title

مقایسه سه روش مختلف استخراج DNA جهت ردیابی باکتری بروسلا در نمونه های سرم انسان

پیری دوگاهه, هادی ، پورفرضی, فرهاد ، ولی نژاد, زهرا (1390) مقایسه سه روش مختلف استخراج DNA جهت ردیابی باکتری بروسلا در نمونه های سرم انسان. در: هفتمین همایش سراسری بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان, 27-29 اردیبهشت, یاسوج- ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
220kB

خلاصه فارسی

بروسلوز انسانی در بسیاری از کشور های جهان از جمله ایران، یک مشکل اساسی بهداشت جامعه می باشد.تابلوی بالینی بروسلوز بسیار غیر اختصاصی بوده و تشخیص آن به تائید آزمایشگاهی نیازمند می باشد.کشت خون معیار طلائی جهت تشخیص بیماری می باشد.بااین وجود، حساسیت این روش کم می باشد.از طرف دیگر، تست های سرولوژیک در مناطق اندمیک بیماری از حساسیت مناسبی برخوردار نیستند. ابداع روش های جدید تشخیصی که دارای حساسیت بالائی باشند و خطر انتقال عفونت به پرسنل آزمایشگاه را به حداقل برسانند، از اهمیت زیادی برخوردار شدهاند.واکنش زنجیره ای پلیمراز از جمله روش هائی است که این مزایا را دارا می باشد.ما در این مطالعه، به مقایسه سه روش مختلف ردیابی DNA باکتری بروسلا در سرم پرداختیم. مواد و روش ها: نمونه های سرم انسان بطور مصنوعی با مقادیر مشخصی از باکتری بروسلا تلقیح شدند.DNA باکتری با سه روش مختلف استخراج شد و با PCR اختصاصی جنس بروسلا مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج: یافته های ما نشان دادکه پروتکل کیت سیناژن در مقایسه با دو روش دیگر، در رقت پائین تری DNA بروسلا را در سرم ردیابی می کند. بحث: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه کیت سیناژن روش ارجح در استخراج بوده و دارای حساسیت بهتری برای جداسازی DNA بروسلا از نمونه های سرم می باشد.

عنوان انگليسي

Evaluation of three DNA extraction methods for detection of brucella DNA in human serum samples


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :هادی پیری دوگاهه
نویسنده :فرهاد پورفرضی
کلید واژه ها:واکنش زنجیره ای پلیمراز، بروسلوز، استخراج DNA
کلید واژه ها (انگلیسی):PCR , brucellosis , extraction of DNA
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :3997
ارائه شده توسط : دکتر هادی پیری دوگاهه
ارائه شده در تاریخ :15 بهمن 1391 11:32
آخرین تغییر :15 بهمن 1391 11:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...