title

اندازه گيري غلظت سولفيد هيدروژن و ظرفيت اكسيداسيون و احياء در خط اصلي انتقال فاضلاب شهر ري

فضل زاده دویل, مهدی ، ندافی, کاظم ، محوی, امیرحسین ، یونسیان, مسعود ، نبی زاده, رامین ، مظلومی, سجاد (1390) اندازه گيري غلظت سولفيد هيدروژن و ظرفيت اكسيداسيون و احياء در خط اصلي انتقال فاضلاب شهر ري. در: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط , آبان 1390, یزد.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://Congress.ssu.ac.ir/index.php/NCEH

خلاصه فارسی

خوردگی یکی از مشکلات اساسی در شبکه های جمع آوری فاضلاب در دنیا است که خسارات اقتصادی و اکولوژیکی بزرگی در سراسر جهان بوجود می آورد. یکی از انواع مهم این خوردگی ها، خوردگی میکروبی می باشد که 20 درصد از کل آسیب های ناشی از خوردگی را به خوردگی میکروبی نسبت می دهند. هدف این مطالعه بررسی پتانسیل خوردگی در شبکه فاضلاب شهر ری بر مبنای غلظت گاز سولفيد هيدروژن تولیدی در شبکه و میزان ظرفيت اكسيداسيون واحياء فاضلاب می باشد. در اين بررسي ميزان غلظت گاز سولفيد هيدروژن توليد شده شبكه فاضلابرو شهر ری با استفاده از دستگاه پرتابل سولفيد هيدروژن سنج با نشان MICRO III مدل G203s و ميزان ظرفيت اكسيداسيون – احيا فاضلاب با استفاده از دستگاه پرتابل ظرفيت اكسيداسيون و احياء متر با نشان هانا سنجيده شد. سپس نتايج بدست آمده از اين بررسي با بررسي بصري شبكه فاضلاب اين منطقه با استفاده از سيستم تلويزيون مدار بسته (CCTV) مدل IBAK مورد مقايسه قرار گرفت. میانگین مقدار غلظت گاز سولفيد هيدروژن در ساعت 9 صبح برابر 0.83 قسمت در ميليون با انحراف معیار 0.931 و در ساعت 3 بعد از ظهر 1 قسمت در ميليون با انحراف معیار 1.155 می باشد. هم چنین میانگین ظرفيت اكسيداسيون واحياء اندازه گیری شده در ساعت 9 صبح برابر -8.42 ميلي ولت با انحراف معیار 60.43 و در ساعت 3 بعد از ظهر حدود -37.3 ميلي ولت با انحراف معیار 66.85 می باشد. با توجه به ميزان توليد سولفيد هيدروژن در شبكه فاضلابرو شهر ري و ميزان ظرفيت اكسيداسيون واحياء فاضلاب در اين شبكه و همچنين بازرسی بصري با سيستم تلويزيون مدار بسته پتانسيل خوردگي فاضلاب در اين شبكه نسبتا بالا ارزیابی می شود.

عنوان انگليسي

Measurement of H2S and ORP in Ray sewer


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهدی فضل زاده دویل
کلید واژه ها:ظرفيت اكسيداسيون و احياء ، غلظت سولفيد هيدروژن ، CCTV ، شبكه جمع آوري شهر ري
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :3710
ارائه شده توسط : مهندس مهدی فضل زاده دویل
ارائه شده در تاریخ :15 آبان 1391 07:15
آخرین تغییر :29 بهمن 1391 09:53

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...