title

اسنادی که سال انتشار آنها 1396 است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به: ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | و | پ | چ | ک | گ | ی
تعداد اسناد: 237.

ا

ابطحی ایوری, سید حسین ، شکوهی, مجید ، عباسی, علی ، رجب زاده, اصغر ، شوره ای, حامد ، کلارستاقی, حسین (1396) اثر محافظتی عصاره عصاره علف شیر بر آسیب کلیوی و فاکتورهای بیوشیمیایی در موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسین. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences ــ 4 (3). ص.ص.108-114. شاپا 2148-9696

احدی, عادل ، میرزا رحیمی, مهرداد ، علایی, سعید (1396) ارزش پیشگویی کنندگی شمارش ائوزینوفیل خون محیطی روز اول نوزادی در بروز هیپربیلیروبینمی نوزادی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، براک, منوچهر ، صالح زاده, فرهاد (1396) واسکولیت اولیه مغزی، تجربه ده ساله در کلینیک روماتولوژی کودکان. EC Paediatrics ــ 4 (2). ص.ص.49-55.

احمدآبادی, فرزاد ، براک, منوچهر ، مشایخی, افشین ، زارع اکبری, مهناز ، جعفری, نرجس ، نجفی, ناهید (1396) اثر بخشی ویتامین ب6 خوراکی بر اختلالات رفتاری ناشی ار فنوباربیتال. Acta Medica Mediterranea ــ 33 (6). ص.ص.895-900. شاپا 0393-6384

احمدی, مهدی ، جعفرزاده, نعمت ، قائد رحمت, زینب ، بابایی, علی اکبر ، علوی, نادعلی ، بابلی, زینب ، وثوقی, مهدی (1396) مطالعه سینتیکی حذف فنول بوسیله MBBR از فاضلاب های شور. Journal of Environmental Health Science & Engineering ــ 15 . ص.ص.1-7. شاپا 2052-336X

احمدی, مهدی ، رحمانی, کوروش ، رحمانی, آیت ، رحمانی, حسن (1396) حذف بنزوتیازول بویسله فرایند شبه فوتو فنتون با استفاده از نانوذرات آهن آهن صفر:روش سطح پاسخ با طرح باکس بنکن. polish journal of chemical technology ــ 19 (1). ص.ص.104-112. شاپا 1899-4741

ادهم, داود ، اباذری, مالک ، عباسقلی زاده, ناطق ، میرزا زاده, افسون (1396) بررسی وضعیت و عوامل موثر بر مصرف قطره آهن در کودکان 6تا 24ماهه: مطالعه موردي استان اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (1). ص.ص.20-26. شاپا 2382-9710

ارزنلو, محسن (1396) اثر محیط کشت بر پایداری شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی آلیسین. [ طرح تحقیقاتی]

ارزنلو, محسن ، پیری دوگاهه, هادی ، امانی, مجتبی ، ایمانی راد, حامد (1396) بررسي تاثير آليسين در جلوگيري از انسداد کاتترهاي ادراري توسط پروتئوس ميرابيليس در مدل مثانه مصنوعي. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارزنلو, محسن ، پیری دوگاهه, هادی ، محمدی قلعه بین, بهنام ، موسوی, سید حسین (1396) بررسي فراواني فنوتيپي و ژنوتيپي مقاومت به سطح بالاي جنتامايسين در ميان ایزوله‌های انتروکوک جدا شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني(ره) از سال 91-95. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارسنگ, شهرام ، منصوریان, مرجان ، امانی, فیروز ، جعفری-کوشکی, توحید (1396) اپیدیولوژی روند انواع سل در ایران : یک مطالعه مقطعی. Journal of Research in Health Sciences (JRHS) ــ 17 (2). ص.ص.1-6. شاپا 2228-7795

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، علیپور, محمد رضا (1396) افزایش بیان ویسفاتین است همراه با میزان بیان فاکتور رونویسی NF-kB در تراشه رتهای نر نژاد ویستار چاقی حساس شده با اوآلبومین. Medical Principles and Practice ــ online . ص.ص.1-8. شاپا 1011-7571

اصلانیان, رقیه ، امانی, فیروز (1396) اپیدمیولوژی سکته مغزی در شهر اردبیل در سال94. در: دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

اصلانیان, رقیه ، براک, منوچهر (1396) بررسی فراوانی دیسانتری باکتریایی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهرستان اردبیل در سال 1393. در: The 10th International & 15th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 20-23, 2017, Tehran - Iran.

اعظمی, احد ، صادقیه اهری, سعید ، جعفرزاده, فرزانه (1396) بررسی موارد آلکاپتونوری در ساکنین روستای دیولق از توابع شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، بهادرام, محمد ، حضرتی, صادق (1396) ارزیابی حوادث شغلی در بین جوشکاران در شمال غرب ایران. Journal of Preventive Epidemiology ــ 2 (2). ص.ص.1-5. شاپا 2476-3934

امانی, فیروز ، راسی, شعیب ، علوی, سیما ، اصلانیان, رقیه (1396) ميزان سواد رسانه اي و اطلاعاتي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس شاخص هاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي يونسكو. در: دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

امانی, فیروز ، عظیمی ثانی, امین (1396) بررسی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل. در: دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

امانی, مجتبی ، برزگر, ابوذر ، مأذنی, محمد (1396) اثر اسمولیتی سوکروز بر تقلیب حرارتی آمین اکسیداز حاوی مس از جوانه نخود. The Protein Journal ــ 36 (2). ص.ص.147-153. شاپا 1572-3887

امانی, مجتبی ، قدیمی, نعیمه ، اصلانی, محمدرضا ، قبادی مراللو, حسن (1396) همبستگی پروتئین و چسبندگی عروق سرم 1 با محدودیت جریان هوا و کیفیت زندگی در بیماری انسداد مزمن ریوی. Respiratory Medicine ــ online . شاپا 0954-6111

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1396) کالریمتری روبشی افتراقی: کاربرد و آنالیز داده ها در علوم داروئی. در: 15th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, Oct 17-19 , 2017, Hamadan - Iran.

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، Kurganov, Boris I (1396) چه اطلاعاتی از تغییر سرعت روبش در کالریمتری روبش افتراقی می توان بدست آورد؟. International Journal of Biological Macromolecules ــ 99 . 151 - 159. شاپا 0141-8130

امانی, محمد (1396) بلوک گیرنده ان-متیل دی-آسپارتات رفتارهای وابسته به اضطراب و افسردگی را بطور وابسته به جنس در موش کوچک آزمایشگاهی تغییر میدهد. [ طرح تحقیقاتی]

امیرشاهرخی, کیوان (1396) کارودیلول از طریق مهار سایتوکاین های پیش التهابی، کموکاین MCP-1 و NF-kB و مدیاتورهای اکسیداتیو استرس آسیب ریوی ناشی از پاراکوات را کاهش می دهد. [ طرح تحقیقاتی]

امیرشاهرخی, کیوان ، خلیلی, علیرضا (1396) Methylsulfonylmethane در مقابل آسیب موکوس معده موثر است. European Journal of Pharmacology ــ 811 . ص.ص.240-248. شاپا 0014-2999

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره ، اسمعیل نژاد, محدثه (1396) بررسی تاثیر آمینوفیلین بر طول مدت ریکاوری، میزان لرز، تهوع و استفراغ بعد عمل جراحی در بیماران با جراحی عمومی الکتیو. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اوجاقی, حبیب ، معصومی, رحیم ، نوتاراج, حمید (1396) تاثیر دوز پایین متو مایسین در درمان svk. International journal of ophthalmic research ــ 3 (1). ص.ص.214-216. شاپا 2409-5680

ایرانپرور, منوچهر ، حبیب زاده, شهرام ، ارزنلو, محسن ، افروزه, الناز (1396) مقایسه کارآیی 6 و 12 هفته تجویز کلیندامایسین و سیپروفلوکساسین در درمان استئومیلیت پای دیابتی فاقد اندیکاسیون جراحی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

بابازاده, توحید ، مکمل, عادل ، مرادی, فاطمه ، شریعت, فریبا ، بنای جدی, مرتضی (1396) بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری "عمل منطقی توسعه یافته" بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. سلامت و بهداشت ــ 8 (3). ص.ص.256-267. شاپا 2382-9710

باباپور, بهزاد ، صادقیه اهری, سعید ، صادقی حریری, مهدی (1396) بررسی شیوع و عوامل موثر در پدیدهSlow Flow وNo Reflow در بیماران آنژیوپلاستی اولیه در مرکز قلب بیمارستان امام خمینی در سال 95-94. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل (1396) جدا سازی سلول های بنیادی مزانشیمی پالپ دندان و بررسی تمایز آنها به سلولهای استخوان ساز و چربی ساز. در: 57EXCIDA in conjunction with 1 FDI Middle Eastern Regional Congress, May 15-18 , 2017, Tehran - Iran.

