title

بررسی میزان استفاده ی مردم شهر اردبیل از فست فود

امانی, فیروز ، رحیمی, الناز ، فرضی زاده, فاطمه ، دیده وری, المیرا ، نصیرپور, فاطمه ، احمدی, فاطمه (1391) بررسی میزان استفاده ی مردم شهر اردبیل از فست فود. در: هشتمین همایش دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی شرق کشور, آبان ماه 91, خراسان شمالی - بجنورد.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
119kB

خلاصه فارسی

سابقه و هدف: یکی از مسایل مهمی که بر سلامت جامعه تاثیر می گذارد گرایش مردم به استفاده از غذاهای آماده و فست فود می باشد براین اساس شناخت دلایل استفاده از فست فود، میزان مصرف آن و جلوگیری از افزایش استفاده از آن بسیار مهم است. هدف این مطالعه بررسی میزان استفاده مردم از فست فود می باشد. روش کار: در این پژوهش از 200 نفر از افرادی که فست فود مصرف می کردند در سطح شهر اردبیل نمونه گیری شد. روش نمونه گیری به صورت تکمیل پرسشنامه بود که نتایج با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزار آماری spss آنالیز شدند. یافته ها: در این پژوهش حدود 40 درصد از افراد مصرف کننده، استفاده از ساندویچ و غذاهای آماده ی کم هزینه تر را ترجیح دادند. در این مطالعه بین میزان آگاهی افراد از طرز تهیه و بهداشتی بودن این نوع غذاها، نوع شغل، کمبود وقت و میزان مصرف فست فود رابطه ی نزدیکی وجود دارد. نتیجه گیری: با افزایش میزان آگاهی اقشار مختلف جامعه نسبت به مضرات و عواقب استفاده از این نوع غذاها می توان در راستای کاهش شاخص مصرف فست فود در جامعه تلاش کرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده :الناز رحیمی
نویسنده :فاطمه فرضی زاده
نویسنده مسئول :المیرا دیده وری
نویسنده :فاطمه نصیرپور
نویسنده :فاطمه احمدی
کلید واژه ها:فست فود - سلامت - بهداشت
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :3791
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :23 آذر 1391 08:21
آخرین تغییر :31 فروردین 1393 08:57

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...