title

راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 85-1384

جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان (1384) راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 85-1384. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, اردبیل. شابک 9-12-8612-964

[img] تصویر
252kBنوع سند :کتاب
زبان سند : فارسی
نویسنده :سیف اله جهانگیری
نویسنده :مژگان خانبابازاده قدیم
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
W حرفه پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي
کد شناسایی :7080
ارائه شده توسط : مژگان خان بابازاده قدیم
ارائه شده در تاریخ :26 مرداد 1396 05:51
آخرین تغییر :29 مرداد 1396 07:42

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...