باقری, ابوالفضل ، نقی زاده باقی, عباس ، مشاور, جعفر (1396) شیوع تروماهای دندانی در ورزشکاران مرد شهر اردبیل. در: دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

بختی, سیده زهرا ، لطیفی نوید, سعید ، زهری, صابر ، بختی, فاطمه سادات ، حاجوی, ناصر ، یزدانبد, عباس (1396) آیا هلیکو باکتر پیلوری ژنوتیپ شدیدا سیتو توکسیک با ادنو کارسینوم کاردی مرتبط است؟. Cancer biomarker ــ Online . شاپا 1574-0153

بشردوست, بهمن ، صادقیه اهری, سعید ، اعتباری, الهام (1396) بررسی میزان بقای کلیه ی پیوندی در بیماران با پیوند کلیه در استان اردبیل طی سال های1393-1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، ملکی, نصراله (1396) مولتی میلوما در یک بیمار با تب مدیترانه. Iranian Journal of Kidney Diseases ــ 11 (5). ص.ص.388-391. شاپا 1735-8582

بشرپور, سجاد ، پرزور, پرویز ، معاضدی, کاظم (1396) نقش سرسختی روان شناختی، صبر و خوش‬ بینی اسلامی در پیش‬ بینی رضامندی زناشویی پرستاران (با نگرش به منابع اسلامی). مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (2). ص.ص.191-203. شاپا 9710-2382

بهار, شهریار ، اسحاقی, زرین ، نژادعلی, عزیزاله ، بنایی, علیرضا ، بهلولی, شهاب (1396) روش ابداعی برای آنالیز سرب در نمونه های برنج، شیر و آب بر روش ریز استخراج فاز جامد/مایع براساس فیبر توخالی کاپرلیک اسید تقویت شده با اکسید تیتانیوم. Food Chemistry ــ 221 . ص.ص.1904-1910. شاپا 0308-8146

بهاری جوان, نیکا ، منتظری, حامد ، رضایی شیرمرد, لیلا ، جعفری امید, نرسی ، بربری, غلام رضا ، امینی, محسن ، قهرمانی, محمدحسین ، رفیعی تهرانی, مرتضی ، عابدین درکوش, فرید (1396) تهیه و ارزیابی درون تن فرمولاسیون آهسته رهش نانوکامپوزیت تریپاراتاید با استفاده از نانوذرات پخش شده در بستر هیدروژل (هیالورونیک اسید- جفامین). European Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 101 . ص.ص.167-181. شاپا 0928-0987

بهبودی مقدم, زهرا ، غیاثوندیان, شهرزاد ، شهباززادگان, سمیرا ، شمشیری, محمود (1396) تجربه مادری در زنان نابینا در ایران: یک مطالعه پدیده شناسی هرمنیوتیک. Journal of Visual Impairment & Blindness ــ 111 (2). ص.ص.113-122. شاپا 0145-482X

بهزاد فر, لادن ، عبدالهی, محمد ، سبزواری, امید ، حسینی, روح الله ، سلیمی, احمد ، ناصر زاده, پروانه ، شریف زاده, محمد ، پوراحمد, جلال (1396) نقش مؤثر مس در کمبود حافظه فضایی ناشی از بتا آمیلوئید و ارزیابی نشانگرهای عملکرد میتوکندری در هیپوکامپ موش صحرایی. Metallomics ــ 9 (7). ص.ص.969-980. شاپا 1756-591X

بهلولی, فاطمه ، سپهری, ساقی ، رزاقی اصل, نیما (1396) روش سطح پاسخ در طراحی دارو:آنالیز داکینگ فلوکونازول به عنوان یک داروی ضد قارچ قوی. Computational Biology and Chemistry ــ 67 . ص.ص.158-173. شاپا 1476-9271

بیگی بروجنی, ماندانا ، خانی پور خیاط, زهرا ، عنبری, خاطره ، نیاپور, علی ، غلامی, محمد رضا ، محمد غراوی, آنه (1396) اثرات حفاظتی کوآنزیم Q10 بر آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن عضله اسکلتی از طریق NF-kappa B صورت می گیرد. Perfusion ــ 32 (5). ص.ص.372-377. شاپا 0267-6591

ت

تقوی, فرشته ، حبیبی رضایی, مهران ، امانی, مجتبی ، صبوری, علی اکبر ، موسوی موحدی, علی اکبر (1396) نقش گلیکاسیون در توده ای شدن پروتئین. International journal of biological macromolecules ــ 100 . ص.ص.67-74. شاپا 8130-0141

تیمورپور, رقیه ، پیری دوگاهه, هادی ، تیمورپور, امیر ، ارزنلو, محسن ، مشکات, زهرا (1396) مطالعه بر روی پاسخ های ایمنی القا شده توسط DNAواکسن کد کننده آنتی ژنهای Mtb32C-HBHA از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 20 (10). ص.ص.1119-1124. شاپا 2008-3866

ج

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه (1396) کاربرد ایمپلنت های دندانی در کودکان. در: شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران, 20-23 تیر 1396, تهران - ایران.

جعفری کفاش, کریم ، موسوی, سحر ، محمدیان, حامد (1396) بررسی مقایسه ای میزان تغییرات ابعادی و توانایی بازسازی دقیق جزئیات 3 نوع گچ investment. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جنتی, علی ، ابوالقاسم, امینی ، ادهم, داود ، ناصری اصل, منصور (1396) ارزیابی کیفیت نامه های ارجاع نوشته شده توسط پزشکان عمومی: یک مطالعه مقطعی در مناطق روستایی ایران. Cadernos de Saúde Pública ــ 33 (2). ص.ص.1-7. شاپا 0102-311X

جنتی, علی ، امینی, ابوالقاسم ، ادهم, داود ، ناصری اصل, منصور (1396) نظام ارجاع در بخش سلامت ایران و کشورهای توسعه یافته دنیا. Research Journal of Pharmacy and Technology ــ 10 (6). ص.ص.1597-1602. شاپا 0974-3618

ح

حاج محمدی, عمران ، باصر, روح الله ، شرقی, افشان ، اسلامی, زهرا (1396) بررسی الگوی نهفتگی مولرسوم ماگزیلا در جمعیت اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، محمدشاهی, جعفر ، ایران خواه, محمد (1396) بررسی تاثیر فرم درخواست استاندارد اندیکاسیونهای مصرف وانکومایسین درمصرف بی رویه آن دربیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، محمدشاهی, جعفر ، قبادی مراللو, حسن ، ملکی, نصراله (1396) اولین گزارش از دو مورد هپاتیت منتهی به مرگ در بیماران مسلول مبتلا به کمبود آلفا 1 آنتی تریپسین. The International Journal of Mycobacteriology ــ 6 (2). ص.ص.187-190. شاپا 2212-5531

حبیب زاده, شهرام ، محمدشاهی, جعفر ، لطفی آذر, مریم (1396) بررسی میزان عوارض دارویی دربیماران مبتلا به سل تحت درمان رژیم استاندارد باقرص های ترکیبی در سال های 1394 و 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسنپور, محمد ، نوروزی, ودود ، عروجی, پرستو (1396) بررسی ارتباط بین سطح لاکتات سرم و Vo2/Vco2 در بیماران تحت CABG در بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، امانی, فیروز ، حکیمیان, سجاد (1396) ارزیابی عوامل دخیل در مرگ و میر بیماران با سکته قلبی حاد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق ، راستگو, لیلا ، جهانی, صمد ، رحیم زاده, سهیلا ، سلیمان پور, محمد ، بابایی پویا, امین (1396) ارزیابی جو ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های کوچک استان اردبیل. در: دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 12-14 اردیبهشت 1396, رشت - ایران.

حکمت فر, سمیه ، امانی, مجتبی ، پیرانه حقیقی بناب, هدیه (1396) اندازه گیری و تعیین رابطه pH و Titrable Acidity پنج نوع قطره‌ی آهن با میزان جذب یون آهن در دندان‌های شیری قدامی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حکمت فر, سمیه ، جعفری کفاش, کریم ، زاد فتاح, فیروز ، موسوی, سحر (1396) جابجایی کانین با مولر دوم ماگزیلا- گزارش مورد. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects ــ 11 (2). ص.ص.131-134. شاپا 2008-210X

حکمت فر, سمیه ، جعفری کفاش, کریم ، نریمانی, شیما (1396) ارتباط هیپودنشیا و الگوی تکامل دندانی. در: شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران, 20-23 تیر 1396, تهران - ایران.

حیدرزاده, مهدی ، آقامحمدی, معصومه (1396) رشد معنوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کیفی. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery ــ 14 (2). ص.ص.34-44. شاپا 2588-3038

حیدرزاده, مهدی ، رسولی, مریم ، brant, Jeannine ، محمدی شاه بلاغی, فرحناز ، علوی مجد, حمید (1396) ابعاد رشد پس از سانحه دربیماران مبتلا به سرطان. Cancer Nursing ــ online . ص.ص.1-9. شاپا 0162-220X

حیدرزاده, مهدی ، مظفری, ناصر ، خلیلی پراپری, یونس (1396) بررسی ویژگی های روان سنجی و تعیین ابعاد مقیاس بررسی علائم ادمونتون (ESAS) در بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، سال 1395. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی ، ناصری, پریسا ، شمشیری, محمود ، دادخواه, بهروز ، رسولی, مریم ، قولچین, مهری (1396) ارزیابی ساختار عاملی نسخه فارسی از ابزار رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان. Asian Nursing Research ــ 11 (3). ص.ص.180-186. شاپا 1976-1317

حیدرزاده, مهدی ، چوکلايي, هدي ، جبرئيل زاده, سجاد ، کوهي, فرزاد (1396) ترجمه و روانسنجی "مقیاس رفتاري درد" در بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخشهاي مراقبت ویژه داخلی و جراحی. مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه ــ 15 (3). ص.ص.176-186. شاپا 2008-6326

خ

خانبابازاده قدیم, مژگان ، زاهد بابلان, عادل ، معینی کیا, مهدی ، نقی زاده باقی, عباس (1396) بررسی روش‌شناسی پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل طی سال‌های 1390 تا 1393. در: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت برمبنای هوشمندی, 22 تیر 1396, تهران - ایران.

