title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "یوسفیان, مهزاد"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 4.

مقاله

مبارکی, نوشين ، یوسفیان, مهزاد ، سيفي, سولماز ، سكاكي, مهران (1395) چکیده بررسی مقایسه ای اثر بخشی و عوارض انتونوکس و پتیدین بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل (94-1393). Anesthesiology and pain medicine ــ 6 (4). ص.ص.1-5. شاپا 7523-2228

پایان نامه

محمدیان اردی, علی ، یوسفیان, مهزاد ، شرقی, افشان ، جلدیانی, سارا (1395) مقایسه اثر بخشی پاراستامول وریدی و لیدوکائین در پیشگیری از درد حین تزریق پروپوفول. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مبارکی, نوشین ، یوسفیان, مهزاد ، عیسی زاده فر, خاطره ، سیفی اسک شهر, سولماز (1395) بررسی مقایسه ای اثر بخشی و عوارض انتونوکس و پتیدین بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل (94-1393). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هاشمیلر, مازیار ، شاکر, ایرج ، یوسفیان, مهزاد (1384) بررسي اپيدميولوژي باليني ترومبوزهاي وريدي مغز در بيماران بستري در بيمارستان علوي در سال 1384ـ1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 22 / 9 / 1396ایجاد شده است.