title

اسنادی که موضوع آنها "WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ض | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | ک | گ | ی
تعداد اسناد در این سطح 307.

آ

آقا نژاد, محمد ، هیبتی, بهزاد ، گلستانی فر, حافظ ، برازجانی, نرجس (1391) بررسي انتشارو پراكنش محيطي آلاينده هاي خروجي ازدودكشهاي نيروگاه سيكل تركيبي خوي. در: دومين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE), 25 آبان 1391, انشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر.

آقانژاد, محمد ، هیبتی, بهزاد ، سید موسوی, مریم ، فتحی آچاچیلویی, سمیه (1392) بررسي اثرات بهداشتي مواجهه با میادين الكترومغناطیسي روي سلامتي كاركنان نیروگاه. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت.

ا

ابراهیمی بلیل, فاطمه ، اللهیاری, ایراندخت ، مظاهری, عفت ، خانکه, حمیدرضا (1388) بهداشت روان در بلایای طبیعی. در: چهارمین کنگره بین المللی بهداشت ،درمان ،ومدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه , 24-26 آذر ماه 1388, مرکز همایشهای بین المللی رازی تهران .

ابراهیمیان, همایون ، همت علیزاده, روزبه ، ارشادی فر, بهروز (1394) تحلیل آنتن های مایکروویوی با ساختار آرایه دایروی در بهبود پرتودرمانی تومورهای سرطانی. در: اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین, 18 شهریور 1394, اردبیل - ایران.

احمدی مسعود, نسترن ، درگاهی, عبداله (1392) بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی شیرابه محل دفن زباله شهر همدان. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت.

احمدی مسعود, نسترن ، صمدی خادم, شهرام ، درگاهی, عبداله (1392) بررسی اهمیت فضای سبز درکنترل و کاهش آلودگی هوای شهری. در: سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 5 آذر 1392, دانشگاه تهران.

احمدی مسعود, نسترن ، ضرغامی, مریم ، صفایی, ساناز ، درگاهی, عبداله ، صمدی خادم, شهرام (1392) بررسی میزان مشارکت مردم شهر همدان در طرح تفکیک از مبدا پسماند زباله های شهری. در: سومین همایش بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 5 آذر 1392, دانشگاه تهران.

اسدی, انور ، هیبتی, بهزاد ، دهقانی, محمدهادی ، امینی, حسن ، گلستانی فر, حافظ (1390) كاربرد پودر نانو- Al2O3 در حذف (Cr (VI از محلول هاي آبي. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (4). ص.ص.7-17. شاپا 2228-7183

اسدی, انور ، گلستانی فر, حافظ ، هیبتی, بهزاد ، ناصری, سیمین (1390) بررسی کارائی پامیس اصلاح شده با آهن در حذف نیترات از محلولهای آبی. [ طرح تحقیقاتی]

اسدی, انور ، گلستانی فر, حافظ ، هیبتی, بهزاد ، ناصری, سیمین (1390) بررسی کارایی نانو ذره اکسید آلومینیوم در حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی. [ طرح تحقیقاتی]

اسکینی, سمیه ، حامدی, جواد ، حبیبی رضایی, مهران ، ثریا, مرضیه (1391) توليد و خالص سازي نسبي پروتئاز توليد شده توسط سويه هاي اکتينومايست غربال گري شده از خاک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

اشرفی فرد, آذر ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1395) ارزيابي اثرات زيست محيطي فرآیند تغییر و تبدیل پسماند شهري اردبيل. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

اشرفی فرد, آذر ، عبدیلی, ترکان ، حمزه زاده, اصغر ، لک, سعید ، عالیقدری, مرتضی (1394) ارزيابي اثرات زيست محيطي دفع پسماند شهري اردبيل با روش هاي ماتريس لئوپولد و چك ليست سنجشي. در: اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست, 17 اردیبهشت 1394, اردبیل - ایران.

اقبالی, مینا ، قانع, مسعود ، باصری صالحی, مجید ، بهادری, نیما (1391) مقایسه حساسیت ضد میکروبی کمپیلوباکترهای جدا شده از نمونه های مدفوع حیوانات اهلی و ماکیان در شمال و جنوب ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

الماسی, علی ، درگاهی, عبداله ، آمران, عبدالطیف ، فضل زاده دویل, مهدی ، محمودی, مجتبی ، هاشمیان, امیرحسین (1393) تاثیر زمان ماند و غلظت فنل بر کارایی برکه های تثبت در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت. Fresenius Environmental Bulletin ــ 23 (10). ص.ص.2541-2548. شاپا 1018-4619

الماسی, علی ، درگاهی, عبداله ، حسینی آهق, میر محمد ، جانجانی, حسنا ، محمدی, میترا ، تابنده, لیلا (1395) کارایی نیزار مصنوعی در حذف آلاینده های آلی، نیتروژن و فلزات سنگین از فاضلاب. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences ــ 9 (4). ص.ص.2924-2928. شاپا 0974-2115

الماسی, علی ، درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد (1392) بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی‌هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه. آب و فاضلاب ــ 24 (85). ص.ص.61-68. شاپا 1024-5936

الماسی, علی ، شرفی, کیومرث ، حضرتی, صادق ، فضل زاده دویل, مهدی (1393) بررسی نسبت غلظت BOD جلبکی خروجی به غلظت BOD خام ورودی در برکه های اختیاری اولیه و ثانویه. Desalination and Water Treatment ــ 53 (13). ص.ص.3475-3481. شاپا 1944-3994

الماسی, علی ، هاشمیان, امیرحسین ، امیرپور, احسان ، درگاهی, عبداله ، محمودی, مجتبی (1389) برآورد میزان سرانه مصرف آب، تولید سرانه فاضلاب و غلظت اکسیژن مورد نیاز تجزیه زیست شیمیایی آن بر مبنای متغیرهای درآمد و دمای هوای شهر کرمانشاه. سلامت و محیط ــ 3 (1). ص.ص.103-110. شاپا 2008-2029

الماسی, علی ، پیرصاحب, مقداد ، درگاهی, عبداله (1391) بررسی کارايی برکه تثبيت بی‌هوازی در حذف فنل از فاضلاب پالايشگاه نفت کرمانشاه. مجله سلامت و محیط ــ 5 (1). ص.ص.41-50. شاپا 2008-2029

اکبری دیباور, محمد (1391) معرفی یک داروی آنتی بیوتیک و آنتی تومورال ،جایگزین اتیدیوم بروماید در شناسایی DNA در الکترو فورز ژل آگارز. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ایبارا, کاتالینا ، حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1385) دي فنيل اترهاي پلي برومه و بي فنيلهاي پلي كلره در گردوخاك خانگي بيرمينگهام انگلستان. در: Dioxin 2006, 20-25 2006 August, Norway.

ایزانلو, حسن ، احمدی جبلی, محمد ، نظری, شهرام ، صفوی, نوید ، تشیعی, حمیدرضا ، مجیدی, غریب ، خزایی, محمد ، وحید, وزیری راد ، بهنام, وکیلی ، حسین, آقابابایی (1393) بررسی اثر ضد باکتریایی دندریمر پلی آمیدوآمین -G4 بر برخی از باکتري هاي گرم منفی و گرم مثبت. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك ــ 17 (9). ص.ص.1-10. شاپا 2008-644X

ایزانلو, حسن ، شهرام, نظری ، احمدی جبلی, محمد ، علیزاده متبوع, سودابه ، تشیعی, حمید رضا ، وکیلی, بهنام ، رجبی, محمد ، آقابابایی, حسین ، مجیدی, غریب (1394) بررسی کارایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین نسل دوم در حذف باکتري هاي اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از محلول آبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك ــ 18 (6). ص.ص.8-16. شاپا 5338-1735

ایزانلو, حسن ، مجیدی, غریب ، نظری, شهرام ، ملکی, افشین ، خزایی, محمد ، طباطبایی مجد, مریم سادات ، وطن خواه, مهشید (1394) بررسی غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی‌ شهر جیرفت در سال 1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (6). ص.ص.1035-1042. شاپا 7487-1606

ب

باصری صالحی, مجید ، حسین پورکوه شاهی, آزاده (1391) تعیین ویژگی باکتریوسینهای تولید شده بوسیله باکتریهای اسپور دار جدا شده از خاک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

باقری اردبیلیان, پری ، صادقی, هادی ، فضل زاده دویل, مهدی ، رستمی, روح اله ، پورعشق, یوسف ، محمدنیا, علیرضا (1393) شاخص‏های کیفی آب در چشمه ‏های آبگرم معدنی شهرستان نیر، با تاکید بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس. سلامت و بهداشت ــ 5 (2). ص.ص.115-126. شاپا 2382-9710

باقری اردبیلیان, پری ، صادقی, هادی ، نبئی, امير ، باقری اردبیلیان, مریم (1389) ارزیابی کارآیی تصفیه خانه فاضلاب: مطالعه موردی شهر زنجان. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). ص.ص.67-75. شاپا 2228-7183

باقری اردبیلیان, پری ، فضل زاده دویل, مهدی ، رستمی, روح اله ، صادقی, هادی ، پورعشق, یوسف (1392) امکان سنجی استفاده از پتانسیل ردوکس در ارزیابی کیفیت چشمه های آبگرم معدنی، مطالعه موردی: چشمه های آبگرم معدنی شهرستان مشگین شهر. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت.

بای, سهیلا ، ارزانش, محمدحسین ، آجودانی فر, هاتف (1391) ارزیابی توان حل نیمه کمی فسفر برخی از جدایه های ریزوبیومی استان گلستان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

بم زاده, زهرا ، باصری صالحی, مجید ، بهادر, نیما ، حجازی, سیدحسین (1391) جدا سازی و تعیین ویژگی اکتینومیست های خاک و ارزیابی تولید متابولیت های ضد میکروبی آنها برعلیه تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

بهادر, نیما ، فضائلی, نوشین ، جمالیان, آرزو (1391) جداسازی و شناسایی باکتریهای گرم منفی تولید کننده بیوسورفکتانت از تالاب میقان در ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

بهروزنیا, محبوبه ، ابراهیمی پور, غلامحسین (1391) جداسازی و شناسایی یک سویه جدید باکتریایی تجزیه کننده نفت، Pseudomonas aeruginosa M31. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ج

جاهد, غلامرضا ، گلستانی فر, حافظ ، وثوقی, مهدی ، پهلوان زاده, باقر ، درگاهی, عبداله (1391) بررسي آگاهي و نگرش سربازان وظيفه پادگان مالك اشتر اراك در زمينه بهداشت و ايمني مواد غذايي. مجله بهداشت مواد غذایی ــ 2 (2). ص.ص.91-98. شاپا 2397-0687

جاهد خانیکی, غلامرضا ، زارعی, احمد ، کامکار, ابوالفضل ، فضل زاده دویل, مهدی ، قادرپوری, منصور ، زارعی, اسما (1389) ارزیابی باکتریولوژیکی آبهای بطری شده مارک های خانگی سوپر مارکت های تهران. World Applied Sciences Journal ــ 8 (3). ص.ص.274-278. شاپا 1818-4952

جعفری, محمدجواد ، قراری, نورالدین ، حضرتی, صادق ، عالیقدری, مرتضی ، مختاری, سیداحمد ، روحي راد, زهرا (1391) سيستم تهويه مناسب براي کنترل گاز متان در تونل هاي در حال ساخت (مطالعه موردي تونل البرز). مجله سلامت و بهداشت ــ 3 (4). ص.ص.41-51. شاپا 2228-7183

جعفری, نرجس ، کسرا کرمانشاهی, روحا ، صعودی, محمدرضا (1391) رنگبری زیستی از شش رنگ آزوی راکتیو و دیرکت توسط مخمر Issatchenkia Orientalis JKS6. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

جعفری منصوریان, حسین ، یاری, احمدرضا ، انصاری, محسن ، نظری, شهرام ، صابری, محمد ، مجیدی, غریب (1394) بررسی تصادفات شبکه آب آشامیدنی مناطق روستایی قم در سال 1390 و روش های به حداقل رساندن دوره تصادفات. Archives of Hygiene Sciences ــ 5 (1). ص.ص.33-38. شاپا 9203-2251

ح

حاتم, غلامرضا ، محمدی قلعه بین, بهنام ، معتضدیان, محمد حسین ، محمد پور, ایرج ، قباخلو, نفیسه (1390) شناسائی مولکولی و مورفولوژیکی آمیب های آزادزی بیماریزا در آب های سطحی شیراز، ایران. در: EMBO Global Lecture Course and Symposium on Amebiasis: Exploring the Biology and the Pathogenesis of Entamoeba, March, 2012, 4-7 , Khajuraho, India.

