title

انگل شناسی

پزشکی, علی (1385) انگل شناسی. انگل شناسی . انتشارات سنجش اول-انتشارات کانون فرهنگی آموزش, تهران. شابک 964-393-214-1

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
68kB

خلاصه فارسی

مهمترین ابزار هر نظام آموزشی پس از استاد، منابع آموزشی است.بدیهی است که دقت در تدوین منابع آموزشی به گونه ای که بتواند از انتقال اطلاعات غیر ضروری به افراد جلوگیری نموده و با شیوه ای ساده مطالب را به دانش پذیر منتقل نماید، اهمیت فراوانی دارد. بدین منظور در این کتاب تلاش شده است تا از طریق طرح ساختار آموزشی مناسب، بازده فعالیت های آموزشی دانشجو به حداکثر برسد. نخستین ویژگی کتاب مذکور این است که مهم ترین مطالب هر درس را به همراه نکات کلیدی از درون منابع فارسی و لاتین معرفی شده استخراج و بر اساس سر فصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت در ساختاری اثر بخش طبقه بندی نموده است. دومین مشخصه این کتاب آموزش ساده و تصویری مطالب درسی از طریق درخت دانش ابتدای هر فصل است که موجب می گردد تا خواننده ارتباط بین اجزای درس را در یک نگاه درک نموده و در ذهن نگاه دارد. و بالاخره سومین ویژگی کتاب حاضر این است که در آغاز و پایان هر فصل یک خود آزمایی طراحی شده است که موجب می گردد دانشجو پیش از شروع مطالعه میزان آمادگی خود را مورد سنجش قرار داده و در خاتمه میزان آموخته های خویش را مورد ارزیابی قرار دهد.نوع سند :کتاب
زبان سند : فارسی
نویسنده :علی پزشکی
کلید واژه ها:انگل شناسی ، علی پزشکی ، انتشارات سنجش اول-انتشارات کانون فرهنگی آموزش
موضوعات :QX انگل شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش انگل شناسی
کد شناسایی :4503
ارائه شده توسط : دکتر علی پزشکی
ارائه شده در تاریخ :21 مرداد 1392 08:15
آخرین تغییر :21 مرداد 1392 08:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...