خانبابازاده قدیم, مژگان ، زاهد بابلان, عادل ، معینی کیا, مهدی ، نقی زاده باقی, عباس (1396) روش کار پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل طی سال های 2011 تا 2014. International Journal of Advanced Biotechnology and Research ــ 8 (3). ص.ص.1612-1620. شاپا 0976-2612

خسروجردی, حمید ، افشاری, رضا ، قائمی, کاظم ، فرزانه, اسماعیل ، مهرپور, امید (1396) درمان موفقیت آمیز زولپیدم با جایگزینی درمان بنزودیازپین: یک مطالعه موردی. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ــ 11 (2). ص.ص.100-103. شاپا 0973-9122

خسروی, رسول ، حسینی, هوشیار ، حیدری, محسن ، فضل زاده دویل, مهدی ، بیگلری, حامد ، تقی زاده, علی اکبر ، باریک بین, بهنام (1396) رنگ زدائی الکتروشیمیایی رنگ ری اکتیو از فاضلاب های سنتتیک با استفاده از سیستم الکترودهای آلومینیوم مونو پولار. International Journal of Electrochemical Science ــ 12 (6). ص.ص.4745-4755. شاپا 1452-3981

خسروی, یحیی ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال ، ناصر زاده, پروانه ، صیدی, عنایت اله (1396) قرار گرفتن در معرض استنشاق نانو الماس استرس اکسیداتیو در ریه، قلب و مغز القا می کند. Xenobiotica ــ online . ص.ص.1-7. شاپا 0049-8254

د

دادخواه, بهروز ، امری, پرویز ، محمدی, محمدعلی ، اسیه, فرامرز شعبانلو (1396) مقایسه تاثیر ساکشن باز و بسته بر علایم حیاتی بیماران تروما به سر در بخش مراقبت ویژه. مجله سلامت و مراقبت ــ 19 (2). ص.ص.169-176. شاپا 2228-6799

درگاهی, رقیه ، قاضی, احمد ، امانی, فیروز ، هاشمی پازیکوئی, فاطمه (1396) بررسی مقایسه ای اثر بی دردی استنشاق گاز انتونکس به تنهایی و در ترکیب با دگزامتازون در زایمان بی درد. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دریانوش, محمد ، گودرزی, غلامرضا ، رشیدی, رجب ، کی شمس, فریبا ، هوپکه, فیلیپ ، محمدی, محمدجواد ، نورمرادی, حشمت الله ، سیکارد, پییر ، تکدستان, افشین ، وثوقی, مهدی ، ویسی, محمد ، کیانزاده, مهسا ، امیدی خانی آبادی, یوسف (1396) خطر مرگ و میر ناشی از PM10 در شهرهای غربی ایران. Toxin Reviews ــ online . ص.ص.1-6. شاپا 1556-9543

دهقان نیری, ناهید ، صمدی, نسرین ، ادیب, معصومه ، نریمانی, سجاد (1396) ترجمه و بومی سازی ابزار حرفه ای شدن پرستاران. در: International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 2017, 6-8 Sep, Urmia- Iran.

ذ

ذاکری, آناهیتا ، امانی, فیروز ، اصلانیان, رقیه ، عباسی, وحید ، اوجاقی, حبیب (1396) علل و انگیزه زنان مراجعه کننده به جراحی بینی در شهر اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 4 (4). ص.ص.1014-1018. شاپا 3925-2349

ذبیحی, اسلام ، شیخکانلوی میلان, حمید ، متولی باشی, سید اقبال ، پیله ور عبادی, فایقه ، محمودزاده, یاور ، پورمحمد, پیروز (1396) تاثیر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان (Terfezia boudieri) بر روی سطوح سرمی هورمون های استروژن و پروژسترون در موش صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ــ 19 (4). ص.ص.54-59. شاپا 1561-4107

ذبیحی, اسلام ، شیخی, الهام ، متولی باشی, سید اقبال (1396) هزارو یک نکته اتاق عمل. نگین سبلان, اردبیل. شابک 978-600-431-087-1

ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، بامداد, خیام ، فایقه پیله ورعبادی, فایقه ، شیخکانلوی میلان, حمید (1396) اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون استروژن و پروژسترون در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس موش صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك ــ 20 (3). ص.ص.48-56. شاپا 1735-5338

ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، پور محمد, پیروز ، عابدی, علی (1396) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن( Terfezia Boudieri )ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮم و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (2). ص.ص.211-220. شاپا 7280-2228

ر

راستگو حقی, علیرضا ، واحدی, امیر ، شکارچی, علی اکبر ، کامران, عزیز (1396) همبستگی مولکول چسبندگی بین سلولی_ 1(ICAM-1) و عامل رشد اندوتلیال عروقی با درجه و مرحله تومور در بیماران مبتلا به سرطان پستان. Journal of Cancer Research and Therapeutics ــ 13 (2). ص.ص.257-261. شاپا 0973-1482

رحمانی, کوروش ، عالیقدری, مرتضی ، فضل زاده دویل, مهدی ، عبدیلی, ترکان (1396) بررسی کارایی فرآیند سونوفنتون در حذف سولفاستامید از محیط های آبی در حضور نانوذرات آهن صفر. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رحیمی, گیتی ، گل محمدی, محمد قاسم ، حبیب زاده, شهرام ، ایرانپور, سهراب ، حسن پوری, پروین (1396) بررسی اپیدمیولوژیکی علل ناباروری در زوجین مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری قفقاز طی سال‏های 95-1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رزاقی اصل, نیما (1396) بررسی اثر سیتوتوکسیک تعدادی از مشتقات 1و4-دی هیدروپیریدینی در سلول های سرطانی انسانی. [ طرح تحقیقاتی]

رزاقی اصل, نیما ، صیدی, عنایت اله ، علیخانی, رادین ، رضوانی, صبا ، میری, رحیم ، سلیمی, احمد (1396) سنتز وارزیابی سمیت ترکیبات 3-اکسو بوتان آمید در برابر لنفوسیت های انسانی و میتوکندری های جدا شده از آنها. Environmental Toxicology and Pharmacology ــ 51 . ص.ص.71-84. شاپا 1382-6689

رستمی مقدم, مجید ، صفوی اردبیلی, نسترن ، شفائی خانقاه, یوسف ، ملکی, نصراله ، جعفری, ناصر ، جعفری, علیرضا (1396) بیان بیش از حد دروشا، DGCR8 و دایسر mRNA ها در پاتوژنز پسوریازیس. Journal of Cosmetic Dermatology ــ online . ص.ص.1-6. شاپا 1473-2165

رستمی مقدم, مجید ، صفوی اردبیلی, نسترن ، ملکی, نصراله ، چینی فروش, میرمهدی ، ملکی فرد, الهام (1396) ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو. Postępy Dermatologii i Alergologii ــ 34 (2). ص.ص.116-119. شاپا 1642-395X

رستمی مقدم, مجید ، مولوی, پرویز ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، خلخالی, عطرین (1396) بررسی صفات و اختلالات شخصیتی در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رضازاده, امين ، عیسی زاده فر, خاطره ، پیری دوگاهه, هادی ، میرزائی, حکیمه (1396) بررسی پاتولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مخاط کیسه‏ صفرا در مبتلایان به کله ‌سیستیت مزمن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رضایی, ستار ، حاجی زاده, محمد ، زندیان, حامد ، فتحی, افشین ، نوری, بیژن (1396) شیوع دوره ای و نرخ گزارش صدمات ناشی از فرورفتن سوزن در پرستاران ایران: مرور نظامند و متا آنالیز. Research in Nursing & Health ــ online . ص.ص.1-12. شاپا 1098-240X

رضایی مقدم, عادل ، پات راد, الهام ، تفسیری, الهام ، Peng, Warner ، Fangman, Benjamin ، Pluard, Timothy J ، Accurso, Anthony ، Salacz, Michael ، Shah, Kushal ، Ricke, Brandon ، Bi, Danse ، Kimura, Kyle ، Graves, Leland ، خواجویی نژاد, مرضیه ، دولتخواه, رویا ، صنعت, زهره ، یزدی, مینا ، توکلی نیا, نعیمه ، مأذنی, محمد ، امانی, مجتبی ، قوامی, سعید ، Gartell, Robyn ، Reilly, Colleen ، Naima, Zaid ، اسفندیاری, طوبی ، Farassati, Faris (1396) مسیر پیام رسانی Ral در سلامتی و سرطان. Cancer Medicine ــ online . ص.ص.1-3. شاپا 2045-7634

رفاهی, سهیلا ، سعادتی, حکیمه (1396) اسپکتروسکوپی مغز با امواج مادون قرمز. در: 33rd Iranian congress of radiology, May 9-12, 2017, Tehran - Iran.

رفاهی, سهیلا ، سعادتی, حکیمه (1396) تصویربرداری EOS چیست؟. در: 33rd Iranian Congress of Radiology, May 9-12 , 2017, Tehran - Iran.

رفاهی, سهیلا ، سعادتی, حکیمه (1396) مروری بر بیماریهای عضلانی-اسکلتی و تصویربرداری. در: 33rd Iranian congress of radiology, May 9-12, 2017, Tehran - Iran.

