title

بررسی میزان ph نان در شهر آستارا در سه سال اخیر(89و90و6 ماهه اول91)

امانی, فیروز ، فیضی, فاطمه ، بهادر, رویا ، قدیری, سهیلا ، نیک اختر, پریسا ، امیری, راحله ، عصری, صدیقه ، علیار, شبنم (1392) بررسی میزان ph نان در شهر آستارا در سه سال اخیر(89و90و6 ماهه اول91). در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی
436kB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف:نان روزانه بخش اعظمی از انرژی ،املاح معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن را تامین می کند .جوش شیرین یا بی کربنات سدیم که باعث ور آمدن سریع خمیر نان می شود در سالهای اخیر در کشور ما به جای خمیر مایع استفاده می شود . بقایای جوش شیرین موجود در نان موجب ناراحتی گوارشی ومانع جذب کلسیم ،آهن وسایر عناصر ضروری دردستگاه گوارش می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت استفاده از جوش شیرین در نانوایی های شهر آستارا و عوامل موثر بر آن در سال 1389 تا1391 می باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي و مقطعي در شهراستارا در سال 1391-1389انجام گرفت. از تعداد کل 1نانوایی بر اساس محاسبات آماري حجم نمونه مورد نياز 30 نمونه محاسبه شد . ماهانه تعدادی نمونه از نانوایی های منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت نمونه برداری از نان و رومال به عمل می آید. نمونه ها به آزمایشگاه مواد غذایی ارسال می شود تا میزان PH نان که ناشی از جوش شیرین می باشد مشخص گردد . ابزار نمونه برداری: 1- نایلون بزرگ برای برداشتن نان 2- نایلون کوچک برای گذاشتن لیوان یکبار مصرف حاوی رومال 3- لیوان یکبار مصرف درب دار 4- کارت نمونه برداری که بر روی نایلون نمونه نصب می شود وحاوی مشخصات نمونه ،ساعت وتاریخ نمونه برداری ،آدرس محل نمونه برداری که با کد مشخص می شود می باشد5- برگه ی صورت جلسه نمونه برداری که باید به امضای متصدی وکارشناس بهداشت محیط برسد یافته ها: میانگین نمونه های برداشته شده درسال 91در هر ماه به تعداد تقریبا8عدد میباشد که از میان کل نمونه های برداشت شده در6ماه 8مورد دارای phبالا میباشد که میانگین نمونه های نامطلوب برای 6ماه تقریبا33/1 می باشد. میانگین نمونه های برداشته شده در سال90به تعداد 9عدد در هر ماه میباشد از کل نمونه های آنالیز شده میانگین 16/1عدد نمونه در هر ماه دارای phبالا می باشد میانگین نمونه های برداشته شده درسال 89در هر ماه به تعداد تقریبا41/9عدد می باشد که از میان کل نمونه های برداشت شده در12ماه 13مورد دارای phبالا میباشد که میانگین نمونه های نامطلوب برای 12ماه 1 عدد در هر ماه می باشد. نتیجه گیری: بر طبق یافته های ما در سال 89 میانگین نمونه های نامطلوب یک عدد در 12 ماه بوده است که این میانگین در سال 90 به 16/1 عدد در 12 ماه رسیده در شش ماه اول سال 91 میانگین نمونه های 33/1رسیده است بنابراین به نظر می رسد در طی این سالها میزان استفاده از جوش شیرین افزایش یافته است که به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح به نانوایان و بی سوادی شاطران نیز در این زمینه می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:ph نان، جوش شیرین ، اختلالات گوارشی
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4292
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :26 خرداد 1392 11:38
آخرین تغییر :29 خرداد 1392 08:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...