title

اپیدمیولوژی تروما در مصدومین تماس گیرنده با اورژانس 115: یک مطالعه چند مرکزی

امانی, فیروز ، هژبری, قلی ، معصومی, لیلا ، پرویزی, زیبا ، طریقی, سیاوش ، قبادی, علیرضا (1391) اپیدمیولوژی تروما در مصدومین تماس گیرنده با اورژانس 115: یک مطالعه چند مرکزی. در: همایش ملی تروما و حوادث, بهمن ماه 1391, بندرعباس.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
44kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.resv.hums.ac.ir/ncot/zamanbandi/p/1/

خلاصه فارسی

مقدمه : با توجه به شيوع بالای تروما در جامعه، عوارض و هزينه هاي ناشي از آن، امروزه تروما يكي از مشكلات اساسي مردم و تهديد كننده سلامت جامعه می باشد. اين پژوهش با هدف بررسي اپیدمیولوژی تروما در مددجویان تماس گیرنده با اورژانس 115 در شهرستانهای اردبیل،مشکین شهر و جلفا در سال 91 انجام گرفت. روشها : در این مطالعه توصیفی مقطعی به صورت چند مرکزی ، پرونده تعداد 1401 نفر تماس گيرندگان با اورژانس 115 در شهرستانهای اردبیل،مشکین شهر و جلفا در 6 ماهه اول سال 91 مورد بررسي و مقایسه قرار گرفت. داده هاي لازم از طريق پرونده هاي بايگاني شده جمع اوري و وارد نرم افزارآماری SPSS شده وبا استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شدند. نتایج : متوسط سني مصدومان در سه شهر 4/32 سال بود. مصدومين بيشتر افراد مذكر بودند. بيشترتصادفات در شب اتفاق افتاده بود. حوادث رانندگي عامل بيشتر تروماها بود. ميانگين زمان رسيدن در سه شهرتقريبا 7 دقيقه با انحراف معیار 5/1 دقیقه بود. ميانگين نمره هوشیاری مصدومین(GCS) برابر 14 بود. بيشتر بيماران به مراكز درماني انتقال داده شده بودند. نتيجه گيري : با توجه به اينكه يشتر تروماها مربوط به رانندگي و در افراد جوان است، توصيه مي شود برنامه هاي پيشگيري از تروما خصوصا در مردان جوان متمركز شود و رعايت قوانين رانندگي مورد توجه قرار گيرد و امنيت راههاي بين شهري با اتوبان سازي و بهسازي در اولویت کاری سازمان راهداری قرار گیرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:تروما ، اپيد ميولو‍ژي ، GCS ، اردبیل
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :3924
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :08 بهمن 1391 13:43
آخرین تغییر :08 بهمن 1391 13:43

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...