title

بررسی فراوانی انواع اختلالات ژنیتیکی در بین نوزادان بستری شده در بخش کودکان بیمارستان بوعلی شهر اردبیل

امانی, فیروز ، اسدی, مرتضی ، خلخالی, کبری ، جعفرزاده, فرزانه ، مستعلی زیبا, مهران (1392) بررسی فراوانی انواع اختلالات ژنیتیکی در بین نوزادان بستری شده در بخش کودکان بیمارستان بوعلی شهر اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
421kB

خلاصه فارسی

هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی انواع اختلالات ژنتیکی در بین نوزادان بستری شده در در بیمارستان بوعلی اردبیل است . بدین منظور 266 نفر از نوزادان که براساس طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت(ICD) (3) و با تشخیص پزشک متخصص با ناهنجاری مادرزادی بستری شده بودند بررسی شد . شایعترین نا هنجاری مادرزادی اختلالات قلبی عروقی با 1/44 درصد و بعد از آن نا هنجاری سیستم عصبی با 5/10 درصد در رتبه ی دوم قرار دارد و نا هنجاری های کروموزومی با 8/9 درصد در رتبه ی سوم قرار دارد. از این میان 1/40% ازدواج فامیلی و 6/59% غیر فامیلی میباشد . متوسط سن مادران 28 سال بوده که در بازه 16 تا 48 سال قرار دارد . 1/36% ناهنجاری ها در تولد اول و بقیه در تولد های بیش از یک مشاهده گشت ، 41% نوزادان به صورت زایمان طبیعی و 5/48% به صورت سزاریان به دنیا آمده بودند. این درصد ها با درصد ناهنجاری ها در شهرهای دیگر مقایسه شده است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :کبری خلخالی
کلید واژه ها:نوزادان - اختلالات ژنتیکی - اختلالات قلبی
موضوعات :QZ آسیب شناسی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4304
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :29 خرداد 1392 07:43
آخرین تغییر :10 فروردین 1393 10:21

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...