حاجی پور, سعیده ، حشمتی پور, زهیر ، سیادت, سیدداور ، محمدی, فرزاد (1391) کاهش آلاینده ها از پساب با استفاده از باکتری های آلکالوفیل در کارخانجات پتروشیمی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حداد سبزوار, آزاده ، نخعی مقدم , محبوبه (1391) جداسازی و شناسایی سویه های بومی انسیفر ملیلوتی از استان قم و خراسان رضوی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حسنی, امیرحسام ، حضرتی, مریم ، عالیقدری, مرتضی (1390) تعیین بهترین منعقد کننده قبل ازازن زنی و بعداز ازن زنی جهت پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی(مطالعه موردی: بیمارستان سبلان شهر اردبیل). مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (2). ص.ص.61-68. شاپا 2228-7183

حسین زاده, فروغ ، رعایایی اردکانی, محمد ، رجبی معماری, حمید (1391) جداسازی و همسانه سازی اپرونdsz از باکتری گوردونیا در ناقل بیانی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حسینی, میرسجاد ، شاهی الی بالتالو, یاسر ، جوادپور, علیرضا ، عبداله پور, نصرت (1393) بررسی وضعیت ارگونومی واحد های پخت و پز و توزیع غذای آشپزخانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به روش BODY MAPو ILO در سال 1393. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق ، ارزنلو, محسن ، فضل زاده دویل, مهدی ، والدینی اصل, فرناز (1395) ارزیابی کیفیت میکروبی هوای داخل بیمارستان امام خمینی و علوی اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق ، براک, منوچهر ، عالیقدری, مرتضی (1390) بررسی آهنگ دوز گامای محیطی درشهرهای اردبیل و سرعین درسال1387. سلامت و محیط ایران ــ (3). ص.ص.341-350. شاپا 2008-2029

حضرتی, صادق ، رستمی, روح اله ، فرجامی نژاد, منوچهر ، فضل زاده دویل, مهدی (1394) ارزیابی غلظت های BTEX در هوای محیط داخل ساختمان های مسکونی و هوای آزاد شهر اردبیل، ایران. Atmospheric Environment ــ 132 . ص.ص.91-97. شاپا 2310-1352

حضرتی, صادق ، رستمی, روح اله ، فضل زاده دویل, مهدی (1394) غلظت BTEX در هوای داخل قهوه خانه: سطوح و فاکتورهای تاثیر گذار بر روی غلظت شان. Science of The Total Environment ــ 524-25 . ص.ص.347-353. شاپا 0048-9697

حضرتی, صادق ، رستمی, روح اله ، فضل زاده دویل, مهدی ، پورفرضی, فرهاد (1395) غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هوای آزاد ایستگاه های پمپ بنزین و CNG. Air Quality, Atmosphere & Health ــ 9 (4). ص.ص.403-409. شاپا 9318-1873

حضرتی, صادق ، صدیق, انوشیروان ، اشرفی فرد, آذر (1387) بررسي مديريت پسماندها در بيمارستانهای شهر اردبيل. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و دومين همايش علمي پژوهشي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي شبكه همكاران شمال كشوري , 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

حضرتی, صادق ، عالیقدری, مرتضی ، رحیم زاده, سهیلا ، جهانی, صمد ، راستگو, لیلا ، صدیق, انوشیروان ، فیروز, شکور (1390) بررسی آهنگ دز گامای محیطی در شهر اردبیل و سرعین. [ طرح تحقیقاتی]

حضرتی, صادق ، علیزاده, بابك ، علوی, كاظم (1387) بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ناحيه يك اردبيل. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

حضرتی, صادق ، علیزاده ونه آبادی, رقیه ، زارع, ریحانه ، رحیم زاده, سهیلا (1390) بررسی کیفیت گندزدایی آرایشگاه های زنانه شهر اردبیل. [ طرح تحقیقاتی]

حضرتی, صادق ، فضل زاده دویل, مهدی ، عبداله زاده, حسین (1395) بررسی کارایی ازن زنی کاتالیزوری برای حذف هیومیک اسید از محلول های آبی در حضور خاک سبز و قرمز محلی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق ، مدرس صدرایی, نگار ، بابایی, نوید ، قربانی, اسماعیل ، امدادی, داريوش (1393) بررسي میزان شیوع انگل هاي روده اي در مراجعین به دريافت كارت بهداشت شهرستان توريستي سرعین استان اردبیل از سال 1389لغايت 1391. در: بیست و سومین كنگره بیماريهاي عفوني و گرمسیري ايران, 22-26 دیماه 1393, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1384) غلظت های PCB و PBDE حاصل از نمونه برداری غیر فعال از محیط های داخل در مناطق شهری. در: 25th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants , Canada, Toronto.

حضرتی, مریم ، عالیقدری, مرتضی (1391) تاثیر تغییرات pH درکارآیی ازن زنی برای کاهش بارآلودگی فاضلاب بیمارستانی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط, 9-11آبان ماه1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

حقیقت, غلامعلی ، دهقانی, محمدهادی ، ناصری, سیمین ، هیبتی, بهزاد (1391) فلوئور زدايي از محلولهاي آبي توسط نانو لوله كربني چند جداره (MWCNT)، مشخصات و مطالعات جذب. در: دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست, 26-27 اردیبهشت 1391, تهران.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، صادقی, هادی ، عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق ، مختاری, سیداحمد ، سروی, فریده ، صدیق, انوشیروان ، تفرجی, رقیه ، شاهی, رضا (1389) ارزیابی درونی مشخصات فردی و وضعیت آموزشی دانشجویان کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (2). ص.ص.42-51.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، کریمی, علی ، صدیق, جواد ، آذروند, لیلا ، صدیق, انوشیروان (1390) بررسی سطح آگاهی و عملکرد متصدیان آرایشگاههای مردانه شهر سرپل ذهاب راجع به رفتارهای پیشگیری کننده از انتقال هپاتیت B. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

خ

خاموطیان, راضیه ، درگاهی, عبداله ، سلطانیان, محمد ، نجفی, فرید ، افشاری, علیرضا (1393) ارتباط سطوح آلاینده های هوا و میزان مراجعه بیماران آسمی به بیمارستان های شهر کرمانشاه (1388-1387). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 18 (10). ص.ص.586-592. شاپا 2251-9076

خاموطیان, راضیه ، درگاهی, عبداله ، شکوهی, محمدجواد (1392) ارتباط آسم و شرایط آب و هوایی در شهر کرمانشاه. در: The 6th international congress on pulmonary diseases intensive care and tuberculosis, 15-18october 2013, Tehran.

خاموطیان, راضیه ، درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد ، الماسی, علی (1393) کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 18 (1). ص.ص.9-18. شاپا 2251-9076

خدیوی نیا, الناز ، شرفی, حکیمه ، شهبانی ظهیری, حسین ، معصومی, فاطمه ، اکبری نوقابی, کامبیز (1391) بهینه سازی جذب زیستی کادمیوم توسط گونه اکروباکتریوم، یک جاذب جدید جداسازی شده از خاک های آلوده به آفت کشهای شیمیایی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

خراسانی, هما ، میبدی, سیدمنصور ، درخشانپور, جلال الدین (1391) جداسازی و غربال گری سویه های مقاوم به کروم سودوموناس از خاک های نفتی خوزستان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

خرم زاده, محمدرضا ، غلام نيا, رضا ، رضازاده آذری, منصور ، حضرتی, صادق ، زارع, مهدی (1381) ارزيابي گرد و غبار هواي محيط كار و تاثير آن بر عملكرد ريوي كارگران در يك كارخانه سيمان مدرن. در: همايش ملي ارگونومي در صنعت و توليد, 7-8 آبان ماه 1381, تهران - انجمن ارگونومي و مهندسي عوامل انساني.

خسروی, رسول ، باریک بین, بهنام ، فضل زاده دویل, مهدی ، تقی زاده, علی اکبر (1392) بررسي مقایسه ای مقدار جذب کروم شش ظرفيتي فاضلاب با استفاده از دانه گرانولي و دانه پودر شده اسپند. طلوع بهداشت یزد ــ 12 (4). ص.ص.29-39. شاپا 5127-1728

خسروی, رسول ، حضرتی, صادق ، فضل زاده دویل, مهدی (1395) رنگ زدائی محلول رنگی AR18 بوسیله انعقاد الکتریکی: تولید لجن و کاهش الکترودها در اثر دانسیته های جریان مختلف. Desalination and Water Treatment ــ 57 (31). ص.ص.14656-14664. شاپا 3994-1944

خسروی, رسول ، زارعی, احمد ، فضل زاده دویل, مهدی (1395) بررسی کارایی پامیس اصلاح شده با نانو ذرات TiO2 و ZnO در حذف اتیدیوم بروماید از محلول های آبی. Fresenius Environmental Bulletin ــ 26 (2a). ص.ص.1352-1358. شاپا 1018-4619

خسروی, رسول ، فضل زاده دویل, مهدی ، باریک بین, بهنام ، تقی زاده, علی اکبر (1392) حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از اسپند پودری و گرانولی. Applied Surface Science ــ 292 . ص.ص.670-677. شاپا 0169-4332

خسروی, رسول ، فضل زاده دویل, مهدی ، باریک بین, بهنام ، حسینی, هوشیار (1394) رنگ زدایی الکتریکی اسید رد 198 از محلول های آبی با استفاده از سیستم های الکترود آلومینیوم: مدل سازی و بهینه کردن پارامترهای بهره برداری. Desalination and Water Treatment ــ 54 (11). ص.ص.3475-3481. شاپا 1944-3994

خسروی, رسول ، فضل زاده دویل, مهدی ، صمدی, زهرا ، مصطفوی, حکیمه ، تقی زاده, علی اکبر ، دری, حدیقه (1392) بررسی جذب فنل از محلول های آبی با استفاده از پوست کربنه شده درخت سنجد و اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (1). ص.ص.21-30. شاپا 2228-7183

خلیل پور, آسیه ، عمویی, عبدالایمان ، فرجی, حسین (1391) بررسي رابطه بین میزان کدورت، کیفیت میکروبی و غلظت کلر باقی مانده در آب شرب روستاهای شهرستان بابل در سال 1390. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

خندان دزفولی, نوشین ، جاناردهانا, جی-آر (1391) تنوع زیستی اکتینومایست هایی با خواص انتی بیوتیکی از نمونه خاک های منطقه کدوگو (ایالت کارناتاکا - هند). در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

خوان یغما, مهسا ، محبی, سیدرضا ، قوام مصطفوی, پرگل ، ولی نسب, تورج ، رومانی, سارا ، میلانی زاده, سامان ، عظیم زاده, پدرام ، درخشانی, شقایق (1391) تایید وجود نوروویروس در بافت های مختلف صدف های خوراکی خلیج فارس توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

خودی, سمانه ، لطیفی, علی محمد (1391) تجزیه کارآمد DFP با استفاده از سوش نو ترکیب بیان کننده سطحی ارگانوفسفروس اسید انهیدرولاز. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

د

داداش خواه بین کلایه, زینب ، افشین, شیرین ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1395) ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید کود ازپسماند شهری رشت با روش ماتریس لئوپولد. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

داودی, رضا ، الماسی, علی ، حسینی آهق, میر محمد ، درگاهی, عبداله ، کرمی, امیر (1395) مدل ریاضی برای حذف مواد آلی از فاضلاب توسط نیزار مصنوعی. مطالعه موردی: تصفیه خانه قصر شیرین. International Journal Of Pharmacy & Technology ــ 8 (2). ص.ص.13155-13167. شاپا 0975-766X

درایت, جمشید ، الماسی, علی ، شرفی, کیومرث ، مسکینی, حبیبه ، درگاهی, عبداله (1390) مقایسه کارایی سیستم لجن فعال متعارف و برکه تثبیت فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه و گیلانغرب. مجله سلامت و محیط ــ 4 (2). ص.ص.181-188. شاپا 2008-2029

درخشانی, میکائیل ، خضرنژاد, کامل ، سیاهی سرابی, فرید ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1393) پسماندهای خطرناک شبه خانگی(مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل). در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23اردیبهشت ماه1393, دانشگاه آزاداسلامی اردبیل.