ز

زارع نوقابی, جواد ، براک, منوچهر ، دلخواه, میترا (1396) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از ادرار کودکان بستری مبتلا به عفونت ادراری دربیمارستان بوعلی شهراردبیل ازسال 1391-1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، امانی, فیروز ، هادئی, فرانک (1396) بررسی فراوانی گروه خونی ABO و RH در بیماران با Acute coronary syndrome مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل از فروردین 1395 تا اردیبهشت 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، ایرانپرور, منوچهر ، اشرفی, مهدی (1396) ارزیابی بالینی ، الکترگرافیکی و نتایج آزمایشگاهی درمان رپرفیوژن در بیماران باسکته قلبی حاد. Journal of Experimental and Integrative Medicine ــ 7 (1). ص.ص.7-10. شاپا 1309-4572

زندیان, حامد ، تورانی, سوگند ، مرادی, فریده ، ظهیریان مقدم, تلما (1396) تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شیوع و هزینه های زایمان طبیعی و سزارین. نشریه پایش ــ 16 (4). ص.ص.411-419. شاپا 1680-7626

زندیان, حامد ، فرزانه, اسماعیل ، چمنیان, یلدا (1396) بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. در: هیجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری, 7-9 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

زينالي, كاظم ، بشيري, ولي (1396) اطلاعات اضافي در مورد ρ-ω mixing angle QCD از دید. EPL ــ 119 (2). 21002p1-21002p3. شاپا 0295-5075

س

سالاری, علی اکبر ، امانی, محمد (1396) بلوک گیرنده های GABA-A در دوره نوزادی فنوتیپ های رفتاری و فیزیولوژیکی را در موش های کوچک آزمایشگاهی بالغ تغییر می دهد(2017). International Journal of Developmental Neuroscience ــ 57 . ص.ص.62-71. شاپا 0736-5748

سالم, مریم ، میرزاپور, طوبی ، بایرامی, ابوالفضل ، سقا, محسن ، اسدی, اسداله (1396) اثرات محیط کشت شرایطی شده حاصل از سلولهاي سرتولی بیضه و رتینوئیک اسید بر تعداد کلونیهاي حاصل از سلولهاي مزانشیمی مغز استخوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 17 (1). ص.ص.7-21. شاپا 7280-2228

سرخانی, الهام ، نجف زاده, نوروز ، تاتا, نسرین ، داستان, مریم ، مأذنی, محمد ، ارزنلو, محسن (1396) مکانیسم مولکولی متیل سولفونیل متان و آلیسین در مهار رشد سلولهای CD44± سرطان پستان. Journal of Functional Foods ــ 39 . ص.ص.50-57. شاپا 1756-4646

سرداری, زهرا ، شهباززادگان, سمیرا (1396) چالش های حرفه ای شدن اجتماعی پرستاران. در: International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 2017, 6-8 Sep, Urmia- Iran.

سعادتی, حکیمه (1396) بررسی مروری اثرات محافظتی ورزش بر اختلالات شناختی ناشی از محرومیت از خواب در موشهای سفید آزمایشگاهی ماده. Archives of Neuroscience ــ 4 (3). ص.ص.1-7. شاپا 2322-3944

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید (1396) اثرات ورزش و / یا محرومیت از خواب بر رفتار شبه اضطرابی و وزن بدن در موش های صحرایی ماده. Asian Journal of Psychiatry ــ 28 . ص.ص.26-27. شاپا 1876-2018

سقا, محسن (1396) ارتباط بین فعالیت تلومرازی و کینتیک رشد سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسان. [ طرح تحقیقاتی]

سلطانی, فرهاد ، قمیشی, علی ، محمدی, محمد جواد ، کریمیان, عظیمه ، خوش گفتار, محمد ، داراب پور, فروزان ، افکار, ابوالحسن ، یاری, احمدرضا ، محبوبی, محمد ، رستگاری مهر, بابک ، یوسف زاده, عبدالرحیم ، صالحی, سیده زهرا ، وثوقی, مهدی ، گراوندی, سحر (1396) همبستگی مسمومیت میکروبی و کیفیت شیمیایی آب ابزارهای همودیالیز در سال 2106. Fresenius Environmental Bulletin ــ 26 (8). ص.ص.5357-5362. شاپا 1018-4619

سلمانیان, صالحه ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، علی پناه مقدم, رضا ، لعل فام, میترا (1396) تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر hs – CRP سرمی مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز. در: دومین همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

سلیمی, احمد (1396) ارزیابی ترکیبات 3 اکسو بوتان آمید در لنفوسیتهایی انسانی و میتو کندریهای ایزوله شده از آنها. [ طرح تحقیقاتی]

سلیمی, احمد ، شجاع طلا تپه, بهناز ، پوراحمد, جلال (1396) گزیلن سبب استرس اکسیداتیو و آسیب های میتوکندریایی در لنفوسیت های ایزوله شده از خون انسان میشود. Toxicological research ــ 33 (3). ص.ص.233-238. شاپا 1976-8257

سلیمی, احمد ، پاییزی, مریم ، سادات یوسف ثانی, بهاره ، شادنیا, شاهین ، حسنیان مقدم, حسین ، زمانی, نسیم ، پوراحمد, جلال (1396) مهار گلوکز 6-فسفات دهيدروژناز از هپاتوسيت ها در مقابل سميت ناشي از آلومينيوم فسفيد محافظت می کند. Pesticide Biochemistry and Physiology ــ online . شاپا 0048-3575

سلیمی, فرشاد ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز ، ادیب, عبدالرسول ، عباسقلی زاده, ناطق (1396) بررسی باقیمانده بلانکیت در قند کله اي، شکر پنیر و نبات سنتی استان اردبیل در سال 94. مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (2). ص.ص.204-210. شاپا 9710-2382

سهرابي, ظريفه ، یعقوبی, حسن ، شالچي, بهزاد ، دل آرا, امیر صالح ، مولوی, پرویز (1396) مقایسه ناگویی هیجانی در بین بیماران مصروع تونیک- کلونیک، صرع میوکلونیک جوانان و افراد سالم. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (2). ص.ص.230-240. شاپا 7280-2228

سپهری, ساقی ، سلیمانی, سپهر ، ذبیح الهی, رضوان ، آقاصادقی, محمدرضا ، سادات, مهدی ، سقایی, لطف الله ، فصیحی, افشین (1396) سنتز، ارزیابی بیولوژیکی و مطالعات داکینگ مولکولی مشتقات جدید 4-اریل پیریدین-1 (H4)-یل) بنزوئیک اسید به عنوان مواد ضد اچ ای وی. Chemistry & Biodiversity ــ online . ص.ص.1-16. شاپا 1612-1880

سید صادقی, میرسلیم ، پورفرزان, ایرج ، عرب زاده, امیر احمد ، صادقیه اهری, سعید ، علائی, رضا (1396) بررسی فراوانی علل لاپاراتومی در بیماران با ترومای شکم مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سید محمدی, عبدالمطلب ، شعبانلو, امیر ، فضل زاده دویل, مهدی ، پورعشق, یوسف (1396) تجزیه اسید بلو 113 بوسیله فرایند US/H2O2/Fe2+ وUS/S2O8 2–/Fe2+ از محلول های آبی. Desalination and Water Treatment ــ 78 . ص.ص.273-280. شاپا 1944-3994

سیدجوادی, مهری ، ناصری, رقیه ، مشفقی, شهره ، اللهیاری, ایراندخت ، ایزدی, وحید ، محمدی, راحله (1396) اتیولوژی و اپیدمیولوژیک و الگوی بالینی کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب بستری شده در بیمارستانهای دولتی شهرستان گرمی و پارس آباد در سال 1395. World Family Medicine /Middle East Journal of Family Medicin ــ 15 (8). ص.ص.217-222. شاپا 1839-0188

سیدصادقی, میرسلیم ، عیسی زاده فر, خاطره ، انتظاری, مسعود ، عرب زاده, امیر احمد ، دیندار, سجاد (1396) بررسی تاثیر برچسب نیکوتین درکاهش تهوع واستفراغ ودرد به دنبال عمل جراحی کیسه ي صفرا به روش لاپاراسکوپی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سیدصادقی, میرسلیم ، پورفرزان, ایرج ، عرب زاده, امیر احمد ، صادقیه اهری, سعید ، نورانی, مسعود (1396) بررسی تاثیر تغذیه ‏ی زودرس در کاهش عوارض و مدت زمان بستری به دنبال عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ش

شرفی, کیومرث ، فضل زاده دویل, مهدی ، پیرصاحب, مقداد ، مرادی, مسعود ، آذری, علی ، هوشمند, شرفی ، دیندارلو, کاووس ، غفاری, حمیدرضا (1396) گندزدایی فاضلاب با استفاده از دی کلروایزوسیانات سدیم و هیپوکاریت سدیم:مدل سازی، بهینه سازی و آنالیز مقایسه ای. Desalination and Water Treatment ــ 66 . ص.ص.221-228. شاپا 1944-3994

شرفی, کیومرث ، پیرصاحب, مقداد ، داودی, رضا ، غفاری, حمید رضا ، فضل زاده دویل, مهدی ، کریمایی, مصطفی ، میری, محمد ، دیندارلو, کاووس ، آذری, علی ، ارفعی نیا, حسین (1396) ارزیابی کمی ریسک میکروبی تخم آسکاریس و کیست ژیاردیا در پساب تصفیه خانه فاضلاب استفاده شده برای آبیاری کشاورزی: مطالعه موردی. Desalination and Water Treatment ــ 80 . ص.ص.142-148. شاپا 1944-3994

شرقی, افشان ، حضرتی, صادق ، تذکری, زهرا ، رشید شمالی, حسین (1396) طراحی الگوی عملیاتی بارداری سالم با تأکید بر تنظیم وزن در دوره پیش از بارداری و وزن گیری مناسب در دوران بارداری بر اساس مدل بازاریابی اجتماعی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان ، حضرتی, صادق ، ترسلی, نسیم (1396) بررسی سواد سلامت مادران و اطلاعات ایشان در خصوص برنامه های جاری بهداشتی مادر و کودک در مادران مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهراردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شریف دینی, میثم ، حیدری, زهرا ، حصاری, زهرا ، وطن دوست, سجاد ، کیا, عشرت بیگم (1396) بررسی فیلوژنتیک مولکولی گونه های تریکواسترونژیلوس (Nematoda: Trichostrongylidae) از انسان در استان مازندران، ایران. The Korean Journal of Parasitology ــ 55 (3). ص.ص.285-279. شاپا 0023-4001

شریفی پاسندی, مرضیه ، حسینی شیرازی, فرشاد ، غلامی, محمد رضا ، صالحی, حسین ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، قاسمی حمیدآبادی, هاتف ، نیاپور, علی (1396) سلول های اپی/پرینورال، سلول های شوآن و همچنین یکپارچگی غلاف پرینورال به دنبال مواجهه با 2,4-D تحت تاثیر قرار می گیرند. Neurotoxicity Research ــ online . شاپا 1029-8428

شفائی خانقاه, یوسف ، انتشاری مقدم, افسانه ، نسل سراجی, فرناز ، امانی, فیروز ، قبادی مراللو, حسن ، فرزانه, اسماعیل (1396) نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 4 (11). ص.ص.4042-4048. شاپا 6032-2394

شفائی خانقاه, یوسف ، عیسی زاده فر, خاطره ، جعفری زارع, نرگس (1396) مقایسه آثار زیبایی و عوارض تنفسی دو روش Spreader Flap و Spreader Graft در عمل جراحی رینوپلاستی باز. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شمشیرگران, سید مرتضی ، ممقانیان, آ ، علی عسگرزاده, اکبر ، امینی ثانی, نیره ، ایرانپرور, منوچهر ، عطائی, جعفر (1396) تفاوت های سنی در عوارض مرتبط با دیابت و کنترل قند خون. BMC Endocrine Disorders ــ 17 (25). ص.ص.1-7. شاپا 1472-6823

شهباززادگان, سمیرا ، سرداری, زهرا (1396) رابطه حرفه و هویت پرستاری با اجتماعی شدن حرفه ای. در: International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 2017, 6-8 Sep, Urmia- Iran.

