title

ماستیت گرانولوماتوز

چینی فروش, میرمهدی ، دینداربوسجین, سجاد ، کارجو, زهرا (1392) ماستیت گرانولوماتوز. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
396kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://src.srums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه گرانولوم های پستان در نتیجه بیماری های بسیار متنوعی ایجاد می شوند که تمام آنها نادر هستند و کمتر از یک درصد تمام نتایج بیوپسی پستان را تشکیل می دهند.بیماری های گرانولوماتوز سیستمیک(مانند گرانولوماتوز وگنر,سارکوئیدوز)ممکن است پستان را درگیر سازند و گهگاه پستان اولین محل درگیر می باشد.عفونت ها (میکوباکتریایی,قارچی)اکثرا در بیماران نقص ایمنی,یا در موارد وجود پروتز پستان ایجاد می شود.ماستیت لبولی گرانولوماتوز یک بیماری نادر محدود به پستان است که با درگیری گرانولومی اپی تلیوم لبولی تشخیص داده می شود.تنها زنان زایمان کرده مبتلا می شوند و احتمالا این بیماری نشان دهنده یک واکنش افزایش حساسیتی به واسطه تغییرات قبلی در اپی تلیوم لبولی در هنگام شیردهی است. معرفی بیمار خانم 41 ساله ای با شکایت توده بزرگ و دردناک در پستان راست به بیمارستان فاطمی اردبیل مراجعه نمودند.در سوابق پزشکی ،بیمار حدود 4 سال پیش آخرین زایمان خود را انجام داده بود و تا این زمان از قرص های پیشگیری از حاملگی استفاده می کرده است. یافته های بالینی و سیتولوژی: صفحات یا خوشه هایی از سلولهای اپیتلیوئید با سیتوپلاسم فراوان و هسته های کشیده.هسته ممکن است کفشی شکل(slipper shaped) باشد. سلولهای ژانت چند هسته ای در ارتباط با سلوهای اپی تلیوئید.سلولهای ژانت اغلب ویژگی سلولهای اپی تلیوئید را دارند.سلولهای نوع langhans ممکن است تشخیص داده شوند. گرانولوماز(Granulomas) در پستان به وسیله یک تنوع گسترده ای از بیماری ها ایجاد می شود که همه آنها نادر هستند و در کمتر از 10% همه بیوپسی های پستان دیده می شوند.

عنوان انگليسي

Graunulomatous mastitis


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :میرمهدی چینی فروش
دانشجو :سجاد دینداربوسجین
دانشجو :زهرا کارجو
کلید واژه ها:گرانولوماتوز ، ماستیت ، پستان
موضوعات :QY آسیب شناسی بالینی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش پاتولو‍ژي
کد شناسایی :4356
ارائه شده توسط : دکتر میرمهدی چینی فروش
ارائه شده در تاریخ :19 تیر 1392 10:44
آخرین تغییر :19 تیر 1392 10:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...