درگاهی, عبداله ، اسدی, فاطمه ، هاشمیان, امیرحسین ، شرفی, کیومرث ، امیریان, طاهره ، محمدی, میترا (1392) آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ايمني مواد غذايي: یک مطالعه مقطعی. فصلنامه نسیم تندرستی ــ 2 (3). ص.ص.1-8. شاپا 2345-6191

درگاهی, عبداله ، الماسی, علی ، امیریان, طاهره ، سوادپور, محمدتقی (1392) بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای بانوان شهر کرمانشاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 17 (11). ص.ص.747-748. شاپا 2251-9076

درگاهی, عبداله ، الماسی, علی ، سلطانیان, محمد ، زارعی, پریسا ، هاشمیان, امیرحسین ، گلستانی فر, حافظ (1393) تاثیر ملاس بر میزان حذف فنل توسط رآکتورهای بی هوازی در مقیاس آزمایشگاهی. مجله آب و فاضلاب ــ 25 (92). ص.ص.2-12. شاپا 1024-5936

درگاهی, عبداله ، الماسی, علی ، محمودی, مجتبی ، خاموطیان, راضیه (1393) کارایی برکه تثبیت اختیاری در حذف فنل از فاضلاب پالایشگاه نفت. مجله علمی پژوهشی آب و فاضلاب ــ 25 (6). ص.ص.114-121. شاپا 2383-0905

درگاهی, عبداله ، امیریان, طاهره (1392) وضعیت بهداشتی آرایشگاه های زنانه و مردانه شهر سنقر( 92-1391). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 17 (7). ص.ص.460-461. شاپا 2251-9076

درگاهی, عبداله ، امیریان, فرهاد ، کرمی, امیر ، جلیلیان, زهرا ، حسینی آهق, میر محمد ، محمدی, میترا (1395) بررسی وضعیت خطرات ناشی از بلایا در تسهیلات بهداشتی. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences ــ 2016 (7). ص.ص.5-9. شاپا 0974-2115

درگاهی, عبداله ، جنگجو, سحرناز ، درگاهی, علی ، امیریان, طاهره (1392) بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر پارس آباد مغان در سال تحصيلي 92-1391. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز- دانشکده بهداشت.

درگاهی, عبداله ، سوادپور, محمدتقی ، اشکانی, سجاد ، شکیب, محسن ، اسدی, فاطمه (1393) بررسی آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در رابطه با بهداشت مواد غذايي. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, عبداله ، سوادپور, محمدتقی ، تیموری, پروین ، محمدی, لیلا ، وحدانی, فاطمه ، کامران, عزیز (1393) بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهر خلخال در سال تحصيلي 93-1392. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, عبداله ، سوادپور, محمدتقی ، حمزه زاده, اصغر ، کامران, عزیز (1393) بررسی میزان جوش شیرین درنان بربری و رومال شهر خلخال در سال های 92-1390. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, عبداله ، شرفی, کیومرث ، فرخی, مهرداد ، پارسی, سعید ، صادقی, هادی (1389) بررسی عملکرد برکه های تثبیت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب شهر گیلان غرب. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (2). ص.ص.29-36. شاپا 1735-2584

درگاهی, عبداله ، عطافر, زهرا ، کرمی, امیر ، حسینی آهق, میر محمد ، ذائبی, یحیی ، امیریان, فرهاد ، بیدقی, سمیه (1395) آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در زمینه بهداشت و ايمني مواد غذايي. International Journal Of Pharmacy & Technology ــ 8 (2). ص.ص.13877-13890. شاپا 0975-766X

درگاهی, عبداله ، مرادی, مسعود ، سوادپور, محمدتقی ، شرفی, کیومرث (1393) بررسی عملکرد فرایند انعقاد در حذف کدورت متوسط از آب آشامیدنی. Archives of Hygiene Sciences ــ 4 (3). ص.ص.192-200. شاپا 2251-9203

درگاهی, عبداله ، ملکی, پریسا ، قلی زاده, فاطمه ، جدی, زهرا (1393) بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب شرب شبکه توزیع شهر کرمانشاه. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد ، الماسی, علی ، صادقی, هادی ، شرفی, کیومرث (1389) بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازي در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت. در: دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج, 21-19 آبان 1389, ایران - سنندج.

درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد ، امیریان, طاهره (1392) بررسی عملکرد انعقاد در تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی. در: سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست, 26-27 شهریور 1392, پژوهشگاه مواد و انرژِی - کرج.

درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد ، امیریان, طاهره (1393) بررسی عملکرد دو روش برج هوادهی و پرمنگنات پتاسیم درحذف آهن از آب زیرزمینی. در: اولین همایش ملی معماری عمران ومحیط زیست شهری, 1 خرداد 1393, دانشکده شهید مفتح همدان.

درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد ، حضرتی, صادق ، فضل زاده دویل, مهدی ، خاموطیان, راضیه ، امیریان, طاهره (1394) ارزیابی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی از آب آشامیدنی. Desalination and Water Treatment ــ 54 (6). ص.ص.1589-1593. شاپا 1944-3994

درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد ، درگاهی, علی ، علیدوست, سمیه (1391) بررسی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی از محیط های آبی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 آبان 1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده بهداشت.

درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد ، سوادپور, محمدتقی ، عالیقدری, مرتضی ، فرخی, مهرداد (1393) تأثیر زمان ماند و دما بر کارایی سیستم برکه ی تثبیت در تصفیه فاضلاب نفت. علوم و تکنولوژی محیط زیست ــ 16 (2). ص.ص.13-24. شاپا 2008-3516

درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد ، پورعشق, یوسف ، درگاهی, علی (1392) بررسی میزان حذف مواد آلی طبیعی از آب با استفاده از سیستم زدایش با هوا. مجله سلامت و بهداشت ــ 4 (1). ص.ص.77-83. شاپا 2228-7183

درگاهی, عبداله ، گلستانی فر, حافظ ، جوزدانی, مصطفی (1393) بهداشت و ایمنی در مدارس. بهداشت و ایمنی در مدارس . پیوند مهر, تهران. شابک 9786005173376

درگاهی, عبداله ، گلستانی فر, حافظ ، علوی, سعید (1391) بررسی میزان آلاینده هاي خروجی از اگزوز اتومبیل های شهر کرمانشاه و تأثیر آن بر سلامت انسان. در: دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست, 25 آبان 1391, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر.

دهداری, زهرا ، کارگر, محمد ، محکم, میلاد ، قاسمی, میلاد (1391) غربالگری باکتری های تولید کننده کیتیناز و شناسایی سوش های برتر توسط مارکر مولکولی 16S rDNA. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ر

رحمانی, حسن ، رحمانی, کوروش ، رحمانی, آیت ، زارع, محمد رضا (1394) حذف دگزامتاسون از محیط های آبی با استفاده از فرایند سونوکاتالیستی. Research Journal of Environmental Sciences ــ 9 (7). ص.ص.320-331. شاپا 3412-1819

رحمانی, علیرضا ، شعبانلو, امیر ، فضل زاده دویل, مهدی ، پورعشق, یوسف (1394) بررسی پارامترهای موثر در حذف رنگ از آب بوسیله فرایند الکتروفنتون(2016). Desalination and Water Treatment ــ 57 (51). ص.ص.24387-24394. شاپا 3994-1944

رحمانی, علیرضا ، شعبانلو, امیر ، فضل زاده دویل, مهدی ، پورعشق, یوسف ، رضائی وحیدیان, هادی (1395) تجزیه اسید بلو 113 در محلول های آبی با استفاده از اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی در حضور پرسولفات. Desalination and Water Treatment ــ 59 . ص.ص.202-209. شاپا 1944-3994

رحمانی, علیرضا ، شعبانلو, امیر ، مهرعلیپور, جمال ، فضل زاده دویل, مهدی ، پورعشق, یوسف (1394) تجزیه فنل در محلول های آبی با استفاده از فرایند الکتروفنتون. Research Journal of Environmental Sciences ــ 9 (7). ص.ص.332-341. شاپا 3412-1819

رحمانی, کوروش ، رحمانی, آیت ، رحمانی, حسن ، زارع, محمدرضا (1394) حذف تتراسایکلین از محلول های آبی طی فرآیند Nano Zero Valent Iron/UV/H2O2. مجله مهندسی بهداشت محیط ــ 2 (4). ص.ص.294-304. شاپا 2383-3211

رحیمی, بهاره ، برون, فرخ ، شجاع پور, مانا ، صادقی, عبدالرحیم (1391) روش فنوتیپی Imipenem-EDTA برای تشخیص پسودوموناس آیروژینوزای تولید کننده متالوبتالاکتاماز در اراک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

رستمی, روح اله ، نبئی, امير ، اسلامی, اکبر ، نجفی, حسین ، فضل زاده دویل, مهدی (1389) بررسی تغییرات شاخص های کمّی و کیفی کمپوست در فرآیند تولید ورمی کمپوست. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). ص.ص.16-22. شاپا 2228-7183

رستمی, روح اله ، ندافی, کاظم ، آقامحمدی, اعظم ، نجفی صالح, حسین ، فضل زاده دویل, مهدی (1388) بررسی آلودگی قارچی بادام زمینی و ارتباطش با شرایط محیطی در بازار زنجان. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering ــ 6 (4). ص.ص.295-300. شاپا 1735-1979

رضا خانی مقدم, حامد ، درگاهی, عبداله ، عزیزی, علی ، امیریان, فرهاد ، صحرایی, سمیه (1395) نگرش دانشجویان رشته بهداشت محیط و حرفه اي نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوفصلنامه آموزش پزشکی : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل ــ 4 (2). ص.ص.47-52. شاپا 2322-4940

رضائی, محسن ، فضل زاده دویل, مهدی ، حاجی زاده, یعقوب (1393) حذف فرم آلدئید از جریان هوا با استفاده از بیوفیلتر حاوی مخلوطی از بستر خرده چوب و کمپوست. Water, Air, & Soil Pollution ــ 226 (1). ص.ص.1-10. شاپا 0049-6979

رضایی, محسن ، فضل زاده دویل, مهدی ، حاجی زاده, یعقوب (1395) تعیین میکروارگانیسم غالب در فرایند بیواکسیداسیون هوازی نمونه‬ای از ماده آلی فرار در محیط گازی. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (2). ص.ص.178-195. شاپا 9710-2382

رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز ، عالیقدری, مرتضی (1387) نقش تنباکو با رادیو اکتیویته متفاوت در سلامت انسان. در: هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران, 9-8 خرداد ماه 1387, دانشگاه شهید بهشتی.

