title

بی حسی اسپاینال و اپیدورال

انتظاری, مسعود (1391) بی حسی اسپاینال و اپیدورال. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
13MB

خلاصه فارسی

زیرگروهی از بی حسی ناحیه ای یا هدایتی استفاده در بی حسی جراحی برای کنترل درد بعد از عمل و زایمان مقایسه بی حسی اسپاینال و اپیدورال فضای تزریق دارو زمان لازم برای انجام بی حسی مقدار داروی مورد نیاز میزان ایجاد ناراحتی تشخیص قرارگیری صحیح سوزننوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :مسعود انتظاری
کلید واژه ها:بی حسی اسپاینال - بی حسی اپیدورال
موضوعات :WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :3737
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :20 آبان 1391 10:05
آخرین تغییر :20 آبان 1391 10:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...