title

ترکیبات ضد تهوع و استفراغ (فارماکولوژی اختصاصی)

بهلولی, شهاب (1391) ترکیبات ضد تهوع و استفراغ (فارماکولوژی اختصاصی). [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=3

خلاصه فارسی

ترکیبات ضد تهوع و استفراغ بعد از اتمام این جلسه دانشجو قادر خواهد بود فیزیولوژی تهوع و استفراغ را بیان کرده و ریسک فاکتور های مرتبط با تهوع واستفراع بعد از بیهوشی را ذکر کند و همچنین می تواند به سوالات زیر جواب دهد: گروه های دارویی اصلی مورد مصرف در درمان یا پیشگیری از تهوع و استفراغ را ذکر کند مثالی از هر گروه آورده و مکانیسم عمل ان را شرح دهد سر گروه آنتاگونیست های گیرنده سروتونینی را نام برده و توصیف کلی از عملکرد گروه ارایه دهد موارد مربوط به مصرف توام چند ترکیب ضد تهوع و ضد استفراغ را شرح دهد قابلیت پیش بینی مصرف ترکیبات ضد تهوع در افراد مختلف را توضیح دهدنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:داروهای ضد تهوع و استفراغ - درمان تهوع و استفراغ
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3693
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1391 12:30
آخرین تغییر :08 آبان 1391 12:36

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...