ز

زعفری, ماندانا ، جعفرپور, مصطفی ، بی آزار, اسماعیل (1391) اثرات ضد باکترایی نانوذرات اکسید آهن در حضور عامل دیسپرس کننده. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

زینال زاده, داریوش ، رضایی کلانتری, روشنک ، نبی زاده نودهی, رامین ، اسرافیلی, علی ، علیمحمدی, محمود ، مکمل, عادل (1394) مقایسه کارایی نانو ذرات نقره مغناطیسی و نانو ذرات نقره مغناطیسی اصلاح شده با لایه کربنی در گندزدایی پساب فاضلاب شهری. مجله سلامت و بهداشت ــ 6 (1). ص.ص.7-18. شاپا 9710-2382

زینی زاده جدی, ناهید ، ناصحی, فاطمه ، فتایی, ابراهیم ، عالیقدری, مرتضی (1393) اندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت منابع تامین آب شرب شهراردبیل. در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23اردیبهشت ماه1393, دانشگاه آزاداسلامی اردبیل.

س

ساداتی, راضیه ، برقی, امین ، جعفرپور, مصطفی (1391) جداسازی و شناسایی مایکو باکتریوم جدید تولید کننده لیپاز از خاک های ساحلی دریای خزر (شمال ایران). در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

سبحانی پور, محمدحسین ، منصوری, شهلا ، صادقی, جاوید ، رجایی, حامد (1391) بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها، در بینی سربازان آموزشی شهر کرمان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

سرانجام, بهزاد ، زنده دل, رضوان ، خداکریم, سهیلا ، توکل, الهه ، قراری, نورالدین ، رضازاده آذری, منصور (1394) رائه یك روش جدید آنالیز قابل استفاده در كشور برای آئروسل های كوارتز با استفاده از طیف سنجيFT-IR. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 21-20 خرداد 1394, یزد - ایران.

سرخوش, مریم ، عطافر, زهرا ، احمدی, احسان ، رضائی, سهیلا ، وثوقی, مهدی ، نظری, شهرام ، فخری, یداله ، محسنی, سید محسن ، ساقی, محمد حسین (1395) تصفیه شیرابه ناشی از مواد زاید جامد شهری محل دفن بهداشتی با استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی. International Journal Of Pharmacy & Technology ــ 8 (2). ص.ص.12629-12637. شاپا 0975-766X

سرخوش, مریم ، عطافر, زهرا ، احمدی, احسان ، نظری, شهرام ، فخری, یداله ، رضایی, سهیلا ، محسنی, سید محسن ، ساقی, محمد حسین ، ترکاشوند, مجید (1395) تصفیه کروم شش ظرفیتی از آب کاری الکتریکی به منظور حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی در یک راکتور با جریان پیوسته. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ــ 5 (4). ص.ص.615-625. شاپا 7692-2319

سرخوش, مریم ، عطافر, زهرا ، نظری, شهرام ، فخری, یداله ، رضایی, سهیلا ، شیخ محمدی, امیر ، محسنی, سید محسن ، بازیار, بهاره (1394) حذف رنگ خطرناک مالاشیت سبز با استفاده از اکسید گرافن به عنوان یک جاذب از فاز آبی(2016). Journal of Chemical and Pharmaceutical Research ــ 8 (3). ص.ص.624-633. شاپا 7384-0975

سعادتی, تهمینه ، رعایایی, محمد ، مرادزادگان, آرش ، محبعلی, قاسمعلی (1391) شناسایی باکتری باسیلوی سرئوس با توان تجزیه پیرن از خاک های آلوده به نفت. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

سهرابی, جمال ، عزیزی, اکبر ، شاکر, مهدی ، عالیقدری, مرتضی (1389) بررسی مسایل ایمنی و بهداشت کارگران شاغل در امر جمع آوری، حمل و دفع مواد زاید جامد شهری اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 1 (2). ص.ص.10-15. شاپا 1735-2584

سهرابی اول, جمال ، عزیزی, اکبر ، شاکر, مهدی ، عطایی, سید ناصر ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1390) بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سینایی, ندا (1391) مقايسه 4 سويه Saccharomyces cervisiae صنعتي مولد اتانول در محيطهای کشت سنتتيک و صنعتي. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ش

شارکنیان, سرور ، راهب, جمشید ، معطر, فرامرز ، ملکوتی خواه, جواد ، عرب نژاد, محمود (1391) بررسی ترکیبات نقره در اکسیداسیون آهن درفرایند بایولیچینگ. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شاکر خطیبی, محمد ، منجمی, پرویز ، جعفرزاده, نعمت الله ، مختاری, سیداحمد ، فرشچیان, محمدرضا (1391) مطالعه امکان سنجی تصفیه فاضلاب EO/EG با استفاده از سیستم SBR در مقیاس پایلوت. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE) ــ 7 (1). ص.ص.195-204. شاپا 1735-6865

شرری, معراج ، مطیع, نازنین ، شرری, علی ، روحانی, مهدی (1391) بررسی تاثیر تثبیت قارچphanerochaete chrysosporium بر روی پلی اوراتان فوم در کاهش برخی آلودگیهای پساب ذخیره سازی باگاس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شرفی, شهرام ، آذین, مهرداد ، ماشینجیان مرادی, علی ، خنافری, آنیتا ، فاطمی, سید محمدرضا (1391) هيدروليز اسيدي رقيق سرخس آبزي آزولا( Azolla Sp) براي توليد بيواتانل. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شرفی, کیومرث ، رحیمی, شعیب ، درگاهی, عبداله ، رضیئی, محمد ، مرادی, مسعود ، مرادی, شعبان (1393) بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه(1393). فصلنامه نسیم تندرستی ــ 2 (4). ص.ص.52-59. شاپا 2322-245x

شرفی, کیومرث ، فتاحی, نظیر ، پیرصاحب, مقداد ، یارمحمدی, حمید ، فضل زاده دویل, مهدی (1394) تعیین سرب در رژ لب و رنگ های مو با استفاده از استخراج مایع - مایع با کمک میکرو ویو و اسپکترسکوپی جذب اتمی با کوره گرافیتی. International Journal of Cosmetic Science ــ 37 (5). ص.ص.489-495. شاپا 2494-1468

شرفی, کیومرث ، فضل زاده دویل, مهدی ، حیدری, محسن ، الماسی, علی ، طاهری, حسین (1391) مقایسه سیستم لجن فعال متداول و برکه تثبیت در حذف پارامترهای بیولوژیکی و شیمیایی. International Journal of Environmental Health Engineering ــ 1 (5). ص.ص.38-42. شاپا 2277-9183

شرفی, کیومرث ، فضل زاده دویل, مهدی ، پیرصاحب, مقداد ، درایت, جمشید ، حضرتی, صادق (1391) مقایسه کارایی سیستم های طبیعی(برکه تثبیت و نیزار مصنوعی) و مکانیکی (لجن فعال) تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل. Ecological Engineering ــ 44 . ص.ص.244-248. شاپا 0925-8574

شرفی, کیومرث ، فضل زاده دویل, مهدی ، پیرصاحب, مقداد ، شرفی, هوشمند ، خسروی, طوبی (1394) تعیین وجود انگل در فاضلاب خام شهری بوسیله روش بیلنجر در کرمانشاه، ایران. Water Quality, Exposure and Health ــ 7 (4). ص.ص.525-530. شاپا 1658-1876

شرفی, کیومرث ، پیرصاحب, مقداد ، خسروی, طوبی ، درگاهی, عبداله ، مرادی, مسعود ، سوادپور, محمدتقی (1394) نوسانات مواد آلی، جامدات، کیست پروتوزآها، و تخم انگل در واحدهای مختلف برکه تثبیت. Desalination and Water Treatment ــ 57 (11). ص.ص.4913-4919. شاپا 3994-1944

شرفی, کیومرث ، پیرصاحب, مقداد ، فضل زاده دویل, مهدی ، درایت, جمشید (1394) مقایسه آلودگی انگلی در جامعه بر اساس اندازه گیری آلودگی فاضلاب خام و مراجعات کلینیکی. Research Journal of Environmental Sciences ــ 9 (4). ص.ص.200-205. شاپا 3412-1819

شکوهی, رضا ، سمرقندی, محمد رضا ، پورفرضی, فرهاد ، شیرزاد سیبنی, مهدی ، واحدی, حوریه (1390) حذف رنگ راكتيو بلك 5 از محيط هاي آبي با استفاده از جذب بر روي مهره هاي مغناطيسي آلژينات سديم سنتز شده. سلامت و محیط ایران ــ 4 (1). ص.ص.1-10. شاپا 2008-2029

شیخی, فاطمه ، رعایایی اردکانی, محمد ، عنایتی ضمیر, نعیمه ، لیلوی شوشتری, هادی (1391) شناسایی فیلوژنیک باکتری تولیدکننده لاکاز جداشده از فاضلاب کارخانه کاغذسازی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شیرازی, محمد حسن ، نجفی, محمدسعید ، ویسی ملکشاهی, زیبا ، حاجی خانی, سارا (1391) بررسي فراواني ميكروارگانيسم هاي موجود در گرد و غبارهاي جوي درغرب ايران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شیرزاد سیبنی, مهدی ، سمرقندی, محمد رضا ، فرخی, مهرداد ، پیری دوگاهه, هادی ، ضرابی, منصور (1390) حذف سیانید از محیط های آبی با استفاده از پودر آهن و مس: مطالعه تعادلی و سینیتیکی. سلامت و محیط ایران ــ 4 (3). ص.ص.289-300. شاپا 2008-2029

ص

صادقی, احسان ، درگاهی, عبداله ، محمدی فرانی, احمد ، اسدی, فاطمه ، صحرایی, سمیه (1394) مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانس ها. بهداشت مواد غذایی ــ 5 (2). ص.ص.1-26. شاپا 7647-2228

صادقی, طیبه ، ایران پور, الهام ، خداوردی, شهلا ، عالیقدری, مرتضی (1392) تعیین کیفیت باکتریولوژیکی آب آشامیدنی شهر اردبیل به روش شمارش بشقابی هتروتروفها. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 11-9 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت.

صادقی, هادی ، باقری اردبیلیان, پری ، رستمی, روح اله ، پورعشق, یوسف ، فضل زاده دویل, مهدی (1394) کيفيت ميکروبی و فيزيکوشيميايی آب استخرهای آبگرم‏ معدنی، با تاکيد بر باکتری استافيلوکوکوس اورئوس: شهر توريستی سرعين، اردبيل. مهندسی بهداشت محیط ــ 1 (3). ص.ص.203-215. شاپا 2383-3211

صادقی, هادی ، باقری اردبیلیان, پری ، فضل زاده دویل, مهدی ، رستمی, روح اله ، پورعشق, یوسف (1391) بررسي وجود باكتري سودوموناس آئروژينوزا در استخرهاي آبگرم معدني استان اردبيل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (4). ص.ص.437-446. شاپا 2228-7280

صادقی, هادی ، باقری اردبیلیان, پری ، فضل زاده دویل, مهدی ، رستمی, روح اله ، پورعشق, یوسف (1391) بررسی حضور باکتری سودوموناس آئروژینوزا در استخرهای آبگرم معدنی شهرستان سرعین. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

صادقی, هادی ، روح الهی, صالح (1386) اندازه گيري شاخص هاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني شهر اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (1). ص.ص.52-56. شاپا 1735-2452

صادقی, هادی ، فضل زاده دویل, مهدی ، حضرتی, صادق ، عالیقدری, مرتضی ، مختاری, سیداحمد ، حبیب زاده, سلیم (1390) بررسی وضعیت مدیریت پسماند در مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (4). ص.ص.18-28. شاپا 2228-7183

صادقی, هادی ، مرادی اصل, اسلام ، محبعلی, مهدی ، حضرتی, صادق ، عین اله زاده, فتح اله ، زارعی, ذبیح اله (1391) تاثیر سم فایکام (بندیوکارب) برروی ناقلین لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در شهرستان مشکین شهر سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (2). ص.ص.140-148. شاپا 2228-7280

ض

ضرابی, منصور ، سمرقندی, محمد رضا ، نوری سپهر, محمد ، محمدی کلهری, ابراهیم ، نوروزی, مهدی ، جعفری, سید جواد ، فضل زاده دویل, مهدی (1390) بررسی کارآیی پوکه معدنی اصلاح‏ شده با اسید‏کلریدریک در تصفیه پساب‏های نساجی. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (1). ص.ص.19-30. شاپا 2228-7183

ع

عالی پناه, عزیزه ، حضرتی, لیلا ، عالیقدری, مرتضی (1391) رویکردتعالیم قرآنی درتربیت زیست محیطی انسان. در: اولین همایش ملی علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 20-21 شهریورماه 1391, سالن نوعی اقدم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1394) ارزیابی پتانسیل بازیابی پسماند شهری اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 6 (3). ص.ص.337-344. شاپا 9710-2382

عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1393) بررسی كاهش جمعیت وتنوع ژنی گوزن زرد ايراني. در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23اردیبهشت ماه1393, دانشگاه آزاداسلامی اردبیل.

عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی ، فتایی, پوران ، ولی پور, وحید (1394) پتانسیل انرژی قابل استحصال از پسماند عادی شهرستان سرعین. در: اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست, 17 اردیبهشت 1394, اردبیل - ایران.

عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی ، قاسم پور نیاری, عادل ، فتایی, سعید (1394) تاثیرمیزان پسماندجمع آوری نشده شهراردبیل برسرانه تولیدآن. در: اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست, 17 اردیبهشت 1394, اردبیل - ایران.

عالی پناه, عزیزه ، فتایی, ابراهیم ، اشرفی فرد, آذر ، عبدیلی, ترکان ، صادقی, طیبه ، عالیقدری, مرتضی (1393) پتانسیل بازیابی انرژی از پسماندهای شهری اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالی پناه, عزیزه ، فتایی, ابراهیم ، سعیدی, الهام ، آزادنیا, پریا ، علیاری, سعیده ، عالیقدری, مرتضی (1393) استراتژی کاهش تولید پسماند(مطالعه موردی:استفاده مجدد و بازیافت پسماند جامد شهری اردبیل). در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی (1389) بررسي فرايند جمع آوري پسماندهاي عادي ازمنطقه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي شهراردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

عالیقدری, مرتضی ، آرویش, الهام (1389) ارزیابی اثرات زیست محیطی بازیافت پسماندهای شهری اردبیل به روش صورت ریزها. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (1). ص.ص.25-37. شاپا 1735-2584

عالیقدری, مرتضی ، حسنی, امیرحسام ، قنبری, محسن (1385) بررسي غلظت فلزات سنگين در منابع آب آشاميدني شهر اردبيل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران.

عالیقدری, مرتضی ، حسنی, امیرحسام ، نیسی, عبدالکاظم ، تربتی, فرهاد (1390) امکان سنجی استفاده از پساب آبگرم هاي معدني سرعين( اردبيل ) جهت آبیاری گونه های گیاهی خاص و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود آن. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات خوزستان.

عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق (1390) جایگاه محیط زیست از منظر قرآن. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق ، سخایی زاده, علی ، سلیمان پور, محمد (1390) اندازه گیری غلظت نیترات در منابع تامين كننده وشبکه توزیع آب آشاميدني شهراردبیل. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (2). ص.ص.69-75. شاپا 2228-7183

عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق ، صادقی, هادی ، مختاری, سیداحمد ، قراری, نورالدین ، مشعوفی, مهرناز ، رفاهی, سهیلا (1389) فرايند جمع آوري پسماندهاي عادي ازمنطقه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي شهراردبيل. در: سیزدهمین همایش بهداشت محیط ایران, 13-11آبان 1389 , دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق ، قنبری, محسن (1386) اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در منابع آب آشامیدنی شهر اردبیل در سال 1384-85. در: دهمین همایش ملی بهداشت محیط, 1386, همدان.

عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق ، مختاری, سیداحمد (1387) کيفيت آب در سرشاخه های اصلی تأمين کننده آب سد اردبيل. در: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, آبان ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, مریم (1391) تاثیر پس ازن زنی بر عملکرد فرآیند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده آلوم در کاهش بار آلودگی فاضلاب بیمارستانی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط, 9-11آبان ماه1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

عالیقدری, مرتضی ، سعیدی, الهام ، آزادنیا, پریا ، علیاری, سعیده ، عالی پناه, عزیزه (1393) نمایشگاه بازیافت پسماند. [نمایشگاه ]

عالیقدری, مرتضی ، صادقی, طیبه ، باقری اردبیلیان, پری ، ایران پور, الهام ، خداوردی, شهلا ، عالی پناه, عزیزه (1394) باکتری های هتروتروف در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 6 (2). ص.ص.226-235. شاپا 9710-2382

عالیقدری, مرتضی ، عالی پناه, عزیزه ، شاکر, مهدی ، سهرابی, جمال (1390) ایمنی و بهداشت کارگران شاغل در فرایند جمع آوری، حمل و دفع مواد زاید جامد شهری اردبیل. در: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط, 12-10آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.

عالیقدری, مرتضی ، منوری, مسعود ، مهدی زاده, سارا (1390) بررسی وضعیت جمع آوری، بازیافت ودفع زباله های شهری اردبیل وارایه راهکارهای بهینه. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران.

عالیقدری, مرتضی ، پاست, ویدا (1389) بهینه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب شهر خلخال. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (1). ص.ص.13-18. شاپا 1735-2584

عبداله زاده, حسین ، علیزاده, بابک ، خسروی, رسول ، فضل زاده دویل, مهدی (1395) بررسی کارایی نانورس اصلاح شده با EDTA در حذف هیومیک اسید از محلول های آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 26 (139). ص.ص.111-125. شاپا 9260-1735

عبداله زاده, حسین ، فضل زاده دویل, مهدی ، حضرتی, صادق (1395) بررسی کارایی فرایند ازن زنی کاتالیزوری در حذف اسید هیومیک در حضور خاک سبز و قرمز. مجلـه دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 26 (143). ص.ص.187-200. شاپا 1735-9260

عبدیلی, ترکان ، حقیقی, زهرا ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1395) بررسی عوامل خطرساز سرطان دستگاه گوارش(مطالعه موردی:بیمارستان امام خمینی اردبیل). در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

عرب, محمد ، صفری, حسین ، زندیان, حامد ، حبیبی نوده, فرهاد (1395) Evaluation of practicing safety features for hospital waste collection among Iran’s public hospitals. Journal of Material Cycles and Waste Management ــ online . شاپا 4957-1438

عزیزی, اسماعیل ، غایب زاده, مهدی ، درگاهی, عبداله ، همتی, لیدا ، بیک محمدی, معصومه ، شرفی, کیومرث (1395) تعیین پارامترهای موثر در حذف مواد آلی از فاضلاب صنایع داروسازی توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته(H2O2/UV). Archives of Hygiene Sciences ــ 5 (2). ص.ص.69-74. شاپا 2251-9203

عزیزی, اکبر ، سخایی زاده, علی ، حضرتی, صادق ، عالیقدری, مرتضی (1390) اندازه گیری غلظت نیترات در منابع تامين كننده وشبکه توزیع آب آشاميدني شهراردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عصری, صدیقه ، بهادر, رویا ، نریمانی, نادر ، نوروزی, فاضل ، نیک اختر, پریسا ، امیری, راحله ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1392) ارزیابی مدیریت پسماند های تولیدی دربیمارستان امام خمینی اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عصری, صدیقه ، عباس زاده, شیرین ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1392) آناليز فيزيكوشيميايي شيرابه تولیدی در محل دفن پسماند هاي شهري اردبيل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علوی, سعید ، گلستانی فر, حافظ ، هیبتی, بهزاد ، درگاهی, عبداله (1391) بررسي و ارزيابي وضعيت آلاينده هاي هواي شركت فولاد آذربايجان. در: دومين كنفرانس ملي بهداشت،ايمني و محيط زيست (HSE), 25 آبان 1391, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر.

علی ابراهیمی, شیما ، ابراهیمی پور, غلامحسین ، راهب, جمشید (1391) ارزيابی فعاليت گوگردزدايی Klebsiella oxytoca ISA4 نوترکيب. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

علیجانیان زاده, هدی ، حامدی, جواد ، صالحی نجف آبادی, امیر (1391) غربالگری اکتینومیست های تولید کننده فاکتور تمایز IM2 جدا شده از خاک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

علیخانی, محمد یوسف ، سیدین خراسانی, مسعود ، پیری دوگاهه, هادی ، شیرزاد سیبنی, مهدی (1390) بررسی کارایی پرتو فرابنفش در گندزدایی اشریشیاکلی از محیط های آبی : مطالعه سینیتیکی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (2). ص.ص.158-165. شاپا 2228-7280

علیرضایی, منصور ، قنبری, نورالدین ، درویشی, رحمان ، عالیقدری, مرتضی ، نظری, سعید (1392) نمک زدایی از پساب صنعت تولید نفت و گاز با فرآیند Stripping. در: اولین همایش ونمایشگاه تخصصی محیط زیست،انرژی وصنعت پاک, 11-12آذرماه 1392, دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

عمرانی, قاسمعلی ، عالیقدری, مرتضی ، عتابی, فریده ، سلیمان پور, محمد (1387) بررسی جنبه های فنی،بهداشتی واقتصادی جمع آوری ودفع پسماندهای شهری استان اردبیل باتوجه به ضوابط واستانداردهای موجود. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران.

غ

غلامی, میترا ، رحمانی, کوروش ، رحمانی, آیت ، رحمانی, حسن ، اسرافیلی, علی (1395) تجزیه اکسیداسیونی کلیندامایسین در محیط آبی با استفاده از فرایند نانوذرات آهن صفر/پراکسیدهیدوژن/اولتراسونیک. Desalination and Water Treatment ــ 57 (30). ص.ص.13878-13886. شاپا 3994-1944

غلامی, میترا ، محمدی, حامد ، مختاری, سیداحمد (1388) حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده از فن‌آوري اسمز معكوس. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ــ 17 (68). ص.ص.9-20. شاپا 1606-9366

غلامی, میترا ، نظری, شهرام ، فرزادکیا, مهدی ، مجیدی, غریب ، علیزاده متبوع, سودابه (1395) ارزیابی تاثیر ضد باکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمینG7- در محیط آبی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 74 (3). ص.ص.159-167. شاپا 1764-1683

غلامی, میترا ، نظری, شهرام ، فرزادکیا, مهدی ، محسنی, سید محسن ، علیزاده متبوع, سودابه ، اکبری دورباش, فخرالدین ، حسن نژاد, میثم (1395) سنتز نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمین- G7 و ارزیابی تاثیر ضد باکتریایی آن بر روی باکتری‌های مختلف در محیط آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 74 (1). ص.ص.25-35. شاپا 1764-1683

ف

فتاح زاده, سعیده ، رعایایی, محمد ، زرینی, غلامرضا (1391) جداسازی و شناسایی اکتینومایست­های تولید کننده آنتی­بیوتیک از مناطق شمالی خلیج فارس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فتایی, ابراهیم ، ترابیان, علی ، حسین زاده کلخوران, مهناز ، عالیقدری, مرتضی ، حسین زاده, شهناز (1392) انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از روشAHP (مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، تبریز و ارومیه). مجله سلامت و بهداشت ــ 4 (3). ص.ص.260-272. شاپا 2228-7183

فتایی, ابراهیم ، حسین زاده کلخوران, مهناز ، حسین زاده, شهناز (1392) ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی فرایندهای تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از روش AHP. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 11-9 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت.

