title

راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 86-1385

جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان (1385) راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 86-1385. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, اردبیل. شابک 964-8612-12-9

[img] تصویر
247kBنوع سند :کتاب
زبان سند : فارسی
نویسنده :سیف اله جهانگیری
نویسنده :مژگان خانبابازاده قدیم
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
W حرفه پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي
کد شناسایی :7082
ارائه شده توسط : مژگان خان بابازاده قدیم
ارائه شده در تاریخ :29 مرداد 1396 07:39
آخرین تغییر :29 مرداد 1396 07:39

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...