شهباززادگان, سمیرا ، پیشوایی, ملیحه (1396) واکسن سرطان سرویکس به عنوان یک اولویت بهداشت عمومی در ایران. Journal of Research & Health ــ 5 (7). ص.ص.979-980. شاپا 2423-5717

شکوهی, رضا ، جنیدی جعفری, احمد ، درگاهی, عبداله ، ترک شاوند, زهرا (1396) بررسی عملکرد فرايند زیستی لجن فعال یکجا با بیوفیلتر (BF/AS) در حذف فنل از فاضلاب؛ تعیین شرایط بهینه حذف با استفاده از Response Surface Methodology (RSM). Desalination and Water Treatment ــ 77 . ص.ص.256-263. شاپا 1944-3994

شکوهی, رضا ، رحمانی, علیرضا ، عسگری, قربان ، درگاهی, عبداله ، وزیری, یاسر ، عطار عباسی, محمد (1396) ارزیابی کارایی هاضم هوازی خودگرماده در تثبیت لجن فاضلاب شهری. Pakistan journal of biological sciences ــ 20 (5). ص.ص.260-266. شاپا 1028-8880

شیر محمد, صدیقه ، محبعلی, مهدی ، محمدی قلعه بین, بهنام ، زارعی, ذبیح الله ، آخوندی, بهناز ، شجائی, شاپور رضا ، طائفی نصرآبادی, نادیا ، کاکوئی, زهرا (1396) بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشائی در بزرگسالان بدون علامت در یک منطقه اندمیک شمالغرب ایران. در: 3rd International and 10th National Congress of Parasitology, Nov 1-3 , 2017, Shiraz- Iran.

ص

صادقی, قربان ، ادهم, داود ، پناهی توسنلو, محمد ، خلیلی, زیبا ، ناصری, منصور ، عباسقلی زاده, ناطق ، اباذری, مالک (1396) بررسی وضعیت اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (2). ص.ص.151-159. شاپا 2382-9710

صمدزاده, مهدی ، شهباززادگان, بیتا ، عباسی, مسلم ، دیده دار, مریم (1396) رابطه افسردگی و میزان ادراک درد بیماران بستری در بخش جراحی عمومی. Biotechnology and Health Sciences ــ s (1). ص.ص.1-4. شاپا 2383-0271

ع

عبادی, احمد ، دستان, دارا ، اعظمی, مجتبی ، کریمی, ادیبه ، رزاقی اصل, نیما (1396) مدل سازی مولکولی گیرنده CCR2در غشاء دو لایه ای پالمیتوئیل اولئیل گلیسرو فسفوکولین. Structural Chemistry ــ 28 (3). ص.ص.849-857. شاپا 1040-0400

عبادی فردآذر, فربد ، صلحی, مهناز ، نژاددادگر, نازیلا ، امانی, فیروز (1396) تاثیر مداخله با استفاده از مدل پرسید -پروسید بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی. Electronic Physician ــ 9 (8). ص.ص.5024-5030. شاپا 2008-5842

عباسقلی زاده, ناطق ، اباذری, مالک ، باوفا, الهام ، امینی, سارا ، ادهم, داود (1396) بررسی تاثیر آموزش بر تداوم تغذیه با شیر مادر در مادران نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 95. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسقلی زاده, ناطق ، ادهم, داود ، پرتوی, مریم ، سید حقیقی, زهرا ، اباذری, مالک (1396) تاثیر مداخلات آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی (دوره اول) شهر اردبیل در خصوص بهداشت بلوغ. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسقلی زاده, ناطق ، شکاری, فرهاد ، ادهم, داود ، اباذری, مالک (1396) بررسی تاثیر مداخلات آموزشی در بهداشت تغذیه سالمندان شهر ترکمنچای در سال 1394. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسقلی زاده, ناطق ، یوسف زاده, رضا ، ادهم, داود ، اباذری, مالک (1396) بررسی عوامل خطر موثر برسرطان پستان درشهرستان اردبیل درسال 1395. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های بهداشتی کشور, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسپور چوبی, سید علی اصغر ، عابدی, علی ، مأذنی, محمد ، محمودزاده, یاور ، علیپور, محسن (1396) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻮﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ(ﮔﻮﻧﻪOvina) ﻭ ﺍﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺪﻭﻣﺘﺎﺳﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﺮ. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ــ 25 (110). ص.ص.24-33. شاپا 1606-9366

عباسی, وحید ، امانی, فیروز ، اصلانیان, رقیه ، حسین خانی, علی ، ذاکری, آناهیتا ، معصومی, رحیم (1396) اپیدمیولوژی سکته مغزی در استان اردبیل: مطالعه ای بر پایه آمار بیمارستان. Journal of Neurological Disorders & Stroke ــ 5 (2). ص.ص.1-5. شاپا 2334-2307

عبدی, عصمت ، لطیفی نوید, سعید ، زهری, صابر ، یزدانبد, عباس ، صفرعلی زاده, رضا (1396) ژنوتایپ های هلیکوباکتر پیلوری خطر ابتلا به سرطان معده نوع نان-کاردیا و نوع روده ای یا دیفیوز در اردبیل را تعیین می کنند: یک منطقه بسیار خطرناک در شمال غربی ایران. Microbial Pathogenesis ــ 107 . ص.ص.287-292. شاپا 0882-4010

عدالتخواه, حسن ، رهنما طریقی, نازیلا ، صادقیه اهری, سعید ، نعمتی, علی (1396) تاثیر اسید لینولئیک کونژوگه در درمان آکنه متوسط. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 17 (2). ص.ص.189-197. شاپا 2228-7280

عدالتخواه, حسن ، صادقیه اهری, سعید ، عابدی, بهاره (1396) مقايسه شیوع آکنه در خانمهای ملاسمايی و غیر ملاسمايی بالای 27 سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عدالتخواه, حسن ، صادقیه اهری, سعید ، کریم اللهی, منصوره ، عباس نژاد, فاطمه (1396) بررسی محرومیت های اجتماعی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به ملاسمای مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 94-95. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عدالتخواه, حسن ، صادقیه اهری, سعید ، کریم اللهی, منصوره ، کارجو, رضا (1396) بررسي انگ اجتماعي و محروميت هاي اجتماعي در زنان مبتلا به ويتيليگو مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام خميني اردبيل در سال ٩٤-٩٥. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرب زاده, امیر احمد ، صادقیه اهری, سعید ، سید صادقی, میرسلیم ، اصغری, حسن ، منصوری هشتچین, جاوید (1396) تعیین تاثیر پچ نیکوتینی در کاهش ایلئوس بعد از آپاندکتومی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عزیزی, اسماعیل ، فضل زاده دویل, مهدی ، غایب زاده, مهدی ، همتی, لیدا ، بیک محمدی, معصومه ، غفاری, حمیدرضا ، ذاکری, حمیدرضا ، شرفی, کیومرث (1396) کاربرد فرایند اکسیداسیون پیشرفته (H2O2/UV) برای حذف مواد آلی از فاضلاب صنعت داروسازی. Environment Protection Engineering ــ 43 (1). ص.ص.183-191. شاپا 0324-8828

علی پناه مقدم, رضا ، حسین زاده, سارا ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، ملک زاده, ودود (1396) مقایسه عادات غذایی و نیترات سرم در بیماران مبتلا به سرطان مري با افراد سالم. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (2). ص.ص.241-251. شاپا 2228-7280

علیمحمدی, حسین ، فیضی, ایرج ، محمدی نی, امیر ، فولادی, نسرین (1396) اندازه گیري سطح خونی مارکرهاي3 -CEA, CA27-29, CA15در بیماران باسرطان پستان. در: The 10th International & 15th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 20-23, 2017, Tehran - Iran.