فضل زاده دویل, مهدی ، رحمانی, آیت ، ناصحی, حمیدرضا ، رحمانی, حسن ، رحمانی, کوروش (1395) تجزیه آنتی‌بیوتیک سولفاتیازول در محیط‌های آبی با استفاده از نانوذره آهن صفر و پراکسیدهیدروژن. کومش ــ 18 (3). ص.ص.350-356. شاپا 1608-7046

فضل زاده دویل, مهدی ، رحمانی, کوروش ، زارعی, احمد ، عبداله زاده, حسین ، نصیری, فخرالدین ، خسروی, رسول (1395) سنتز سبز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی با استفاده از عصاره 3 نوع گیاه و کاربرد آنها برای حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی(2017). Advanced Powder Technology ــ 28 (1). ص.ص.122-130. شاپا 0921-8831

فضل زاده دویل, مهدی ، رستمی, روح اله ، حضرتی, صادق (1395) بررسی غلظت‌ منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 23 (1). ص.ص.161-168. شاپا 7487-1606

فضل زاده دویل, مهدی ، رستمی, روح اله ، حضرتی, صادق ، راستگو, علی (1394) غلظت مونوکسید کربن در هوای آزاد و هوای داخل قهوه خانه ها. Atmospheric Pollution Research 6 (2015) 550‐555 ــ 6 (4). ص.ص.550-555. شاپا 1042-1309

فضل زاده دویل, مهدی ، رستمی, روح اله ، زارعی, احمد ، فیضی زاده دویل, مژگان ، محمدی, علی اکبر ، اسکندری, داود (1390) تغييرات روزانه غلظت ترکیبات BTEX در هواي شهر تهران. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل ــ 14 (1). ص.ص.50-55. شاپا 1561-4107

فضل زاده دویل, مهدی ، صادقی, هادی ، باقری اردبیلیان, پری ، پورعشق, یوسف ، رستمی, روح اله (1395) کیفیت میکروبی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی چشمه های آب گرم. Environmental Geochemistry and Health ــ 38 (2). ص.ص.413-422. شاپا 4042-0269

فضل زاده دویل, مهدی ، صادقی, هادی ، حضرتی, صادق ، عالیقدری, مرتضی ، حبیب زاده, سلیم (1390) بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشت تابعه شهرستان اردبیل. در: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط, 12-10آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.

فضل زاده دویل, مهدی ، عبداله زاده, حسین ، خسروی, رسول ، علیزاده, بابك (1395) بررسی حذف رنگ اسید بلاک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت. مجلـه دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 26 (143). ص.ص.174-186. شاپا ۱۷۳۵-۹۲۶۰

فضل زاده دویل, مهدی ، فاضلی, علی احمد ، انتظاری, اطهر ، شایقی, علی ، خسروی, رسول (1395) بررسی حذف سفالکسین از محیط‌های آبی با استفاده از مونت موریلونیت سبز بارگذاری شده با نانوذرات TiO2 در حضور پرمنگنات پتاسیم. کومش ــ 18 (3). ص.ص.388-396. شاپا 1608-7046

فضل زاده دویل, مهدی ، محوی, امیرحسین ، مظلومی, سجاد ، نبی زاده, رامین ، یونسیان, مسعود ، نظم آرا, شاهرخ (1390) بررسی غلظت تری هالومتان‏ها (THMs) در آب شرب شهر تهران. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (2). ص.ص.45-52. شاپا 2228-7183

فضل زاده دویل, مهدی ، محوی, امیرحسین ، نوروزی, مهدی ، مظلومی, سجاد ، عمارلوئی, علی ، تردست, علی ، کرمی تبار, یزدان (1388) بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب خروجي از تصفيه خانه آب شهر ايلام. World Applied Sciences Journal ــ 7 (spetia). ص.ص.1-6. شاپا 1818- 4952

فضل زاده دویل, مهدی ، مظلومی, سجاد ، حیدری, محسن ، هیبتی, بهزاد (1391) غلظت فلوراید آب آشامیدنی و ارتباطش با شاخص DMFT شهر میانه. در: XXXTH CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FLUORIDE RESEARCH, SEPTEMBER 5–8, 2012, SZCZECIN, POLAND.

فضل زاده دویل, مهدی ، مظلومی, سجاد ، هیبتی, بهزاد ، میران زاده, محمد باقر ، حیدری, محسن (1392) غلظت فلوراید آب آشامیدنی و ارتباطش با شاخص دندان های خراب، کشیده و پر شده در شهر میانه. International Journal of Environmental Health Engineering ــ 2 (1). ص.ص.15-19. شاپا 2277-9183

فضل زاده دویل, مهدی ، ندافی, کاظم ، رستمی, روح اله ، زارعی, احمد ، فیضی زاده دویل, مژگان (1391) یک مدل ریاضیاتی برای پیش بینی تغییرات غلظت 24 ساعته BTEX در هوای شهر تهران. International Journal of Environmental Health Engineering ــ 2 (1). ص.ص.1-6. شاپا 2277-9183

فضل زاده دویل, مهدی ، ندافی, کاظم ، محوی, امیرحسین ، یونسیان, مسعود ، نبی زاده, رامین ، مظلومی, سجاد (1390) اندازه گيري غلظت سولفيد هيدروژن و ظرفيت اكسيداسيون و احياء در خط اصلي انتقال فاضلاب شهر ري. در: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط , آبان 1390, یزد.

فضل زاده دویل, مهدی ، گلشن, سیاوش ، بهلول, ابراهیم ، رضایی, محسن (1395) ارزیابی کاربرد فرآیند الکتروفنتون در حذف آموکسی سیلین از محلول‬های آبی. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (3). ص.ص.276-287. شاپا 9710-2382

فهیمی, الناز ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1395) تعیین استراتژی های بهینه درحوزه اقتصادی و اجتماعی مدیریت پسماندشهری اردبیل. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

فهیمی نیا, محمد ، انصاری, محسن ، نظری, شهرام ، مجیدی, غریب ، فهیمی نیا, وحیده ، ناصری, سیمین ، محوی, امیرحسین ، عظیمی, علی اکبر ، یوسفی, ناصر (1393) بررسی جداسازی مواد زاید جامد و فاضلاب و استراتژی مدیریت مشترک در مناطق روستایی ایران. Iranian Journal of Health Sciences ــ 2 (4). ص.ص.35-27. شاپا 2322-553x

فهیمی نیا, محمد ، فرخی, محمد ، فضل زاده دویل, مهدی (1391) وضعیت، محدودیت ها و روش های پیشنهادی در مدیریت فاضلاب در مناطق روستائی ایران. Archives of Hygiene Sciences ــ 1 (1). ص.ص.19-12. شاپا 22519203

فهیمی نیا, محمد ، فضل زاده دویل, مهدی ، حیدری, محسن ، صادقی, هادی (1390) بررسي وضعيت مديريت فاضلاب شهري ایران. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (3). ص.ص.42-49. شاپا 2228-7183

فهیمی نیا, محمد ، مجیدی, غریب ، تشیعی, حمید رضا ، نظری, شهرام ، وکیلی, بهنام ، آقابابایی, حسین ، فهیمی نیا, وحیده ، عباسی, ابراهیم ، ایزانلو, حسن (1394) بررسي الگوی مصرف آب و آب به حساب نيامده در مناطق روستایي استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحي. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (2). ص.ص.410-418. شاپا 1606-7487

فهیمی نیا, محمد ، پاکسا, عظیم ، زارعی, احمد ، شمس, محمود ، فضل زاده دویل, مهدی ، نوروزی, مهدی (1389) بررسی روشهای بهینه مبارزه با سوسریهای شبکه های جمع آوری فاضلاب (مطالعه موردی شبکه فاضلاب شهر قم). فصلنامه علمي پژوهشي سلامت ومحیط ــ 3 (1). ص.ص.19-26. شاپا 2008-2029

ق

قادرپوری, منصور ، دهقانی, محمدهادی ، فضل زاده دویل, مهدی ، زارعی, احمد (1388) بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی در مناطق روستائی سقز. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences ــ 5 (5). ص.ص.627-632. شاپا 1818-6769

قدیری, سهیلا ، منوچهری, آمنه ، قربانی, خاتمه ، ثابت, کبری ، حسینی, فرزاد ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1392) آنالیز فیزیکی پسماندهای تولیدی دانشکده های بهداشت، پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قنبری, نورالدین ، مستقیمی, غلامرضا ، عالیقدری, مرتضی ، علیرضایی, منصور ، نظری, سعید (1392) فرآیندهای نوین تصفيه پساب هاي صنعتي جهت جلوگيري ازآلودگي محيط زيست درصنعت نفت وگاز. در: اولین همایش ونمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی وصنعت پاک, 11-12آذرماه1392, دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

قنبری, نورالدین ، منصوری, علیرضا ، نظری, سعید ، عالیقدری, مرتضی ، درویشی, رحمان (1392) آنالیز حالات شکست و اثرات آن (FMEA) درخطوط لوله انتقال نفت و گاز. در: نخستین همایش ملی HSE بارویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز, 7-6آذرماه1392, دانشکده نفت آبادان- دانشگاه صنعت نفت.

قهرمانی, احد ، دشتی, منصور ، فصیحی, محسن ، پورعلی, بهنام ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1392) ارزیابی مدیریت پسماند های تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قوچانی, محبوبه ، شکوهیان, سکینه ، محوی, امیرحسین ، هیبتی, بهزاد ، نوروزی, مهدی (1389) تعیین دترجنت در آب سطحی و زیرزمینی تهران. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences ــ 10 (3). ص.ص.464-469. شاپا 1818-6769

قیومی, محمد ، فرقانی, فریدون ، بن خجسته, سارا (1391) تولید بیوسورفاکتانت به عنوان یک بیوامولسیون کننده غذایی به وسیله باسیلوس های جدا شده از جزیره سیری،خلیج فارس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

م

علیرضا محمدنیا (1385) سیستم اولتراسونیک کنترل آفات سوسک کلرادو سیب زمینی و سن گندم. 38412021-34538.

علیرضا محمدنیا اورنج (1391) سیستم تهویه تونل با جریال هوای کمانی شکل. 13915014000306940.

علیرضا محمدنیا (1392) سیستم فن شوفاژ بدون مصرف انرژی برق. 13915014000308870.

محمدی, فرزاد ، حشمتی پور, زهیر ، خنافری, آنیتا ، نجفی, سعیده ، حاجی پور, سعیده (1391) جداسازي و شناسايي سيانوباكتر ترموفيل از چشمه آب گرم رامسر. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محمدی قلعه بین, بهنام ، حاتم, غلامرضا ، محمدپور, ایرج ، قباخلو, نفیسه ، فروغی پرور, فائزه (1393) شناسائی آمیب های آزاد زی بیماریزا در آب های سطحی شهر شیراز، ایران. Journal of health sciences and surveillance system ــ 2 (4). ص.ص.164-167. شاپا 2345-2218

محمدی قلعه بین, بهنام ، حاتم, غلامرضا ، معتضدیان, محمد حسین ، حبیبی, پروانه ، کمرلوئی, سکینه ، قباخلو, نفیسه ، فروغی پرور, فائزه (1389) جداسازي، کشت و شناسائي مرفولوژيکي آميبهاي آزاد بيماريزا در آبهاي سطحي شهر شيراز. در: هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی در ایران, 27-29 مهر ماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

محمودجانلو, حدیثه (1391) جداسازی و شناسایی سویه های باکتریایی پساب کارخانجات پتروشیمی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محوی, امیرحسین ، آقانژاد, محمد ، هیبتی, بهزاد (1391) بهبود حذف فسفر توسط فرایند Anoxic-Oxic در تصفیه خانه فاضلاب، نیروگاه خوی. در: ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست , 24-26 خرداد 1391, تهران.

محوی, امیرحسین ، هیبتی, بهزاد (1389) ارزیابی کربن فعال تهیه شده از چوب درخت گردو در حذف رنگ های آزو در پساب های نساجی و تعیین ایزوترم های Acid Red 18. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). ص.ص.7-15. شاپا 2228-7183

محوی, امیرحسین ، هیبتی, بهزاد (1390) حذف رنگهای Reactive Red 120 و Direct Red 81 از محلول های آبی توسط پامیس. Research Journal of Chemistry and Environment ــ 16 (1). ص.ص.62-68. شاپا 0972-0626

محوی, امیرحسین ، هیبتی, بهزاد ، مصداقی نیا, علیرضا ، یاری, احمدرضا (1391) جذب فلوراید از محلول های آبی توسط پامیس. E-Journal of Chemistry ــ 9 (4). ص.ص.1843-1853. شاپا 0973-4945

محوی, امیرحسین ، هیبتی, بهزاد ، یاری, احمدرضا ، واعظی, نجمه (1391) کارائی حذف رنگ Reactive Black5 و تعیین مدل های ایزوترم در محلول های آبی توسط کربن فعال تهیه شده از چوب گردو. Research Journal of Chemistry and Environment ــ 16 (3). ص.ص.26-30. شاپا 0972-0626

مختاری, سیداحمد ، عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق ، صادقی, هادی ، قراری, نورالدین ، قربانی, لقمان (1389) ارزیابی وضعیت خورندگی و رسوبگذاری شبکه توزیع آب شرب شهر اردبیل با استفاده از شاخصهای Langelier و Ryznar. مجله علمی و پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (1). ص.ص.14-23.

