title

ارتباط درمانی در پرستاری كودكان

وثوقی, نازیلا ، ابوطالبی, قاسم ، اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، آذری, مهناز (1391) ارتباط درمانی در پرستاری كودكان. در: دهمین همایش کشوری پرستاری كودكان, 22-26 مهر1391, تهران مرکزطبی کودکان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iranped.ir/FileManager/English-Final24....

خلاصه فارسی

کودکان مهمترین منابع و سرمایه های کشور هستند. کودکان سالم در دامان خانواده سالم پرورش می یابد.به منظور تامین و ارئه مراقبت مطلوب به کودکان وخانواده ها بر اساس مراقبت خانواده محور، لازم است ارتباط درمانی میان تیم درمانی و والدین برقرار گردد. هدف از این مطالعه شناسایی انواع خانواده به جهت برقراری ارتباط درمانی موثر می باشد. روش کار: این مطالعه مروری براسا مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی در سایت های معتبر پزشکی صورت گرفته است.دیکسون ارتباط والدین با پرستاران را در 4ویژگی توضیح می دهد.1-silent in care این نوع خانواده ها مداخله محدود در مسائل کودک و کادر پرستاری دارند.در ارتباط با چنین خانواده هایی اصرار به مشارکت نداشته باشید و از موضع قدرت برخورد نکنید.2-recipient of careسطح اعتماد آنها نسبت به کادر درمان خیلی بالا بوده در معرض سوءتفاهم هستند. برای ارتباط موثر با این خانواده اطلاعات فراهم سازید.3-monitor of care کلا بی اعتماد هستند و نگرشی در مورد احتمال وقوع اشتباه دارند. در تمام تصمیمات مداخله می نمایند راه چاره مذاکره می باشد.4-manager of care مشابه گروه قبلی بوده ولی از شدت خشم کمتری برخوردارند.اساس مراقبت خانواده محورشامل روابط باز و صادقانه از نظر ملاحظات پزشکی و اخلاقی، ارائه اطلاعات پزشکی به صورت قابل فهم و معنی دار و قابل دسترسی که کودکانی با شرایط مشابه دارند می باشد.در مقاله اصلی انواع خانواده ها به صورت بازتر و طریقه ارتباط با آنها مخصوصا در شرایط خاص توضیح داده شده است. نتیجه گیری: بطور کلی وظایف تیم درمانی در ارائه مراقبتهای خانواده محور،تعامل و ارتباط متقابل با والدین در راستای ایجاد و تقویت حس کنترل برسرنوشت اعضای خانواده وتوان ایجاد تغییرات مثبت در خانواده با بهره گیری ازتوان و قدرت فردی هر یک از اعضا می باشد تا کودکانی شاد و سرزنده در دامان خانواده ها تربیت یابند. تیم درمانی باید به سبک های مختلف تبادل خانواده ها احترام گذاشته و استراتژیهای موثر ارتباطی بر اساس درک سبک خانواده برقرار نمایند تا بتوانند ارتباط درمانی موثر جهت پیشگیری از نابسامانیهای احتمالی روانی ناشی از بیماری فرزند برقرار نمایند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نازیلا وثوقی
نویسنده :قاسم ابوطالبی
نویسنده :ایراندخت اللهیاری
نویسنده :نسرین صمدی
نویسنده :فاطمه ابراهیمی بلیل
نویسنده :مهناز آذری
کلید واژه ها:ارتباط ، خانواده ، پرستاری کودکان
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3849
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :11 دی 1392 09:25
آخرین تغییر :11 دی 1392 09:25

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...