عیسی زاده فر, خاطره ، انتظاری, مسعود ، شهباززادگان, بیتا ، نورانی, زهرا ، شفائی خانقاه, یوسف (1396) مقایسه اثر اندانسترون و متوکلوپیرامید در کاهش تهوع و استفراغ بعد از کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک. Acta Medica Iranica ــ 55 (4). ص.ص.254-258. شاپا 0044-6025

عیسی زاده فر, خاطره ، همت زاده, حامد (1396) بررسی فراوانی و ویژگیهای دموگرافیک مراجعین به علت خشونت فیزیکی به اورژانس بیمارستان فاطمی اردبیل طی بازه زمانی یکساله از سال 1395 تا 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

غ

غفاری, حمیدرضا ، ابراهیمی اول, حمیده ، االله آبادی, احمد ، مکمل, عادل ، خمیرچی, رمضان علی ، یوسف زاده, سمیرا ، احمدی, احسان ، رحمانی ثانی, ابوالفضل ، استاجی, مهدی ، قنبر نژاد, امین ، قلیزاده, عبدالمجید ، تقوی, محمد ، میری, محمد (1396) بیماری آسم بستری در بیمارستان به دلیل مواجهه با اکسیدان های هوای آزاد در شهر مشهد، ایران. Environmental Science and Pollution Research ــ online . ص.ص.1-7. شاپا 0944-1344

غلامی, میترا ، راشین, محمدی ، ارزنلو, محسن ، اکبری دورباش, فخرالدین ، کوهساری, ابراهیم ، مجیدی, غریب ، محسنی, سید محسن ، نظری, شهرام (1396) اثر ضد باکتریایی دندریمر پلی (آمیدوآمین)-G7 در شرایط آزمایشگاهی. BMC Infectious Diseases ــ 17 . ص.ص.1-11. شاپا 1471-2334

غلامی, میترا ، نظری, شهرام ، یاری, احمد رضا ، محسنی, سید محسن ، علیزاده متبوع, سودابه (1396) حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس از آب آلوده به‌روش الکترولیز با الکترودهای آلومینیم- آهن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 75 (2). ص.ص.85-95. شاپا 1683-1764

ف

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، آقازاده, ویدا ، عطالو, ابوالفضل ، عباسی, وحید (1396) مقایسه انحلال سوماتوفرم، شدت خستگی و رفتار درد در بیماران با سردرد میگرنی و افراد سالم. neurology international ــ 9 (2). ص.ص.25-28. شاپا 2035-8377

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، مقدم نیا, وحید (1396) شیوع سردرد میگرنی و تنشنی و فاکتورهای موثر در سال 2014. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 5 (5). ص.ص.2016-2020. شاپا 6071-2320

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، معصومی, رحیم ، امانی, فیروز ، ذاکری, آناهیتا (1396) شیوع اضافه وزنی و چاقی در دختران دبیرستانی اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 4 (2). ص.ص.486-489. شاپا 2349-3925

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، مولوی, پرویز ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، عزیزی, رباب (1396) ارتباط افسردگي بعد از سكته مغزي با يافته هاي CT scan و MRI مغزي و اندازه تخريب عملكردي بيمار 2 تا 7 ماه بعد از سكته مغزي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتحی, افشین ، حاجی زاده, ابراهیم ، مرادی, خلیل ، زندیان, حامد ، دژکامه, مریم ، کاظم زاده, شیما ، رضایی, ستار (1396) اشتباهات دارویی پرستاران در بیمارستان های آموزشی در غرب ایران: آنچه درباره شیوع، انواع و موانع گزارش دهی خطاها می دانیم. Epidemiology and Health ــ online . ص.ص.1-5. شاپا 2092-7193

فتحی, افشین ، وفایی, مجید ، امانی, فیروز ، محبی, نادیا (1396) بررسی اثربخشی اسورال در کاهش فریتین در بیماران با تالاسمی ماژور. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 6 (11). ص.ص.2556-2560. شاپا 2003-2319

فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, افشین ، مهرپور, امید (1396) مسمومیت سرب در معتادان تریاک خوراکی با درد شكم. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ــ 11 (2). ص.ص.22-25. شاپا 0973-9122

فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین ، شفائی خانقاه, یوسف ، میرزامحمدی, زهرا ، نسل سراجی, فرناز ، مهرپور, امید (1396) اپیدمیولوژی مارگزیدگی در استان اردبیل. Electronic Physician ــ 9 (3). ص.ص.3986-3990. شاپا 2008-5842

فضل زاده دویل, مهدی (1396) بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم روی بارگذاری شده بر روی کربن فعال جدید در کارایی حذف کروم شش ظرفیتی. [ طرح تحقیقاتی]

فضل زاده دویل, مهدی ، ادهمی, شهین ، وثوقی, مهدی ، خسروی, رسول ، صدیق, انوشیروان (1396) جذب یون نیترات از محلول های آبی بوسیله جاذب مونت موریلونت سبز محلی. سلامت و بهداشت ــ 8 (3). ص.ص.298-311. شاپا 2382-9710

فضل زاده دویل, مهدی ، خسروی, رسول ، زارعی, احمد (1396) سنتز سبز نانو ذرات اکسید روی از عصاره اسپند و نشاندن آن بر روی کربن فعال پودری تولید شده از اسپند به عنوان یک جاذب جدید جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی. Ecological Engineering ــ 103 (part A). ص.ص.180-190. شاپا 0925-8574

فضل زاده دویل, مهدی ، خسروی, رسول ، زارعی, احمد (1396) سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با استفاده از عصاره بذر اسپند، بارگذاری آنها بر روی کربن فعال پودری تولید شده از بذر اسپند به عنوان یک جاذب جدیدی و کاربرد آن برای حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی. Ecological Engineering ــ 103 (part A). ص.ص.180-190. شاپا 0925-8574

فولادی, نسرین ، حضرتی, صادق ، شعبانی, مسعود ، نژاددادگر, نازیلا (1396) بررسی سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل. مجله سواد سلامت ــ 2 (1). ص.ص.39-44. شاپا 2476-471X

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، دولت ترکپور, نگین ، علی محمدی, سارا ، مهرارا, الهام (1396) زندگی جنسی بعد از ماستکتومی در زنان با سرطان پستان. Psycho-Oncology ــ online . شاپا 1099-1611

فکرآزاد, رضا ، پورستاربجه میر, آرش ، کهیایی اقدم, مینا ، قاسمی برقی, ودود (1396) مقايسه اثر بخشی دو روش فوتودینامیک تراپی توسط نیو متیلن بلو و ایندوسیانین سبز ضد میکروبی بر روی تریکوفیتون روبروم درمحیط آزمایشگاهی. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy ــ 18 . ص.ص.208-212. شاپا 1572-1000

فیضی, ایرج ، عرب زاده, امیر احمد ، عیسی زاده فر, خاطره ، ارزنلو, محسن ، عرب زاده, مهسا (1396) بررسی فلور میکروبی مایع صفرا در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی در مراکز درمانی آموزشی بیمارستان فاطمی و امام خمینی اردبیل طی سالهای 1394 – 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ق

قائمی, کاظم ، قریشی, عاطفه ، ربیعی, نوید ، علینژاد, سمیرا ، فرزانه, اسماعیل ، امیرابدی زاده, علیرضا ، عبداللهی, محمد ، مهرپور, امید (1396) سطوح سرمی خون در بیماران وابسته به تریاک بدون علامت؛ یک مطالعه مورد شاهدی. Emergency ــ 5 (1). ص.ص.1-5. شاپا 2345-4571

قاسمی برقی, ودود ، رضوی, مریم السادات ، شرقی, افشان ، علی زاده, زهرا (1396) بررسی رابطه میان زایمان زودرس با پریودنتیت مادران در استان اردبیل در طی سال های 96-1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، جوادی, حسن (1396) تاثیر اسید لینولئیک مزدوج بر سطح سرمی لپتین در بیماران مبتلا به COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قریشی, اسماعیل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، سرودان میاندوآب, مسعود (1396) بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان علوی شهرستان اردبیل و مقایسه آن با گروه شاهد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ل

لیلی, مصطفی ، فضل زاده دویل, مهدی ، باتانگار, آمیت (1396) سنتز سبز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی از عصاره گزنه و آویشن و کاربرد آنها برای حذف آنتی بیوتیک سفالکسین از محلول های آبی. Environmental Technology ــ online . ص.ص.1-15. شاپا 0959-3330

م

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، بنایی, شکوفه ، کاظمی اربط, بابک ، رضا قلی زاده, لطف اله (1396) اثر مکمل روی بر فشار خون و شمارش کامل سلولهای خونی در بیماران همودیالیزی. Asian Journal of Medicine and Health ــ 7 (3). ص.ص.1-10. شاپا 2456-8414

متولی باشی, سید اقبال ، ذبیحی, اسلام ، پناهپور, حمداله ، شیخکانلوی میلان, حمید (1396) اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون تیرویید و محور هیپوفیز تیروئید در موش صحرایی نر. [ طرح تحقیقاتی]

مجلسی نصر, منیره ، رحمانی, کوروش ، رحمانی, حسن ، یوسفی, مسعود ، رحمانی, آیت (1396) حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از زئولیتهاي اصلاح شده توسط نانوذرات آهن صفر (nZVI)از آب. مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (3). ص.ص.280-288. شاپا 2382-9710

محمدزاده, علیرضا ، توفیقی, فرشاد ، جعفری, ناصر (1396) تاثیر منیزیوم بر شیوع آریتمی در بیماران تحت عمل جراجی بای پس کرونری. ANZ Journal of Surgery ــ online . ص.ص.4-1. شاپا 1445-2197

محمدزاده وردین, محمد ، سقا, محسن (1396) مقایسه بین پیش شرطی و پیش تیمار گیاهی سلولهای بنیادی مزانشیمی به منظور محافظت آنها در برابر استرس اکسیداتیو. در: 2nd International Stem Cells and Regenerative Medicine Congress, Apr 19-21, 2017, Mashad - Iran.

