title

بررسي مقايسه اي كيفيت هواي شهر تهران در سال هاي 1385 و 1386

ندافی, کاظم ، حسنوند, محمد صادق ، حیدری, محسن ، فضل زاده دویل, مهدی ، قادرپوری, منصور (1387) بررسي مقايسه اي كيفيت هواي شهر تهران در سال هاي 1385 و 1386. در: يازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ایران, آبان 1387, دانشگاه علوم پزشكي زاهدان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
150kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://cong.sbmu.ac.ir/behdasht%20mohit%2011/CONG1...

خلاصه فارسی

مدتهاست مسئله آلودگي هواي شهر تهران و خطراتي كه از اين جهت متوجه ساكنين اين شهر مي‎شود، به صورت‎هاي مختلف گوشزد شده است، اما خطرات ناشي از اين پديده كه زندگي شهروندان را تهديد مي‎كند، به نحو شايسته مورد توجه قرار نگرفته است. در اين بررسي داده‎هاي مربوط به غلظت آلاينده‎ها در سال‎هاي 1385 و 1386 كه توسط شركت كنترل كيفيت هوا در شهر تهران ارائه گرديده است ملاك محاسبه قرار گرفته است.در اين بررسي AQI براي پنج آلاينده اصلي CO , PM10 , SO2 , O3 و NO2 محاسبه شده است . نتايج حاصل از شاخص كيفيت هوا (AQI ) در سال 1385 حاكي از آن است كه در كل سال 1385، در 71.5 درصد موارد (261 روز) شاخص كيفيت هوا بيشتر از حد استاندارد (100 > AQI ) بود و در 28.5 درصد موارد (104 روز) نيز شاخص كيفيت هوا كم‎تر از حد استاندارد (100 < AQI ) بوده است. هم چنين نتايج حاصل از شاخص كيفيت هوا در سال 1386 حاكي از آن است كه از كل روزهاي سال 1386 حدود 59.72 درصد موارد (218 روز), شاخص كيفيت هوا بيشتر از حد استاندارد بوده و در 40.28 درصد موارد (147 روز) نيز شاخص كيفيت هوا كم‎تر از حد استاندارد بوده است. در موارد تجاوز از حد استاندارد در هر دو سال‌ , در اغلب روزها آلاينده مسئول مونوكسيد كربن (CO) بوده است كه نشان مي دهد اقدامات مديريتي جهت كنترل آلودگي هوا در شهر تهران بايد روي كاهش اين آلاينده متمركز گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :کاظم ندافی
نویسنده مسئول :مهدی فضل زاده دویل
کلید واژه ها:آلودگي هوا , شاخص كيفيت هوا (AQI) , آلاينده مسئول
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :3716
ارائه شده توسط : مهندس مهدی فضل زاده دویل
ارائه شده در تاریخ :15 آبان 1391 08:36
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 11:20

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...