title

بررسی اثربخشی قرآن و نماز در ارتقاي بهداشت روان

رجبی, کبری ، نیاپور, نازیلا ، نیاپور, علی (1391) بررسی اثربخشی قرآن و نماز در ارتقاي بهداشت روان. در: اولین همایش ملی علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 20-21 شهریورماه 1391, سالن نوعی اقدم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
722kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.gpas.ir/index.htm

خلاصه فارسی

مقدمه : طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت، حالت تندرستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و نه صرفاً فقدان ضعف یا بیماري. انسان ها در کنار نیازهاي فیزیولوژیک به آرامش و سلامت روانی نیاز دارند، زیرا در سایه آرامش می توانند به رشد و کمال، اهداف عالی و سجایاي اخلاقی برسند. اجراي عوامل و فرایض دینی از جمله نماز علاوه بر این که احساسات معنوي انسان را تحریک می کند. موجب کاهش ناملایمات و ناراحتی هاي روزمره می شود. مواد و روشها: روش تحقیق در این پژوهش به شیوه کتابخانه اي و از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد بحث و نتیجه گیري : ایمان به خداوند می تواند با اصلاح شناخت و نگرش فرد به زندگی ، بهداشت روانی فرد را تأمین نماید و بر رفتار و عملکرد انسان تأثیر دارد. پزشک فرانسوي، الکسیس کارل ثابت کرد نماز موجب سلامت و نشاط روانی و معنوي مشخصی در خانواده ها می شود و همین حالت است که احتمالاً منجر به شفاي سریع برخی از بیماران در زیارتگاه ها و معابد می شود. بهداشت روانی در تمام دوره هاي زندگی؛ قبل از تولد تا مرگ، از محیط خانواده تا محل کار و جامعه حائز اهمیت است. توماس هاسلیوپ پزشک معروف هلندي در این باره می گوید: مهم ترین جواب آرام بخش که من در طول سال هاي متمادي تجربه و مهارتم در مسایل روانی به آن پی بردم، همین نماز است. حالت تمدد اعصاب و آرامش روانی ناشی از نماز، انسان را از اضطراب و افسردگی که بیماران روانی همواره از آن رنج می برند رها می کند. زیرا چنین حالت هایی عموماً تا مدتی پس از نماز در انسان باقی می ماند و ادامه می یابد. تأثیر مهم نماز در کاهش اضطراب، افسردگی بیماران روانی و ایجاد سلامت روانی ، شبیه تأثیر روان درمانی برخی از روان درمان گران معاصر براي درمان اضطراب و افسردگی بیماران روانی است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :کبری رجبی
نویسنده :نازیلا نیاپور
نویسنده :علی نیاپور
کلید واژه ها:بهداشت روان ، قرآن ، روان سالم ، روان ناسالم ، نماز
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :4144
ارائه شده توسط : دکتر علی نیاپور
ارائه شده در تاریخ :22 اردبهشت 1392 10:40
آخرین تغییر :22 اردبهشت 1392 10:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...