title

داروهای بلوک کننده عصب-عضله (فارماکولوژی اختصاصی)

بهلولی, شهاب (1391) داروهای بلوک کننده عصب-عضله (فارماکولوژی اختصاصی). [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=3

خلاصه فارسی

داروهای بلوک کننده عصب-عضله در این جلسه دانشجویان با فارماکولوژی داروهای که از طریق مکانیسم آگونیستی یا آنتاکونیستی باعث توقف انتقال پیام عصبی به عضلات اسکلتی می شوند و همچنین با ترکیبات شل کننده عصلاتی که بعنوان اسپاسمولیتیک عمل می کنند آشنا می شوند و در پایان قادر می شوند که به سوالات زیر پاسخ دهند روند انتقال پیام در اتصال عصب- عضله را شرح دهد و بیان کند که داروها در کدام یک از این مسیر ها می توانند مداخله کنند طبقه بندی ترکیبات بلوک کننده عصب عضله را ارائه کرده و برای هر کدام مثالی بیاورد فارماکوکینتیک ترکیبات بلوک کننده دپولازیران و غیر دپولازیران را با هم مقایسه کند روش های برگشت اثر ترکیبات دپولازیران و غیر دپولاریزان را بیان کند داروهای مورد استفاده در اسپاسم عضلانی را نام برده ومحل اثرآنها را بیان کندنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:داروهای بلوک کننده عصب وعضله - اسپاسم عضلانی
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3692
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1391 12:26
آخرین تغییر :22 آبان 1391 08:45

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...