مختاری, سیداحمد ، غلامی, میترا ، شاکر خطیبی, محمد ، میرحسینی, سیدحامد (1389) تاثیر پارامترهاي غلظت، pH، دما و فشار بر حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فرآیند اسمز معکوس. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (3). ص.ص.261-269. شاپا 1735-2452

مختاری, سیداحمد ، غلامی, میترا ، عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق (1387) بررسی تاثیر پارامترهای غلظت، pH، دما و فشار بر حذف آرسنيك از آب با استفاده از فن‌آوري اسمز معكوس. در: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, آبان ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

مختاری, سیداحمد ، فضل زاده دویل, مهدی ، دراجی, بهنام (1390) بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای حومه شهر اردبیل. مجله سلامت وبهداشت اردبیل ــ 2 (1). ص.ص.66-73. شاپا 7183-2228

مرادی, مسعود ، فضل زاده دویل, مهدی ، پیرصاحب, مقداد ، شرفی, کیومرث (1393) چالش های بهداشت محیط استان کرمانشاه در طی یک دوره 13 ساله (2000-2012). Middle-East Journal of Scientific Research ــ 21 (9). ص.ص.1460-1465. شاپا 1990-9233

مرادی, مسعود ، فضل زاده دویل, مهدی ، پیرصاحب, مقداد ، منصوری, یداله ، خسروی, طوبی ، شرفی, کیومرث (1395) روش سطح-پاسخ و کاربرد آن برای بهینه کردن حذف یون های آمونیوم از محلول های آبی با استفاده از پامیس به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و طبیعی. Archives of Environmental Protection ــ 42 (2). ص.ص.33-43. شاپا 4810-2083

مرادی اصل, اسلام ، صادقی, هادی ، محبعلی, مهدی ، عین اله زاده, فتح اله ، زارعی, ذبیح اله (1390) بررسی تاثیر سم فایکام (بندیوکارب ) برروی ناقلین لیشمانیوز احشایی در شهرستان مشکین شهر سال 1389. در: پنجمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بلایا, بهمن 1390 5-7, تهران، ایران.

مصداقی نیا, علیرضا ، محوی, امیرحسین ، فضل زاده دویل, مهدی ، دهقانی, محمدهادی ، هیبتی, بهزاد ، سام دلیری, زینب ، آقانژاد, محمد (1392) مقايسه کارائی پاميس طبیعي و اصلاح شده با آهن درحذف رنگ Reactive Black5. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ــ 5 (2). ص.ص.449-457. شاپا 2008-8701

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1391) آلودگی محیطی جیوه و اثرات آن بر سطح سلامت. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology ــ 64 (1). ص.ص.179-181. شاپا 0004-1254

مظلومی, سجاد ، بابائی, علی اکبر ، فضل زاده دویل, مهدی ، ابوئی, احسان ، بدیعی نژاد, احمد ، حاج پورسوق, خداداد (1387) بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز. طلوع بهداشت ــ 7 (1 و 2). ص.ص.64-71. شاپا 5127-1728

مظلومی, سجاد ، بابائی, علی اکبر ، فضل زاده دویل, مهدی ، ابوئی, احسان ، ربیعی نژاد, احمد ، نوروزی, مهدی ، حاج پورسوق, خداداد (1388) پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز. در: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, آبان 1388, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

مظلومی, سجاد ، دهقانی, محمدهادی ، نوروزی, مهدی ، فضل زاده دویل, مهدی ، عمارلوئی, علی ، تردست, علی ، کرمی تبار, یزدان (1388) بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب خروجی از تصفیه خانه شهر ایلام. World Applied Sciences Journal ــ 6 (12). ص.ص.1660-1664. شاپا 1818-4952

مظلومی, سجاد ، محوی, امیرحسین ، فضل زاده دویل, مهدی ، نظم آرا, شاهرخ ، مظلومی, مسلم ، رحمانی, کوروش ، شمس, محمود (1388) بررسي غلظت تري هالومتانها (THMs ) در آب شرب شهر تهران. در: دوازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ايران, آبان 1388, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

مظلومی, سجاد ، محوی, امیرحسین ، نبی زاده, رامین ، ناصری, سیمین ، ندافی, کاظم ، فضل زاده دویل, مهدی ، مظلومی, مسلم ، رحمانی, آیت (1388) بررسي راندمان حذف تري هالومتانها (THM) توسط سيستم اسمزمعكوس خانگي. در: دوازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ايران, آبان 1388, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

منوچهری نائینی, کوروش ، اسدی, مرضیه ، محمدی قلعه بین, بهنام ، هاشم زاده, مرتضی (1389) تشخیص و تعیین گونه های کریپتوسپوریدیوم در آب های تفریحی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش Nested-PCR-RFLP. در: هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران, 27-29 مهرماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مهدی زاده, سارا ، سهرابی اول, جمال ، شاکر, مهدی ، عالیقدری, مرتضی (1390) آنالیز فیزیکی زباله های خانگی شهراردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390 , دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهدی زاده, سارا ، علیزاده مطبوع, سودابه ، عطایی دولت آباد, الناز ، عالیقدری, مرتضی (1390) بررسي وضعيت جمع آوري، بازيافت ودفع زباله‌هاي شهري اردبيل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهرتک, محمد ، حبیب زاده, شهرام ، وطن خواه, سودابه ، جعفری عوری, مهدی ، دلگشائی, بهرام ، آذری, آرزو (1395) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوري: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. مدیریت سلامت ــ 19 (63). ص.ص.91-100. شاپا 2008-1200

ن

ناصری, سیمین ، گلستانی فر, حافظ ، هیبتی, بهزاد ، اسدی, انور ، درگاهی, عبداله (1391) کارایی نانو اکسید نانوآلومینا و پامیس اصلاح شده با آهن در حذف نیترات از محلول های آبی و تعیین ایزوترمهای جذب. طلوع بهداشت ــ 12 (1). ص.ص.143-154. شاپا 5127-1728

ناصری, نیلوفر ، اسکندراوغلی, زینب ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1393) تعیین سرانه و درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده پسماندهای عادی منازل مسکونی شهر اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ناصری, نیلوفر ، اسکندراوغلی, زینب ، یحیوی, سپیده ، سعیدی, الهام ، علیاری, سعیده ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1393) اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهراردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ناصری, نیلوفر ، عالیقدری, مرتضی ، عالی پناه, عزیزه ، امیری, ویدا ، مباشرمقدم, الناز (1394) مدیریت دفع پسماند شهری(مطالعه موردی: شهر اردبیل). در: اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست, 17 اردیبهشت 1394, اردبیل - ایران.

نافیان دهکردی, فاطمه ، غروی, سارا ، صعودی, محمدرضا (1391) توانایی تجزیه زیستی فنل توسط دو جدایه باکتریایی از خاک زراعی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ندافی, کاظم ، حسنوند, محمد صادق ، حیدری, محسن ، فضل زاده دویل, مهدی ، قادرپوری, منصور (1387) بررسي مقايسه اي كيفيت هواي شهر تهران در سال هاي 1385 و 1386. در: يازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ایران, آبان 1387, دانشگاه علوم پزشكي زاهدان.

ندافی, کاظم ، فضل زاده دویل, مهدی ، محوی, امیرحسین ، یونسیان, مسعود ، نبی زاده, رامین ، مظلومی, سجاد (1389) اندازه گيري غلظت سولفيد هيدروژن و ظرفيت اكسيداسيون و احياء در خط اصلي انتقال فاضلاب شهر ري. مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب اصفهان ــ 21 (76). ص.ص.13-19. شاپا 1024-5936

ندافی, کاظم ، مکمل, عادل ، نبی زاده, رامین ، نظم آرا, شاهرخ ، حسنوند, محمد صادق ، نیازی, صادق ، یارعلی, نوید ، زینال زاده, داریوش (1394) پایش بیومارکر¬های ادراری MTBE، ETBE، TAME و BTEX در افراد با مواجهه غیر شغلی:1392. سلامت و بهداشت ــ 6 (1). ص.ص.77-85. شاپا 9710-2382

نظری, سعید ، قنبری, نورالدین ، کرمی, نجمه ، نظری, معصوم (1393) مدل سازی برنامه حفاظت و نگهداری پیشگیرانه مبنی بر ریسک به روش FAHP-Delphi در صنعت پتروشیمی. در: International Conference on Safety, 2014, 2-6 December, 2014, India.

نظری, شهرام ، اشکانی, سجاد ، یوسف زاده, هادی ، آقایی, فاضل ، مجیدی, غریب ، کامران, عزیز ، آذغانی, پیمان ، رستگار, ایوب ، نظری, زهره ، علیزاده متبوع, سودابه (1394) کاربرد دندریمر پلی‌آمید و آمینG5- در حذف باکتری‌های اشرشیاکلی، کلبسیلا اوکسی‌توکا ، سودوموناس آئروژینوزا، پروتئوس میرابیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از محیط‌ آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك ــ 18 (12). ص.ص.82-92. شاپا 2008-644X

نظری, شهرام ، رستگار, ایوب ، دهقان, سمانه ، کوهساری, ابراهیم ، آذغانی, پیمان ، علیزاده متبوع, سودابه ، نظری, زهره (1395) بررسی خواص ضد باکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمید و آمینG5- بر روی باکتری های باسیلوس سوبتیلیس، سالمونلا تیفی، شیگلا دیسانتری و اشرشیاکلی در محیط آبی. مجله علوم پزشکی رازي ــ 23 (150). ص.ص.46-56. شاپا 2228-7043

نظری, شهرام ، کرمانی, مجید ، فضل زاده دویل, مهدی ، علیزاده متبوع, سودابه ، یاری, احمدرضا (1395) منشا و منابع ذرات گرد و غبار، اثرات بر روی محیط و سلامتی و استراتژی های کنترل: مقاله مروری. Journal of Air Pollution and Health ــ 1 (2). ص.ص.137-152. شاپا 3071-2476

نیاپور, علی ، مأذنی, محمد ، محمودی نیا, سمیرا (1395) اثر 2،4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید (2,4-D) بر بقا و آپوپتوز سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسانی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیاپور, نازیلا ، توحیدفر, مسعود ، باقی زاده, امین ، نیاپور, علی ، قطب زاده, سپیده (1391) مقایسه تاثیر متقابل سویه آگروباکتریوم و واریته در تراریزش کلزا. در: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, شهریور 1391 13-15, مشهد، ایران.

نیسی, عبدالکاظم ، وثوقی, مهدی ، اسدی, انور ، محمدی, محمدجواد ، شیرمردی, محمد ، فضل زاده دویل, مهدی ، زاهدی, امیر (1395) مقایسه کارایی پودر نانوآلومینا و میکروآلومینا در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط­‌های آبی. مجله علمی ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 23 (3). ص.ص.479-489. شاپا 1606-7487

ه

هاراد, استوارت ، حضرتی, صادق ، ایبارا, کاتالینا (1385) غلظت بی فنیل های پلی کلره در هوای داخل/دی فنیل اتر پلی برمه در هوای داخل و گردوخاک داخل ساختمانها در بیرمینگهام انگلستان: مواجهه انسانی. Environmental Science and Technology ــ 40 (15). ص.ص.4633-4638. شاپا 0013-936X

هیبتی, بهزاد ، مظلومی, سجاد ، فضل زاده دویل, مهدی ، نوروزی, مهدی (1388) بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شهر ميانه در سال 1387. در: دوازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ايران, آبان 1388, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

و

ولی نژاد, حسن ، رضائی, داریوش ، عالیقدری, مرتضی (1392) تعیین میزان گازرادون و تورون در خاک و بررسی تغییرات آن درعمق های مختلف. در: کنفرانس فیزیک ایران و هجدهمین همایش دانشجویی فیزیک, 4-7 شهریورماه 1392, دانشگاه بیرجند.

