title

بررسی عوامل خطرسرطان دهان در کارگران کارخانه سیمان اردبیل

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1380) بررسی عوامل خطرسرطان دهان در کارگران کارخانه سیمان اردبیل. در: اولین همایش بین المللی سرطان ایران, 20-22 شهریور1380, مشهد - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
365kB

خلاصه فارسی

میزان شیوع سرطان دهان رو به افزایش است وبااینکه تشخیص و درمان زود رس اغلب با موفقیت همراه است اما ا کثر سرطانهای دهان دیر تشخیص داده می شوندکه منجر به عوارض جسمی و روانی عمده ای می شود و پیش آگهی ضعیفی دارد گسترش جهانی سرطان دهان بسیار متفاوت می باشد بطوریکه بالاترین میزان شیوع در هند و سریلانکا 20% کمترین شیوع در اسکاتلند 2-3 % گزارش شده است. با این حال میزان بروز سرظان دهان روز به روز بیشتر می شود و مصرف سیگار و تنباکو و برخی برگهای جویدنی سبب شده که سن شیوع بیماری از بالای 50 سال به 20-30 سال هم برسد که این خطر در محیطهای کاری مثل کارخانجات نیکل، ذغال و سیمان....دو چندان می باشد. مضاف بر اینکه همراهی چند عامل خطرساز میزان بروز سرطان دهان را چند برابر می کند. لذا شناسایی و حذف و کنترل عوامل خطر در کارگران کارخانجات فوق از اولویتهای بهداشتی این گروه محسوب می شود. برهمین اساس مطالعه ای جهت بررسی عوامل خطر سرطان دهان در کارگران کارخانه سیمان انجام گرفت در این راستا همه کارگران کارخانه سیمان مورد آموزش قرار گرفتند، تا قادر باشند یاد آمد خوراک خود را تهیه ودر اختیارپژوهشگران قراردهند.هدف از این بخش مطالعه بررسی کفایت غذایی از نظر ویتامین آ و سی وآهن بود و سپس پرسشنامه ای که حاوی اطلاعات وعوامل خطرساز سرطان دهان بود. برای کلیه کارگران که حاضر به مشارکت در مطالعه بودند تکمیل گردید و نتایج استخراج گردید که نتایج علاوه بر اعلام به مسِولین و دست اندرکاران بصورت کاربردی یعنی به شکل پیشنهادات و آموزشها و توصیه ها و فوریتهای بهداشتی در اختیار مدیریت و کارگران محترم قرار گرفت. پژوهشگران معتقدند جهت تشخیص، درمان و پیشگیری فردا خیلی دیر است و امروز باید اقدام شود نتایج پژوهش حاضر در اصل مقاله ارایه گردید.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده :منصوره کریم اللهی
نویسنده :زهرا تذکری
کلید واژه ها:عوامل خطر، سرطان دهان،کارگران، کارخانه سیمان
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3978
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :15 دی 1395 10:05
آخرین تغییر :15 دی 1395 10:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...