محمدشاهی, جعفر ، حبیب زاده, شهرام ، حسین زاده, محمد ، شهباززادگان, بیتا (1396) ویژگیهاي بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به HIV در شهر اردبیل درطی سالهاي 93-1383. دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (2). ص.ص.221-229. شاپا 7280-2228

محمدشاهی, جعفر ، فیضی, ایرج ، فرقانی, آرش (1396) بررسي وضعيت بيماران مبتلا به ماستيت گرانولوماتوز و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبيل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی, محمدجواد ، چرخلو, اسماعیل ، گراوندی, سحر ، تکدستان, افشین ، رحیمی, سمیه ، یاری, احمدرضا ، علیزاده, راشین ، وثوقی, مهدی ، دوبرادران, سینا ، جوانمردی, پرویز (1396) سر و صداهای جاده ای در محیط های شهری در شهر اهواز، ایران. Fresenius Environmental Bulletin ــ 26 (4). ص.ص.2747-2752. شاپا 1018-4619

محمدی, محمدجواد ، یاری, احمدرضا ، سقازاده, مژگان ، سبحان اردکانی, سهیل ، گراوندی, سحر ، افکار, ابوالحسن ، صالحی, سیده زهرا ، ولی پور, علی اصغر ، بیگلری, حامد ، حسینی, سید احمد ، راستگاری مهر, بابک ، وثوقی, مهدی ، امیدی خانی آبادی, یوسف (1396) ارزیابی خطر فلزات سنگین در سلامت مردم مصرف کننده سوهان در قم، ایران. Toxin Reviews ــ online . ص.ص.1-9. شاپا 1556-9543

محمدی قلعه بین, بهنام ، ابافت, نعمت ، شهبازی, عباس ، نوروزی, فیروز ، قربانی ثانی, رقیه (1396) تعیین فراوانی سارکوسیستیس به دو روش له کردن و هضمی در نمونه های جمع آوری شده از گوسفندان کشتار شدهدر اردبیل، شمالغرب ایران. در: 3rd International and 10th National Congress of Parasitology, Nov 1-3, 2017, Shiraz - Iran.

محمدی قلعه بین, بهنام ، حاتم, غلامرضا ، سرکاری, بهادر ، محبعلی, مهدی ، زارعی, ذبیح ، جابری پور, منصوره ، بهلولی, شهاب (1396) القای پاسخ های ایمنی Th1 غالب توسط فوکوز مانوز لیگاند لیشمانیا اینفانتوم در همراهی با ساپونین در سگ های واکسینه شده در منطقه اندمیک لیشمانیوز احشائی در ایران. در: 6th world congress on Leishmaniasis, May 16-20 , 2017, Toledo-Spain.

محمدی قلعه بین, بهنام ، نیاپور, علی ، بهلولی, شهاب ، شریفی پاسندی, مرضیه ، دباغی, فرناز (1396) ارزیابی اثر ضد لیشمانیایی عصاره سیاه تخمه روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور به روش MTT. در: 6th world congress on Leishmaniasis, May 16-20 , 2017, Toledo-Spain.

محمدی قلعه بین, بهنام ، پزشکی, علی ، کهنسال, محمد حسن ، اسماعیل نژاد, قدسیه (1396) فراوانی انگل های روده ای در بیماران دارای بدخیمی در اردبیل، شمالغرب ایران. Journal of Human, Environment and Health Promotion ــ 2 (2). ص.ص.118-124. شاپا 2476-5481

محمدی کبار, یوسف ، اخلاقی, معصومه ، ملکشاهی, زهرا ، جمشیدی, احمد رضا ، مصطفایی, شایان ، محمودی, مهدی (1396) بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن CCR6(rs1854853) در بیماران ایرانی مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید. Rheumatology Research ــ 3 (1). ص.ص.35-40. شاپا 2476-5856

محمودزاده, یاور ، مأذنی, محمد ، رضاقلی زاده, لطف اله (1396) اثر حفاظتی عصاره متانولی گیاه بابونه گاوي(Tanacetum parthenium) بر آسیب کبدی القا شده با تتراکلریدکربن در موش صحرایی. Toxicology Reports ــ 4 . ص.ص.455-462. شاپا 2214-7500

محمودزاده, یاور ، متولی باشی, سید اقبال ، بامداد, خیام ، ذبیحی, اسلام ، شیخکانلوی میلان, حمید ، حمیدی, نسرین (1396) اثر پیش درمانی عصاره هیدروالکی قارچ دنبلان (Terfezia boudieri) بر بهبود فاکتورهای کبدی در مدل آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن (CCl4) در موش صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (1). ص.ص.58-68. شاپا 7280-2228

مختاری, سیداحمد ، فرزادکیا, مهدی ، اسرافیلی, علی ، رضایی کلانتری, روشنک ، غلامی, میترا (1396) استفاده از میکرواستخراج پراکنده مایع - مایع به عنوان یک تکنیک ساده clean-up و پیش تغلیظ برای تعیین PAHهای منتخب لجن فاضلاب شهری توسط GC-MS و با استفاده روشهای استخراج سوکسله و اولتراسوند. Desalination and Water Treatment ــ 66 . ص.ص.176-183. شاپا 1944-3994

مصباحی, اصغر ، فاموری, فاطمه ، جوهری اهر, محمد ، اولاد غفاری, مریم ، قوامی, سید مصطفی (1396) مطالعه بر روی خصوصیات نانوذرات طلا به عنوان ماده حاجب در تصویر برداری سی تی اسکن. Polish Journal of Medical Physics and Engineering ــ 23 (1). ص.ص.9-14. شاپا 1898-0309

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل (1396) پیشگویی کننده های اصلی برای تکرار رفتارهای خودکشی در بین زنان. Journal Of the Pakistan Medical Association ــ 67 (9). ص.ص.1379-1382. شاپا 0030-9982

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، پاییزی, مریم ، نیکخواه, فرحناز (1396) مگاکولون سمی به عنوان یک عارضه نادر بعد از درمان با آتروپین به علت مسمومیت با ارگانوفسفره: گزارش یک مورد. Medico-Legal Journal ــ online . ص.ص.1-3. شاپا 0025-8172

ملازاده, لیلا ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، علی پناه مقدم, رضا ، مأذنی, محمد (1396) تاثیر مصرف مکمل گلوتامین روی مالون‌دی‌آلدئید و ظرفیت کل‌آنتی‌اکسیدانی سرم مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز. در: دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

مهدوی, عبدالله ، ابراهیمی, کمال ، مهرتک, محمد ، فرضی, جبرائیل (1396) پرونده الکترونیک سلامت(سپاس): تعریف، اهمیت و چالش. در: اولین کنفرانس ملی پیشرفت های و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات, 8 آبان 1396, تهران - ایران.

مهرتک, محمد ، حبیب زاده, شهرام ، حسینی, سمیه (1396) پیامد واپیدمیولوژی بیماران ترومایی ناشی از سوانح جاده ای بستری شده در بیمارستان فاطمی اردبیل در طول سال 94. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهرتک, محمد ، فرزانه, اسماعیل ، رجایی خیاوی, عبداله ، آذری, آرزو ، کامران, عزیز (1396) اثربخشی آموزش تکنیک های شناختی رفتاری بر افزایش تاب آوری بیماران همودیالیزی. Global Journal of Health Science ــ 9 (4). ص.ص.190-196. شاپا 9736-1916

موسوی, سحر ، جعفری کفاش, کریم ، رستم زاده, فاطمه (1396) مقایسه ی میزان ثبات ابعادی سه نوع آلژینات در زمان های مختلف پس از قالب گیری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

موسوی, سحر ، نریمانی, شیما ، فرهودی, ایلناز ، حکمت فر, سمیه (1396) تأثیر آگاهی و اطمینان بخشی بر اضطراب افراد کاندید ایمپلنت دندانی. Journal of Dental School ــ 35 (1). ص.ص.24-30. شاپا 2228-5032

مولوی, پرویز ، احمدآبادی, فرزاد ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، نعمتی, علی ، محمدی, رضا (1396) ارتباط میزان و تنوع گروه‌های غذایی مورد استفاده با ویژگی های آنتروپومتریک در کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه، در مقایسه با کودکان عادی در شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، صادقی موحد, فریبا ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، واصبی, مینا (1396) بررسی اثربخشی درمان دارویی (سرترالین) بر میزان عملکرد اجرایی در مبتلایان به اختلال وسواسی-جبری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مومنی ها, فاطمه ، فریدی, ساسان ، امینی, هرش ، شمسی پور, منصور ، ندافی, کاظم ، یونسیان, مسعود ، نیازی, صادق ، گوهری, کیمیا ، فرزادفر, فرشاد ، نبی زاده, رامین ، مکمل, عادل ، محوی, امیرحسین ، مصداقی نیا, علیرضا ، کاشانی, هما ، ناصری, سیمین ، غلامپور, اکبر ، سعیدی, رضا ، حسنوند, محمد صادق (1396) برآورد انتشار ملی دی اکسین ها و فوران ها، منابع عمده، دوز مصرفی و روند زمانی در ایران از سال های 1990 تا 2010. Journal of Environmental Health Science & Engineering ــ 15 . ص.ص.1-7. شاپا 2052-336X

ميكائيلي, نيلوفر ، مولوی, پرویز ، عيني, ساناز ، تقوي, رامين (1396) اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر بدتنظیمی هیجانی، افکار خودکشی و ناامیدی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس سانحه. نشریه علمی و پژوهشی طب جانباز ــ 9 (3). ص.ص.111-117. شاپا ۲‎۰‎۰‎۸‎-‎۲‎۶‎۳‎۰

میر, مازیار ، گوتکنشت, نوربرت ، مجاهدی, سید مسعود ، تونر, جان ، شعبانی, مسعود (1396) درمان پالپ زنده با لیزر دیود. internarional magazine of laser dentistry ــ 9 (2). ص.ص.10-12. شاپا 4665-2193

میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، اسلامی, عبدالکریم ، انتشاری مقدم, افسانه (1396) نقش IL6 در تشخیص زودرس سپسیس نوزادی در نوزادان نارس. pediatric reports ــ 9 (3). ص.ص.55-57. شاپا 2036-7503

ن

ناصر زاده, پروانه ، انصاری, فاطمه ، کاویانی, محبوبه ، اشتری, خدیجه ، خیربخش, راحله ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1396) نانوذرات کربن تک لایه، چند لایه و Fe2O3 سب القاء آپوپتوز از مسیر میتوکندریایی در سلول های ملانوم پوستی می شوند. Cutaneous and Ocular Toxicology ــ online . شاپا 1556-9527