وهابی, علی ، اکبری نوقابی, کامبیز ، رمضانیانپور, علی اکبر (1391) جداسازی و انتخاب سویه های تولید کننده رسوب زیستی با اهداف مهندسی محیط زیست. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پ

پاست, سحر ، ناظمی, علی ، موسوی خسرو شاهی, ساناز ، صالحی زاده, آرزو (1391) جداسازی و شناسایی ملکولی سویه های باسیلوس تولید کننده سلولاز از خاک جنگل. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پرستار, سعید ، ناصری, سیمین ، همتی برجی, سعیده ، فضل زاده دویل, مهدی ، محوی, امیرحسین ، جوادی, امیرحسین ، غلامی, میترا (1392) کاربرد نانوذره TiO2 غنی شده با نقره تهیه شده بوسیله روش فوتودپوزیشن برای حذف فتوکاتالیستی نیترات از محلول های آبی. Desalination and Water Treatment ــ 51 (37-39). ص.ص.7137-7144. شاپا 1944-3994

پرستار, سعید ، پورعشق, بهنام ، رضایی, محسن ، درگاهی, عبداله ، پورعشق, یوسف ، وثوقی, مهدی (1392) ارزیابی کیفی آب رودخانه هیرو چایی خلخال بر اساس شاخص های کیفی NSFWQI و WILCOX. مجله سلامت و بهداشت ــ 4 (3). ص.ص.273-283. شاپا 2228-7183

پزشکی, علی ، محمدی قلعه بین, بهنام ، آل جعفر, اصغر (1393) بررسی فراوانی تخم گونه های توکسوکارا در خاک مکان های عمومی شهر اردبیل از سال 1391 تا 1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پزشکی, علی ، محمدی قلعه بین, بهنام ، هانیلو, علی ، آل جعفر, اصغر ، میرزانژاد اصل, حافظ (1394) آلودگی خاک با تخم گونه های توکسوکارا در مکان های عمومی شهر اردبیل. در: 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9), 20-22 May 2015, Langroud, Guilan, Iran.

پوراصلانی, الناز ، نساجی , ناهید ، امانی, فیروز ، صادقی, هادی ، گلمغانی, صغری (1384) وضعیت بهداشت محیط نانوایی های شهر اردبیل در سال 1382. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 6 (7). ص.ص.5-7. شاپا 1735-2584

پورباقی, المیرا ، عیسی زاده, خسرو ، انوری, معصومه ، مدیری, لیلا (1391) فعاليت ضد باکتريايی ايزوله Bacillus pumilus SF1 جدا شده از خاکهای جنگلی لاهيجان (ايران) عليه تعدادی از باکتری های پاتوژن. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پورقوام, محمدحسن ، خاتمی نژاد, محمدرضا ، ناظمی, علی (1391) جداسازی و شناسایی باسیل های تولید کننده هیدروژناز از لجن در منطقه غرب مازندران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پیرصاحب, مقداد ، خاموطیان, راضیه ، درگاهی, عبداله (1392) کارايی فرآيند لجن فعال (هوادهی گسترده) در حذف الکيل بنزن سولفونات خطی (LAS) از فاضلاب شهری- مطالعه موردی: تصفيه‏خانه فاضلاب شهر پاوه. مجله سلامت و بهداشت ــ 4 (3). ص.ص.249-259. شاپا 2228-7183

پیرصاحب, مقداد ، خاموطیان, راضیه ، محمدی, حشمت اله ، درگاهی, عبداله (1391) بررسی آرسنیک درمنابع آب زیر زمینی درایران. کادوسه(فصلنامه علمی پژوهشی کمیته ی تحقیقات دانشجویی ) ــ 2 (3). ص.ص.67-78. شاپا 1735-2584

پیرصاحب, مقداد ، درگاهی, عبداله ، حضرتی, صادق ، فضل زاده دویل, مهدی (1393) حذف دیازینون و 2، 4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید از محلول های آبی بوسیله کربن فعال گرانولی. Desalination and Water Treatment ــ 52 (22-24). ص.ص.4355-4350. شاپا 1944-3994

پیرصاحب, مقداد ، درگاهی, عبداله ، خاموطیان, راضیه ، اسدی, فاطمه ، عطافر, زهرا (1393) بررسی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر در منابع آب و روش های کنترل آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 24 (113). ص.ص.119-128. شاپا 9279-1735

پیرصاحب, مقداد ، درگاهی, عبداله ، فرخی, مهرداد (1391) بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آب زیرزمینی به روش برج هوا دهی. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences ــ 14 (9). ص. 117. شاپا 2228-6403

پیرصاحب, مقداد ، درگاهی, عبداله ، گلستانی فر, حافظ (1391) بررسی میزان آرسنیک در محصولات کشاورزی، فرآورده های دامی و آب شرب روستاهای شهرستان قروه و بيجار استان کردستان. مجله بهداشت مواد غذایی ــ 2 (4). ص.ص.33-42. شاپا 2397-0687

پیرصاحب, مقداد ، زینتی زاده, علی اکبر ، درگاهی, عبداله (1391) ارزيابي عملكرد فرايند انعقاد براي حذف مقادير كم كدورت و رنگ آب با استفاده از منعقد كننده هاي مختلف. آب و فاضلاب ــ 23 (81). ص.ص.111-118. شاپا 1024-5936

پیرصاحب, مقداد ، شرفی, کیومرث ، درگاهی, عبداله (1391) بررسی میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سم 2-4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید از محیط های آبی. مجله سلامت و محیط ــ 5 (1). ص.ص.21-28. شاپا 2008-2029

پیرصاحب, مقداد ، شرفی, کیومرث ، همتی, لیدا ، فضل زاده دویل, مهدی (1394) ارزیابی غلظت رادون در آب آشامیدنی و ارزیابی متوسط دوز موثر سالیانه در مناطق غربی ایران. Fresenius Environmental Bulletin ــ 24 (10b). ص.ص.3515-3519. شاپا 4619-1018

پیرصاحب, مقداد ، عطافر, زهرا ، درگاهی, عبداله ، اسدی, فاطمه ، کرمی, امیر ، رضایی, فاطمه (1394) شیوع هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در آرایشگران استان کرمانشاه (90-1387). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 19 (7). ص.ص.81-87. شاپا 9068-2251

پیرصاحب, مقداد ، فضل زاده دویل, مهدی ، حضرتی, صادق ، شرفی, کیومرث ، خدادادی, تارخ ، صفری, یحیی (1393) بررسی فرایند تغییرات ترکیبات نیتروژون و فسفر در برکه های تثبیت فاضلاب. Polish Journal of Environmental Studies ــ 23 (3). ص.ص.831-834. شاپا 1230-1485

ک

کنگاوری, مهدی ، سرانجام, بهزاد ، محمدپور, حسن ، رنجبریان, محمد ، تیموری, غلام حیدر ، مهری, احمد (1394) بررسی میزان مشکلات و عوامل موثر بر نوبت کاری در پرستاران بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1393. سلامت محیط و کار ــ 1 (1). ص.ص.50-57. شاپا 7450-2423

کوچکی, محمدرضا ، میبدی, سیدمنصور ، موسوی, سیدمحمد ، غفاری, هدی (1391) حذف زیسنی گوگرد آلی زغال سنگ کرمان به روش فروشویی ستونی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

کیافر, معصومه ، عیسی زاده, خسرو ، وحیدی اصل, علی ، شکری, سهیل (1391) جداسازی و شناسایی Bacillus spp. مقاوم به فلزات سنگین و آنتی بیوتیک ها از رسوبات نواحی ساحلی شرق گیلان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

گ

گلستانی فر, حافظ ، جاهد خانیکی, غلامرضا ، هیبتی, بهزاد ، دارابی, علی (1389) نگرش زنان روستایی منطقه کوهدشت چهارمحال بختیاری نسبت به جمع آوری زباله. در: همایش سراسری سبک زندگی , 12-10 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

گلستانی فر, حافظ ، شجاعی, محمد ، پرستار, سعید ، درگاهی, عبداله ، برازجانی, نرجس (1391) بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی. در: دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست, 25 آبان 1391, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر.

گلستانی فر, حافظ ، شیرخانلو, حمید ، درگاهی, عبداله ، جوزدانی, مصطفی (1392) تصفیه فاضلاب و لجن پالایشگاه نفت. انتشارات میرماه, تهران. شابک 9786003330382

گلستانی فر, حافظ ، هیبتی, بهزاد ، امینی, حسن ، دهقانی, محمدهادی ، اسدی, انور (1394) حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی توسط جذب روی نانو ذرات آلومینا گاما. Environment Protection Engineering ــ 41 (2). ص.ص.133-145. شاپا 8828-0324

ی

یاری, احمد رضا ، مجیدی, غریب ، تنهای رشوانلو, مهدی ، انصاری, محسن ، نظری, شهرام ، امامی کله سر, میثم ، خزایی, محمد ، مریم, طباطبایی سادات مجد (1394) حذف رنگ Acid Orange 2 از محلول آبی با استفاده از پوست تخم مرغ. Iranian Journal of Health Sciences ــ 3 (2). ص.ص.38-45. شاپا 2322-553X

یاری, احمد رضا ، نظری, شهرام ، محوی, امیرحسین ، مجیدی, غریب ، علیزاده متبوع, سودابه ، فضل زاده دویل, مهدی (1394) غلظت فلوراید آب آشامیدنی قم. Iranian Journal of Health Sciences ــ 4 (1). ص.ص.37-44. شاپا 2322-553x

یاری, احمدرضا ، نظری, شهرام ، رستگار, ایوب ، علیزاده متبوع, سودابه ، مجیدی, غریب ، تنهای رشوانلو, مهدی (1394) حذف AR18 از محیط های آبی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی. Iranian Journal of Health Sciences ــ 3 (3). ص.ص.63-69. شاپا 2322-553X

یاری, احمدرضا ، نظری, شهرام ، مجیدی, غریب ، علیزاده متبوع, سودابه ، عسگری, اسرافیل ، رستگار, ایوب ، دهقان, سمانه (1394) سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI) و بررسی کارایی هیدروژن پراکسید و هیدروژن پراکسید نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ – Acid Red 18 از محیط های آبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (6). ص.ص.982-991. شاپا 7487-1606

یاری, احمدرضا ، نظری, شهرام ، محوی, امیرحسین ، جانگ, شهرام ، فضل زاده دویل, مهدی ، محمودیان, محمدهادی ، علیزاده مطبوع, سودابه (1391) غلظت فلوراید در منابع تامین آب آشامیدنی و شبکه توزیع قم. در: XXXth Conference of the International Society for Fluoride Research, SEPTEMBER 5–8, 2012, SZCZECIN, POLAND.

یاری, میترا ، فولادی, نسرین ، احمدی, حبیب ، نجفی, فرید (1391) پروفایل مسمومیت با منواکسید کربن در غرب ایران. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan ــ 22 (6). ص.ص.381-384. شاپا 1022-386X

یحیوی بامداد, سپیده ، ناصری, نیلوفر ، عطارمدرکی, فرناز ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1393) شناسایی انواع پلاستیک و تعیین درصد وزنی آنها در پسماندهای عادی منازل مسکونی شهر اردبیل. در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23اردیبهشت ماه1393, دانشگاه آزاداسلامی اردبیل.

فهرست در تاریخ 8 / 2 / 1396ایجاد شده است.