title

چگونگی تکمیل فرم های هوشبری

انتظاری, مسعود (1391) چگونگی تکمیل فرم های هوشبری. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
2MB

خلاصه فارسی

جزء لازم و ضروری مراقبت بیهوشی شروع تجویز داروهای بیهوشی از 1846 و ثبت بیهوشی از 1895 برای تجزیه و تحلیل پاسخ های بیمار و انجام اقدام مناسب مفید بودن مرور گزارش های قبلی برای برنامه ریزی اداره بیهوشی بعدی مقدم بودن مراقبت از بیمار نسبت به گزارش نویسی تهیه گزارش در دونسخه یکی برای چارت بیمارستانی و دیگری برای بایگانی خود دپارتمان استفاده از خودکار مناسب با فشار مناسبنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :مسعود انتظاری
کلید واژه ها:بیهوشی - تکمیل فرم
موضوعات :WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :3734
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :20 آبان 1391 09:55
آخرین تغییر :20 آبان 1391 09:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...