ناصر زاده, پروانه ، شاهی, فرشاد ، فریدونی, محمد جواد ، صیدی, عنایت اله ، ایزدی, مرتضی ، سلیمی, احمد (1396) اوزون/اکسیژن درمانی ملایم آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیره آنزیمی را افزایش می دهد که از کاهش شنوایی ناشی از صوت محافظت میکند. Free Radical Research ــ online . ص.ص.1-10. شاپا 1071-5762

ناصر زاده, پروانه ، نکوهی مهر, سارا ، سعدآبادی, زینب ، صیدی, عنایت اله ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1396) کورکومین از میتوکندری ها و کاردیومیسیت ها در مقابل آسیب اکسیداتیو وآپوپتوز القاء شده توسط سم Hemiscorpius Lepturus محافظت میکند. Drug Research ــ online . شاپا 2194-9379

ناصری اصل, منصور ، امینی, ابوالقاسم ، دشمنگیر, لیلا ، ادهم, داود ، جنتی, علی (1396) چالش های استقرار نظام ارجاع در بخش سلامت ایران (یک مطالعه کیفی). Acta Medica Mediterranea ــ 33 (s1). ص.ص.921-926. شاپا 0393-6384

نجف زاده, نوروز (1396) بررسی اثر مینوکسیدیل روی تکثیر و بقاء سلولهای بنیادی فولیکول موی موش سوری. [ طرح تحقیقاتی]

نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، ارزنلو, محسن ، محمدزاده وردین, محمد ، محمدی جوبنی, بهاره (1396) تاثیر ترکیب آلیسین و رتینوئیک اسید تمام ترانس بر بقای سلولهای بنیادی سرطانی مشتق از رده مقاوم ملانوما A375. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، محمدزاده وردین, محمد ، محمدی, پرهام ، امیرفخریان, الهام (1396) بررسی اثر هم افزایی آزالئیک اسید و ماینوکسیدیل بربیان ژن های دخیل در فاز آناژن فولیکول موی موش. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نریمانی, سجاد ، فرمانبر, ربیع اله ، کاظم نژاد لیلی, احسان (1396) عوامل پیش بینی کننده موثر بر ترک سیگار در کارکنان سیگاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Journal of Research & Health ــ 7 (2). ص.ص.674-681. شاپا 2423-5717

نورایی مطلق, ثریا ، رضاپور, عزیز ، لطفی, فرهاد ، ادهم, داود ، سرابی آسیابر, علی (1396) بررسی تاثیرات سوء هزینه هاي سلامت بر خانوارهاي استانهاي محروم ایران. سلامت و بهداشت ــ 8 (4). ص.ص.425-435. شاپا 2382-9710

نوروزی, ودود ، محمدیان اردی, علی ، عیسی زاده فر, خاطره ، رسولی باغبان, صونا (1396) بررسی مقایسه ای کاهش مصرف مخدرها با مصرف استامینوفن وریدی در جراحی های CD گذاری ستون فقرات به روش کنترل درد توسط بیمار (PCA). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیسی, عبدالکاظم ، وثوقی, مهدی ، ایدنی, اسماعیل ، گودرزی, غلامرضا ، تکدستان, افشین ، بابایی, علی اکبر ، احمدی انکالی, کامبیز ، حضرتی, صادق ، حدادزاده شوشتری, مریم ، میر, ایمان ، حیدر, مالکی (1396) مقایسه تاثیرات روزهای گرد و غباری و معمولی بر روی نیتریک اکساید بازدمی و عملکرد ریوی در کودکان سالم در اهواز. Environmental Science and Pollution Research ــ 24 (13). ص.ص.12360-12371. شاپا 0944-1344

و

والدینی اصل, فرناز ، حضرتی, صادق ، ارزنلو, محسن ، فضل زاده دویل, مهدی ، امانی, سعیده (1396) بررسی نوع و تراکم بیوآئرسول‌های قارچی درهوای داخل بیمارستان امام خمینی (ره) و علوی شهر اردبیل در سال 1394. سلامت کار ایران ــ 14 (2). ص.ص.103-113. شاپا 5133- 1735

وفایی, مجید ، زارع نوقابی, جواد ، بهری, حدیثه (1396) تعیین اختلالات اسکن تکنسیوم 99 اسید دیمر کاپتوسوکسینیک در کودکان 1 الی 12 سال مبتلا به اولین عفونت پیلونفریت حاد و ارتباط آن ها با ریفلاکس مثانه به حالب. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

وفایی, مجید ، فتحی, افشین ، مدرس, آنیا (1396) شیوع اچ پایلوری در کودکان 2 تا 16 سال با itp مراجعه کننده به کلینیک هماتولوژی شهر اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 4 (5). ص.ص.1207-1211. شاپا 3925-2349

وفایی, مجید ، کیخائی-دهدزی, بیژن (1396) فراوانی آ لوایمونیزاسیون در بیماران مبتلا به آنمی داسی شکل و تعیین گروه های خونی فرعی در بیماران سیکل سل ودهندگان سالم خون. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 4 (7). ص.ص.2226-2229. شاپا 6032-2394

پ

پاسبان, المیرا ، پناهپور, حمداله ، وحدتی, اکبر (1396) اکسیژن درمانی اولیه مغز را در برابر ادم وازوژنیک پس از وقوع سکته ایسکمیک حاد در موش صحرایی نر بالغ محافظت نمی کند. Scientific Reports ــ 7 (3221). ص.ص.1-7. شاپا 2045-2322

پیری دوگاهه, هادی ، ارزنلو, محسن ، باباپور ایوریق, بهنام (1396) بررسی الگوی مقاومت آنتی بيوتيكی و تعیین نقش موتاسیون در ناحیه(QRDR) برمیزان مقاومت به فلوروکینولونها در شيگلاهای جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بوعلی اردبيل در سالهای 1393تا1395. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، ارزنلو, محسن ، فراشی, شیما (1396) تعیین فراوانی توزیع جزایر بیماری زایی PAI ICFT073, PAI II536, PAI III536, PAI IV536 در ایزوله های اشریشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1395-1394. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، جعفری, ناصر ، علی بیکی, فاطمه (1396) بررسی اثرات سایتوتوکسیک و القای آپوپتوزیس کورکومین و مشتقات متقارن 2و 6 بیس بنزیلیدین سیکلو هگزانون آن در رده سلولی AGS. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، حبیب زاده, شهرام ، براک, منوچهر ، رمضان زاده, محمد (1396) بررسی الگوی مقاومت دارویی شیگلا جدا شده از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در استان اردبیل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

چ

چوکلایی, هدی ، حیدرزاده, مهدی ، حسن پور, محمد ، جبرئیل زاده, سجاد ، صادقپور, فاطمه (1396) مطالعه خواص روان سنجی از مقياس تجدید نظر شده غير کلامی درد و مقياس اولیه غير کلامی درد در بيماران تحت تهویه- غیرکلامی ايرانی. Indian Journal of Critical Care Medicine ــ 21 (7). ص.ص.429-435. شاپا 0972-5229

چوکلایی, هدی ، حیدرزاده, مهدی ، حسن پوردرگاهی, محمد ، آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره (1396) ابزار مشاهده مراقبت بحرانی درد در بیماران غیر مضطرب معتبر است ، اما نه در بیماران اینتوبه مضطرب. Intensive and Critical Care Nursing ــ online . ص.ص.1-6. شاپا 0964-3397

ک

کاظم زاده, رأفت (1396) تاثیر لاوندر بر گرگرفتگی یائسگی. [ طرح تحقیقاتی]

کامران, عزیز ، شریفی راد, غلامرضا ، نصیری, خدیجه ، سلیمانی فرد, پریسا ، سوادپور, محمدتقی ، اکبر حقیقت, مریم (1396) تعیین کننده های رفتار تغذیه تکمیلی در کودکان سنین 6 تا 23 ماه: یک مطالعه مبتنی بر جامعه. International Journal of Pediatrics ــ 5 (3). ص.ص.4551-4560. شاپا 2345-5047

کاکایی, فرزاد ، حسن خانی, احد ، سید صادقی, میرسلیم ، ویرانی, پیمان ، اسودی, تورج ، زرین تن, سینا (1396) پیامد جابجايي وريد basilic در فيستول brachiobasilic در بیماران نارسایی کلیوی مزمن. International Journal of Surgery ــ 44 . ص.ص.76-81. شاپا 1743-9191

کرمی, پری ، مجیدی, میر رضا ، جوهری اهر, محمد ، برار, ژاله ، امیدی, یداله (1396) توسعه ایمونوسنسور تریپتوفان-کینورنین چاپ روی صفحه برای استفاده در بررسی آزمایشگاهی اثر سرکوب سیستم ایمنی کینورنین واسطه ای در سلول های سرطانی بر سلول های T فعال شده. Biosensors and Bioelectronics ــ 92 . ص.ص.287-293. شاپا 0956-5663

گ

گودینی, حاتم ، درگاهی, عبداله ، محمدی, میترا ، حسینی آهق, میر محمد ، محمدی, سمیرا ، جلیلیان, زهرا (1396) کاربرد RSM برای بهینه سازی حذف ازت آمونیاکی از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال پودری. Research Journal of Environmental Sciences ــ 11 (1). ص.ص.36-47. شاپا 1819-3412

گوهری, فائزه ، سرانجام, بهزاد ، عسگری, محسن ، امیدی, لیلا ، اکرامی, حمید ، موسوی نجارکلا, سیدعلی (1396) بررسی آزمایشگاهی اثر توام پرتو مایکروویو و گرما بر بیان ژن و پارامترهای اسپرم در موش سوری. Journal of Human Reproductive Sciences ــ 10 (2). ص.ص.128-134. شاپا 0974-1208

ی

یزدانبد, عباس ، ایرانپرور, منوچهر ، حبیب زاده, شهرام ، شیرین زاده, بابک (1396) مقایسه تاثیر ونوستات و متفورمین در درمان کبد چرب در بیماران غیر دیابتی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 2 / 9 / 1396ایجاد شده است.