوارض جانبی را شرح دهد بر اساس مجموعه مقادیر لیپید سرم پایه یک رژیم درمانی منطقی را پیشنهاد کند فواید دارو درمانی ترکیبی را در برخی از بیماریها بیان کرده و سه ترکیب دارویی منطقی را فهرست کند قسمت دوم-داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بعد از اتمام این فصل دانشجو قادر است که پاسخی مناسب برای سوالات زیر ارایه کند اعمال مخالف cox-1 و cox-2 را بیان کند اثرات آسپرین در سنتز پروستاگلاندین ها راشرح دهد نقاط تفاوت عملکرد و سمیت های آسپرین و داروهای انتخابی cox-2 را بیان کند اثرات سمی و عوارض جانبی آسپرین را شرح دهد پنج دارویی ضد روماتیسمی با عملکرد آهسته را نام برده و مکانیسم عمل و اثرات جانبی آنها را با آسپرین مقایسه کنید درمان فارماکولوژیک نقرس مزمن و حاد را با هم مقایسه کند مکانسیم عمل و سمیت سه گروه دارویی مختلف مورد استفاده در نقرس را بیان کند اثرات و عوارض جانبی استامنیوفن را بیان کندنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - هیپرلیپدمی - ضد التهاب غیر استروئیدی
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3664
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1391 08:22
آخرین تغییر :22 آبان 1391 08:18

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...